Jste zde

Co nového můžeme očekávat na veletrhu AMPER2006

Ve dnech 4. ? 7. 4. 2006 se uskuteční v PVA Letňany již 14. ročník mezinárodního veletrhu AMPER 2006, největší událost v oboru elektrotechniky a elektroniky ve Střední Evropě. Přípravy veletrhu jsou již v tuto chvíli v plném proudu, proto jsme se rozhodli položit několik otázek Kateřině Buchtové, vedoucí projektu AMPER.

Přibližte nám, v jakém stádiu jsou přípravy veletrhu do jehož konání zbývají 4 měsíce?

Přípravy veletrhu obdobného rozsahu, jako je AMPER, je pochopitelně třeba zahájit s dostatečným časovým odstupem. Dá se říct, že některé kroky a strategická rozhodnutí je třeba plánovat nejenom v průběhu předcházejícího roku, ale i několik let dopředu. Potom je tu ale příprava a realizace jednotlivých ročníků. V tuto chvíli mohu říct že máme za sebou první vlnu razantního nárůstu přihlášených firem. Dne 31. 10. proběhla uzávěrka objednávek výstavní plochy. Ve srovnání s loňským rokem v daném období registrujeme poměrně výrazné navýšení počtu vystavovatelů a dá se tedy předpokládat, že veletrh bude opět o něco větší než v letech předcházejících. Zároveň jsme také potěšeni, že se nám daří realizovat jeden z hlavních cílů v rozvoji veletrhu AMPER, což je stále větší a vzájemně prospěšná spolupráce se zahraničím. Dokladem toho je mimo jiné skutečnost, že se AMPER stal jediným českým veletrhem v oboru podpořený polskou vládou. AMPER byl pro rok 2006 v Polsku zapsán na listinu dotovaných veletrhů.

Zmínila jste termín uzávěrky objednávek plochy. Je ještě možné se v tuto chvíli přihlásit k účasti na veletrhu?

To pochopitelně možné je, ale liší se cena za m². Také je třeba počítat s tím, že v blízké době začneme připravovat rastry s rozmístěním jednotlivých expozic a čím déle budou případní zájemci s objednáním plochy váhat, tím do jisté míry zužují své možnosti výběru požadovaného umístění.

Můžete nás již v tuto chvíli seznámit s konkrétními, i když samozřejmě předběžnými, údaji o veletrhu?

Počet vystavovatelů každým dnem narůstá. V tuto chvíli je přihlášeno více než 400 firem na ploše větší než 11.000 m². Jak jsem již zmínila, dá se předpokládat navýšení oproti loňskému roku, kdy se veletrhu účastnilo v konečném počtu 738 firem na ploše 17 055 m². Zahraničních vystavovatelů bylo celkem 119 z 21 zemí světa.

Jaké obory jsou na veletrhu zastoupeny, a které z nich se v posledních letech rozvíjejí nejvíce?

Máte pravdu, že se oborové členění veletrhu určitým způsobem vyvíjí a za poslední roky vnímáme značný posun v této oblasti. Zatímco v dřívějších letech na veletrhu převládaly obory elektrotechniky, energetiky a elektroinstalace, v současnosti se začínají stále důrazněji prosazovat firmy z oblasti slaboproudé elektroniky, automatizace a měření, které tak přestávají být pouze oborovým doplněním.

Máte pravdu, že se oborové členění veletrhu určitým způsobem vyvíjí a za poslední roky vnímáme značný posun v této oblasti. Zatímco v dřívějších letech na veletrhu převládaly obory elektrotechniky, energetiky a elektroinstalace, v současnosti se začínají stále důrazněji prosazovat firmy z oblasti slaboproudé elektroniky, automatizace a měření, které tak přestávají být pouze oborovým doplněním.

Máte pravdu, že se oborové členění veletrhu určitým způsobem vyvíjí a za poslední roky vnímáme značný posun v této oblasti. Zatímco v dřívějších letech na veletrhu převládaly obory elektrotechniky, energetiky a elektroinstalace, v současnosti se začínají stále důrazněji prosazovat firmy z oblasti slaboproudé elektroniky, automatizace a měření, které tak přestávají být pouze oborovým doplněním.

Pro shrnutí mohu říci, že na veletrhu se budou prezentovat obory: elektronické prvky a moduly, zařízení pro výrobu a rozvod el. energie, elektroinstalační technika, vodiče a kabely, pohony a výkonová elektronika, měřící a zkušební technika, automatizační, řídící a regulační technika, osvětlovací technika, elektrotepelná technika, zabezpečovací technika a systémová technika budov, stroje, zařízení, nářadí a pomůcky pro elektroniku a elektrotechniku. 

Jaké výhody přináší prezentace na veletrhu AMPER? Je možné podtrhnout hlavní důvody, proč by se vyznaná firma, která nemá o obchodní partnery nouzi, měla veletrhu účastnit?

Veletrh v prvé řadě nabízí do nenahraditelné míry ucelenou prezentaci firem daného oboru, a to na mezinárodní úrovni. Je příležitostí jak pro uvedení nově vznikajících výrobních procesů na trh, tak šancí pro setkání odborníků, výrobců i uživatelů. Loňská návštěvnost, která dosáhla 49.000, hovoří o možnosti oslovení širokého spektra odborné veřejnosti a obchodníků.

Účast na veletrhu nepřináší jen možnost prezentace prostřednictvím samotné expozice. Všem vystavovatelům nabízíme další doprovodné služby. K dispozici jsou přednáškové a konferenční sály, které se stávají dějištěm řady setkání, jež se věnují aktuálním tématům z oblasti elektrotechniky a elektroniky. Další podrobnější informace, které jsou pravidelně aktualizovány, naleznou zájemci na stránkách veletrhu: http://www.amper.cz/.

K doplňkové prezentaci firem a snadnější orientaci návštěvníků mezi vystavovateli slouží kromě tradičního katalogu vystavovatelů od roku 2005 také informační kiosky, které jsou novodobým informačním médiem. Na LCD obrazovkách rozmístěných na výstavní ploše si všichni zájemci mohou vyhledat potřebné informace o vystavujících společnostech, přesném umístění jednotlivých expozic, doprovodném programu atd. Prostor pro další propagaci a zajímavé informace nabízí také Veletržní noviny, vycházející první den veletrhu.

Hovoříte o dalších službách, které veletrh může vystavovatelům i návštěvníkům poskytnout. Co ale nabízí samotný výstavní areál - zaznamenal v poslední době nějaké změny?

Vystavovatelé i návštěvníci veletrhu AMPER jistě uvítají skutečnost, že v letošním roce proběhla rozsáhlá modernizace PVA Letňany, která si vyžádala nemalou investici. Byla dokončena výstavba nové výstavní haly č. 4, která svou konstrukcí navázala na koncepci moderní haly č. 3. Proběhla rovněž dostavba pevné haly č. 5 a pro jarní sezónu roku 2006 bude přestavěna a upravena také hala č. 2.

Klademe pochopitelně zvýšený důraz na komplexní zkvalitňování služeb, které umožní příjemnější trávení času v prostorách PVA Letňany. Je důležité, aby každý příchozí měl možnost rozmanitého a rychlého občerstvení, snažíme se usnadnit přístup, pohyb a orientaci návštěvníků v prostorách výstaviště. Všichni se tak mohou těšit nejenom na kvalitnější prostory určené samotným expozicím, ale i na částečnou modernizaci infrastruktury celého výstaviště.

Máte pocit, že je ještě něco, co jsme nezmínili, a co by měli vědět zájemci o daný obor, popřípadě ti, co plánují účast?
Myslím, že nejlépe bude připomenout ještě jednou internetové stránky veletrhu: www.amper.cz, kde se každý dozví nejaktuálnější informace, kontakty a vše potřebné pro přihlášení k účasti. Přihlášková dokumentace je k dispozici v souborech ke stažení. V případě zájmu o dalšího doplnění samozřejmě rádi zodpovíme veškeré dotazy e-mailem, nebo telefonicky.

Děkujeme Vám zajímavý rozhovor a přejeme mnoho úspěchů při realizace Vašich plánů a samozřejmě mnoho spokojených vystavovatelů i návštěvníků na veletrhu AMPER nejenom v roce 2006.

Vít Olmr
olmr@ HW.cz

Download & odkazy

Hodnocení článku: