Jste zde

Referenční návrh zkoumá plyny a výsledky posílá vzduchem dál

TI představuje certifikované řešení bezdrátových detektorů plynů s minimálním proudovým odběrem a podporou celé řady elektrochemických senzorů. Díky konfigurovatelnému rozhraní pro Bluetooth Low Energy, Zigbee RF4CE, 6LoWPAN nebo ANT můžeme pružně reagovat na bezpečnostní požadavky těžebních společností, ve stavebnictví, potřeby průmyslového řízení procesů nebo aplikací, pečujících o zdraví.
 
Platforma Gas Sensor Platform with Bluetooth Low Energy (BLE) od společnosti Texas Instruments by měla sloužit jako tzv. referenční návrh, na jehož základě bude možné vyvíjet vlastní koncové produkty – zákaznické, ale též průmyslové aplikace –, pro monitoring nejrůznějších plynů: oxidu uhelnatého, kyslíku, čpavku, fluoru, oxidu chloričitého a řady dalších.
 
 
Bezdrátové možnosti platformy přináší BLE, které tak umožňuje bezproblémovou propojitelnost s mobilními zařízeními, iPhonem či iPadem. V případě potřeby pak mohou vývojáři konkrétní senzor plynu s ohledem na svou aplikaci jednoduše nahradit a stále přitom využívat stejný analogový front-end (AFE) včetně rozhraní Bluetooth Low Energy. S cílem udržet minimální rozměry bude celý systém napájen z baterie mincového typu CR2032.
 
 
Bezprostřední rozhraní s elektrochemickými články tvoří struktura AFE s označením LMP91000 (její základní popis naleznete na HW serveru v článku National Semiconductor a zlom ve vývoji snímacích systémů, pro podrobnější informace pak odkazujeme na LMP91000 = AFE Systém pro realizaci chemických snímačů). Z „druhé“ strany pak bude front-end propojen s BLE system on chip CC2541, obojí od Texasu.
 
Na straně napájení se ještě uplatní integrované obvody – zvyšující měnič TPS61220 (Low Input Voltage, 0.7V Boost Converter with 5.5µA Quiescent Current) spolu s přesnou napěťovou referencí LM4120 (Precision Micro-power Low Dropout Voltage Reference).
 
 
Aplikace pro operační systém iOS, zajišťující rozhraní s danou platformou, poběží na iPhonu 4S, resp. iPadu 3, a novějších verzích. Firmware a také aplikační software je k dispozici jako open source, takže lze vše přizpůsobit „k obrazu svému“. Další informace včetně dokumentace a možnosti příp. objednání naleznete na stránkách http://www.ti.com/tool/gassensorevm.
 
Gas Sensor Platform Reference Design spadá pod tzv. TI Designs, analogová řešení, pod kterými jsou podepsáni odborníci společnosti Texas Instruments na analogovou elektroniku. Referenční návrhy přináší nezbytnou teorii, výběr součástek, simulace, kompletní schéma včetně layoutu desky plošného spoje, soupisku součástek a také naměřené výsledky daného obvodového řešení. Zmíněny jsou rovněž odpovídající modifikace, díky kterým vyhovíme i dalším požadavkům.
 
Hodnocení článku: