V tomto článku Vám představujeme glavanický izolátor USB založený na ADuM3160 a ADuM4070 od společnosti Analog Devices. Na konci článku můžete nalézt referenční výrobní soubory. Partnery na vývoji tohoto produktu jsou Arrow Electronics a Analog Devices, přičemž vývoj a výrobu zajistila firma KAMAMI.pl.

Třífázové střídavé motory produkují mechanickou energii pro téměř 80% průmyslových aplikací. Nepřetržitá kontrola těchto motorů je důležitá, jelikož se používají pro aplikace s vyššími rozběhovými momenty jako jsou vodní čerpadla, čerpadla kotlů, brusky, kompresory a další.

Platforma Secure Service 2GO od společnosti NXP je komplexní řešení pro ochranu IoT zařízení, od senzoru až po produkty pro Edge Computing. Digitalizace čehokoliv je v právě v dnešní době žádoucí. Tato platforma umožňuje ověřování dokumentů pro komunikaci s úřady, bezkontaktní platba lístků v hromadné dopravě, mobilní ověření identity, kontrola přístupu do budov.

Klasická tavná pojistka je nejstarším ochranným prvkem. Je jednoduchá, spolehlivá, má neměnné vlastnosti a je schválena regulačními normami. Vzhledem ke složitosti a miniaturizaci elektronických zařízení je nutné zvolit alternativu klasické pojistky. Držák a samotná pojistka zabírá veliký prostor. Vhodná SMD pojistka zjednodušuje montáž a zároveň zvýší robustnost a bezpečnost produktu.

MIN1072M MinE-CAP – napájení od Power Integrations

Power Integrations nabízí zmenšení napájecího zdroje až o 40 % oproti tradičnímu řešení. Díky svým vlastnostem dochází k markantnímu snížení objemu vstupního kondenzátoru. Integrovaný obvod MinE-CAP nabízí velmi vysokou hustotu výkonu a integrované ochranné prvky proti zkratu, předpětí, podpětí a přehřátí.

Stránky