SIGFOX je užitečný komunikační bezdrátový systém pro energeticky nenáročný přenos malého množství dat. Je tak ideální pro aplikace, kde se dříve využíval například systém SMS zpráv, tedy aplikace hlášení alarmových stavů, zasílání občasných naměřených hodnot i základních příkazů řízení. Pojďme se blíže podívat na princip funkce, architekturu sítě a přenosový protokol.

Nová verze LabView bere vítr z plachet skalním příznivcům psaní algoritmů. Většinu funkcí pro sběr a vizualizaci dat poskytuje přes grafické rozhraní. Víc ale nabídne i programátorům.

Hesla transformer noise (hum, buzz) nebo frequency spectrum of noise zadaná do internetového vyhledávače nedávají příliš rozumné odpovědi.  Rozhodl jsem si kmitočet ověřit dynamickým mikrofonem, jehož signál byl zesílen jednoduchým zesilovačem s frekvenční charakteristikou na úvodním obrázku.

Elektronické zařízení, jehož součástí je deska plošných spojů nemusí hned na začátku fungovat, je tedy třeba ji nějakým způsobem oživit - testovat.

Antény Sinbon dle přání zákazníka

Bezdrátová komunikace se stává standardem. Pro bezproblémový přenos dat je důležitý mít kvalitní signál. Toho lze dosáhnout anténou, která má vlastnosti vyhovující dané aplikaci. Extérní anténa musí plnit svou funkci a zároveň musí být součástí designu. Správně navržená anténa na plošném spoji dokáže ušetřit cenné místo, které poslouží dalšímu prvku a tím zařízení může získat další funkci navíc.  

Stránky