Jste zde

Konference Smart City v praxi: doprovodný program AMPER 2016

Datum: 
Úterý, 15. Březen 2016
Téma inteligentních měst bude s ohledem na jejich potřebu využívat ke svému rozvoji možnosti, které nabízejí moderní technologie, stále aktuálnější.
Fungování Smart City je založeno na synergiích činností spojených s inteligentní energetikou a městskými službami, inteligentní městskou mobilitou a využíváním informačních technologií. Patří sem tedy např. systémy inteligentního řízení městského osvětlení, využívání obnovitelných zdrojů energie, zavádění prvků Smart Grids, systémy inteligentních budov, podpora elektromobility, rozvoj městské dopravy, dopravní telematika a parkovací systémy, ale také moderní systémy pro komunikaci vedení města s občany. Pro města znamená koncept Smart City příležitost ke zlepšení ekonomické situace včetně přístupu k dotačním zdrojům. Pro průmysl zase představuje nové trhy pro stávající produkty a „živou laboratoř“ pro produkty nově vyvíjené.
 
Veletrh AMPER 2016 se stává ideálním místem k navázání takovýchto obchodních partnerství mezi městy a průmyslem. Součástí jeho doprovodného programu proto bude i konference Smart City v praxi, kterou ve spolupráci se společností Terinvest pořádá konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Konference je určená pro technicky zaměřené odborníky, zástupce municipalit, kteří budou tato chytrá řešení implementovat do konkrétních investičních projektů v daném městě. Vystavovatelé moderních technologií mají jedinečnou možnost těmto odborníkům prezentovat svá řešení pro Smart City a diskutovat o jejich přednostech. K tomu mohou využít zmíněnou konferenci a zároveň zviditelnit svoji výstavní expozici na veletrhu AMPER 2016, a zvýšit tak šanci k navázání nových obchodních kontaktů mimo jiné také z municipální sféry.
 
 

Program konference Smart City v praxi

 
Program konference bude rozdělen do dvou bloků. V prvním bloku „Smart City jako partnerství měst a průmyslu“ budou prezentovány zajímavé zkušenosti z oblasti inteligentních měst a možnosti financování investičních projektů, jimiž se politický koncept inteligentního města naplňuje prakticky. Ve druhém bloku „Nové technologie pro Smart City“ pak budou ukázány příklady konkrétních technologií z výše uvedených oblastí infrastruktury Smart City.
 
8:15 Prezence účastníků, pozvání na kávu
 
9:00 Zahájení konference:
 • Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services
 • Ing. Antonín Macháček, Sdružení dopravních podniků ČR
 
9:15 I. blok  „Smart City jako partnerství měst a průmyslu“
Inteligentní systémy v dispečerském řízení MHD v Brně
 • Ing. Pavel Zemánek, Dopravní podnik města Brna
 
Smart Cities optikou MMR
 • Ing. František Kubeš, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 
Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS)
 • Ing. Ondřej Bílý, Ministerstvo dopravy ČR
 
Příležitosti k financování projektů Smart City
 • Ing. Vladimír Zadina, SmartPlan
 
K čemu je městu dobrá strategie Smart City
 • Obecně a s příklady zahraničních projektů Smart City a inteligentních technologií
 • Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services
 
11:15 – 11:45 PŘESTÁVKA S OBČERSTVENÍM
 
11:45 II. blok „Nové technologie pro Smart City“
Smart Region Vrchlabí a ČEZ Smart City
 • Ing. Martin Machek, ČEZ ESCO
 
Aktivní geografické informační systémy a metropolitní sítě - základ chytrého města
 • Ing. Jaromír Klaban, TECO
 
Rodina základ státu, SmartHouse základ SmartCity
 • Energie v izolovaném chytrém domě a zacházení s energií v síti mezi více chytrým domy
 • Ing. Jaromír Klaban, TECO
 
Inteligentní elektroinstalace. Snazší než kdykoli předtím
 • Systém domovní automatizace od ABB nabízí nepřeberné množství možností pro řešení elektroinstalace, lze jej ovládat i dálkově
 • Ing. Petr Mašek, ABB
 
13:20 – 13:30 PŘESTÁVKA
 
Elektromobilita v praxi
 • Marek Šafarčík, Nissan
 
Městská infrastruktura pro elektrobusy
 • Pro města, resp. DP, nabízí společnost ABB ve spolupráci s partnery Eltodo a Česká spořitelna komplexní řešení výstavby infrastruktury pro elektrobusové linky včetně možnosti profinancování
 • Ing. Miroslav Kuželka, ABB
 
EKOVA ELECTRIC – Partner elektromobility
 • Představení elektrobusu EKOVA ELECTRON 12
 • Ing. Radoslav Hanzelka, EKOVA ELECTRIC
 
14:30 Shrnutí a závěr konference
 
Konference se koná pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR a ve spolupráci s Fakultou dopravní ČVUT. Odborným garantem konference je Ing. Jakub Slavík, MBA, člen řídicího výboru k přípravě tzv. oficiální certifikované metodiky Smart City v rámci projektu TAČR BETA a spoluautor modrožluté knihy Smart City Písek.
 
Do svého kalendáře si poznamenejte 15. březen 2016 od 9:00 hodin, Výstaviště Brno, pavilon P, sál P4, 2. patro. Více pak naleznete na těchto stránkách, kde se můžete zároveň i registrovat. Za vstup na konferenci se neplatí.