Jste zde

Číslicové zpracování signálů a PIC32MX. Nové knihy na léto 2015

Prázdniny a kniha, to jde dohromady. A smysl dává i spojení aplikace mikrokontrolérů a BEN – technická literatura. Podívejte se, co opustilo brány tiskárny v srpnu.
Magnetické smyčkové antény, česká televizní technika nebo elektromagnetická kompatibilita výkonových polovodičových systémů – to jsou jen některé knižně zpracované oblasti, které jsme čtenářům na HW serveru představili v uplynulých měsících. Nyní k nim přibývají další dva tituly na téma číslicového zpracování signálu a práce s 32bitovými mikrokontroléry PIC od Microchipu, obě ze známého nakladatelství a pera (nebo dnes již spíše klávesnice) Davida Matouška, u číslicových filtrů pak též Bohumila Brtníka.
 
 

Filtrace a měření přes nuly a jedničky

 
Kniha s názvem Aplikace algoritmů číslicového zpracování signálů 1 se věnuje praktickým otázkám realizace číslicových filtrů a číslicově pracujících měřicích přístrojů. Po nezbytném teoretickém úvodu staví s využitím float-point aritmetiky, fractional aritmetiky a pomocí tabulky předem stanovených součinů jednotlivých koeficientů filtru prvky typu pásmová propust. Návrhy ověřuje měřením a porovnává výsledky. Druhou část pak autoři věnují měřicím přístrojům. Realizují spektrální analyzátor, RLCG metr a také wattmetr.
 
 
Více o knize prozradí její obsah: úvod do filtrace signálů, metoda impulsní invariance, metoda skokové invariance, metoda užívající bilineární transformace a vycházející z tolerančního pole filtru, realizace číslicových filtrů pomocí ATmega644, realizace číslicových filtrů pomocí PIC32MX, spektrální analyzátor, číslicový měřič RLCG, číslicový wattmetr a samozřejmě přílohy. Pořadové číslo v názvu titulu kromě toho naznačuje jeho možné pokračování. Bude mít určitě kam.
 
 

17 příkladů, bitů 32

 
Knihu Aplikace mikrokontrolérů PIC32MX s podtitulem Práce s 32bitovými mikrokontroléry Microchip PIC napsal stejný autor jako v předchozím případě. Určena je všem zájemcům o programování mikrokontrolérů této řady v čele s obvodem PIC32MX130F064B. V textu jsou vyloženy a formou příkladů předvedeny nejpodstatnější periférie. Výsledek pak lze použít pro seznámení s mikrokontroléry PIC32MX a budování složitějších aplikací. Předpokládá se, že čtenář má znalosti programovacího jazyka C a orientujete se v základních pojmech mikroprocesorové techniky.
 
 
Kromě dvou desítek příkladů obsah knihy jinak tvoří úvod do mikrokontrolérů PIC32MX, konfigurace oscilátoru, vstupně/výstupní porty, programová obsluha vstupně/výstupních portů, jednotka Timer1, přerušovací systém, ošetření digitálních vstupů, jednotky Timer2/3 a Timer4/5, jednotky Output Compare (OC), jednotky Input Capture (IC), A/D převodník nebo jednotky SPI. Dlužno dodat, že publikace vychází v malém nákladu.
 
Více na www.ben.cz.
 
 
Hodnocení článku: