Jste zde

Uveďte svou myšlenku v život. Nápady se přece k vodě nepouští

Program Think Big Nadace Telefónica vyhlašuje již pátou výzvu pro přihlašování projektů. Mladí lidé ve věku 13 až 26 let mohou na své projekty, kterými chtějí změnit své okolí k lepšímu, získat až 70 tisíc korun, ale nejen to.
Nadace Telefónica ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) rozdělí v páté vlně mezi 150 nejzajímavějších a společensky prospěšných projektů z celé České republiky přes 7,5 milionů korun. Cílem však není pouze jednorázová finanční pomoc, ale zejména rozvoj dovedností mladých lidí. Ti při realizaci projektu získají řadu praktických zkušeností, jako je projektové řízení, vedení lidí, schopnost týmové spolupráce nebo vedení rozpočtu.
 
Své projekty mohou mladí lidé přihlašovat na webovém portálu www.o2thinkbig.cz do 27. 6. 2013. Následně je posoudí nezávislé regionální komise složené z odborníků z neziskového sektoru, zástupců médií, zaměstnanců společnosti Telefónica a také z mladých lidí, kteří již projekty realizovali. Vybrané projekty budou vyhlášeny v průběhu srpna. Ti co uspějí, absolvují víkendový vzdělávací seminář, zaměřený na rozvoj dovedností důležitých pro úspěšnou realizaci projektů. Během šesti měsíců jim bude s vedením projektu pomáhat i vyškolený mentor. Kromě finančního příspěvku získají také telekomunikační balíček.
 
Think Big je celoevropský dlouhodobý sociální program Telefónica Europe, který motivuje a inspiruje mladé lidi k převzetí zodpovědnosti vůči společnosti a za dění v místech, kde žijí. Stačí mít nápad a chuť něco změnit, Telefónica poskytne mladým lidem finanční podporu a potřebné know-how pro realizaci vlastního projektu.
 
Program reaguje na současnou sociálně-ekonomickou situaci v Evropě a vysokou nezaměstnanost mladých lidí a chce docílit jejich budoucího profesního úspěchu. Mladí si prakticky vyzkouší uvést svou myšlenku v život, řídit vlastní projekt a jeho jednotlivé aktivity, pracovat v týmu, řešit konflikty, komunikovat s veřejností i médii, reportovat, učí se pravidlům spolupráce s externími subjekty.
 
Think Big realizují jednotlivé pobočky Telefónicy v Evropě od roku 2010 s cílem podpořit do roku 2015 15 000 projektů, do kterých se zapojí až 250 000 mladých lidí. V roce 2012 byla v České republice poskytnuta podpora 304 projektům.

 
Zdroj: Telefónica Czech Republic, a.s.
 
Hodnocení článku: