Jste zde

Desetinná matematika pro 8051 v profedení FixPoint

Tento modul jsem si vytvořil, protože mi volně dostupné matematické knihovny nevyhovovaly. Modul

používá celočíselné operace, vhodou interpretací jej lze použít i pro reálná čísla se zvolenou přesností.

V modulu je (u vícebytových čísel) používáno toto uspořádání

H, ... , L = od nejvýznamějšího BYTU k nejméně významnému 

Příklady uspořádání číselné interpretace celočíselných typů, nebo typu s pevnou desetinou čárkou :
 

číslo uložení
Celočíselné typy : 1 0 ,  0 ,  1
256 0 ,  1 ,  0
65535 0 ,0FFh,0FFh
65536 1 ,  0 ,  0
Pevná des. čárka : 0,5  0 ,  0 , 80h 
1 0 ,  1 ,  0
256 1 ,  0 ,  0
65535 0FFh,0FFh,  0
65536 1 ,  0 ,  0 ,  0

Dále zveřejněný modul obsahuje

  • násobení
  • dělení
  • převod binárního čísla  na  GRAYův kód a zpět
  • výpočet druhé odmocniny

Další soubory z balíku, který si můžete stáhnout obsahují ::

  • Pamet.asm -  příklad části paměti
  • Io.asm -  příklad volání procedur matematiky - provádí vstup a přepočet z analogového převodníku

DOWNLOADDownload rutiny - fixpoint_math.zip (4 kB)


Pokud máte napsanou SW rutinu, která umí detekovat rychlost ze souvislého toku dat, pošlete nám ji.. - INFORMACE PRO AUTORY

Pokud máte napsanou SW rutinu, která umí detekovat rychlost ze souvislého toku dat, pošlete nám ji.. -
;*************************************************************
;                 &nbs p;                                       &n bsp;   *
;                 &nbs p;     MATIKA                  &n bsp;            *
;                 &nbs p;                                       &n bsp;   *
;*************************************************************
;
; prekladac Asm51
;
; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
;
; POZOR :
; Predpoklada ulozeni cisla v pameti od nejvyznamejsiho bytu
;                 &nbs p;   k nejmene vyznamnemu bytu
; Zadana adresa udava pozici nejmene vyznamneho (posledniho) bytu
;
; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

PUBLIC SizeX,SizeY,adrX,adrY,adrZ,adrP
PUBLIC NasXYaZ,NasXYdoX,Deleni
PUBLIC CmpInt,Odmocni,Gr2Bin,Gr2BinX,Bin2Gr

mdata SEGMENT DATA
rseg mdata

SizeX: ds 1
SizeY: ds 1
adrX: ds 1
adrY: ds 1
adrZ: ds 1
adrP: ds 1
 

mprog SEGMENT CODE
rseg mprog
 

USING 0        ;?!

;***************************************************
;
; melo by to fungovat nazavisle na volbe banky registru,
; ale neoveroval jsem to
;
;***************************************************
 

;***************************************************
;  Nasobeni cisla  X (delky SizeX)
;           cislem Y (delky SizeY)
;         a pricteni vysledku k cislu Z
;**************************
; Vstup : SizeX - velikost 1. cisla X v bytech
;         SizeY - velikost 2. cisla Y v bytech
;         adrX  - adresa 1. cisla X
;         adrY  - adresa 2. cisla Y
;         adrZ  - adresa vysledku Z
;!!! adresa cisla udava vzdy adresu nejnizsiho byte,  !!!
;!!! vyssi byte jsou na nizsi adrese.   !!!
;
; Vystup: na adrese adrZ vysledek
;     Z := Z+ X*Y
;     R5  ... preteceni vysledku pres rozsah (= SizeX+SizeY)
;
; Pouziva:
;          A,B,R0..R5
;
; Modifikuje:
;         SizeX                  &nb sp;    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
;         adrX,adrZ
; **************************************************


NasXYaZ:

   mov R5,#0
XYZLoop:
   mov R0, adrX
   mov A, @R0
   mov R2, A
   dec adrX
   mov R0, adrZ
   dec adrZ 
   mov R1, adrY
   mov R3, SizeY
   mov R4, #0
   jz XYZBC
XYZNibble:
      mov A, R2
      mov B, @R1
      dec R1
      mul AB
      add A, R4
      xch A, B
      addc A, #0
      xch A, B 
      add A, @R0
      mov @R0, A
      dec R0
      mov A, B
      addc A, #0
      mov R4, A
   djnz R3, XYZNibble
   mov R3, SizeX
   mov A, R4

XYZCB1:
      add A, @R0
      mov @R0, A
      dec R0 
   jnc XYZBC
      mov A, #1
   djnz R3, XYZCB1
   inc R5

XYZBC:
   djnz SizeX, XYZLoop

   Ret

;***************************************************
;  Nasobeni cisla  X (delky SizeX)
;           cislem Y (delky SizeY)
;           ulozeni vysledku na pozici cisla X
;**************************
; Vstup : SizeX - velikost 1. cisla X v bytech
;         SizeY - velikost 2. cisla Y v bytech
;         adrX  - adresa 1. cisla X
;         adrY  - adresa 2. cisla Y
;
; Vystup: na adrese adrZ vysledek
;     X := X*Y
;
; Pouziva:
;          A,B,R0..R4
;
; Modifikuje:
;         SizeX                  &nb sp;    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
;         AdrZ
; **************************************************

NasXYdoX:
   CLR C
   Mov A,adrX
   Subb A,SizeX
   mov R0,A
   Add A,#1
   Mov adrX,A
   mov R1,SizeY
XYmaz:
   mov @R0,#0
   dec R0
   Djnz R1,XYmaz

   MOV  AdrZ,#1

XYLoop:
   mov R0, adrX
   inc adrX
   mov A, @R0
   mov R2, A
   mov @R0,#0
   mov R1, adrY
   mov R3, SizeY
   mov R4, #0
   jz XYBC
XYNibble:
      mov A, R2
      mov B, @R1
      dec R1
      mul AB
      add A, R4
      xch A, B
      addc A, #0
      xch A, B 
      add A, @R0
      mov @R0, A
      dec R0
      mov A, B
      addc A, #0
      mov R4, A 
   djnz R3, XYNibble
   mov R3, AdrZ
   mov A, R4
XYCB1:
      add A, @R0
      mov @R0, A
      dec R0 
   jnc XYBC
      mov A, #1
   djnz R3, XYCB1
XYBC:
   INC  AdrZ
   djnz SizeX, XYLoop

   Ret

;**************************************************
; **** Deleni X bytovym cislem X bytove cislo *****
;
; Vstup : adrX .... delenec
;         adrY .... delitel
;         SizeX ...... velikost cisel v Bytech (jsou stejne)
;         adrP .... pomocna
;         adrZ .... zbytek
;
; Vystup: na adrX .... podil
;         na adrZ .... zbytek  - po uprave
;
; Pouziva:
;         A,B, R0..R3
;         adrP ... pomocne cislo velikosti SizeX
;
; dopocitani zbytku samostatna procedura
; **************************************************

Deleni:
        mov A,SizeX
        mov B,#8
        mul AB
        add A,#1
        mov R3,A  ; pocet bitu + 1

 mov r0,adrZ
 mov R2,SizeX
DelMaz:
 mov @r0,#0
 dec r0
 djnz R2,DelMaz

Del1:
 mov r0,adrZ
 mov r1,adrP
 mov R2,SizeX
Dcopy1:
        mov  A,@R0
 mov  @R1,A
 dec  R0
 dec  R1
 djnz R2,Dcopy1

        CLR  C
                 &nbs p;   ; z := z - y
 mov  r0,adrZ
 mov  r1,adrY
 mov  R2,SizeX
DSub1:
        mov  A,@R0
 subb A,@R1
 mov  @R0,A
 dec  R0
 dec  R1
 djnz R2,DSub1

        JNC  Del2

 mov  r0,adrP
 mov  r1,adrZ
 mov  R2,SizeX
Dcopy2:
        mov  A,@R0
 mov  @R1,A
 dec  R0
 dec  R1
 djnz R2,Dcopy2

Del2:
        CPL  C

 mov  R0,adrX
 mov  R2,SizeX
DelRol1:
        mov  A,@R0
 rlc  A
 mov  @R0,A
 dec  R0
 djnz R2,DelRol1

 mov  R0,adrZ
 mov  R2,SizeX
DelRol2:
        mov  A,@R0
 rlc  A
 mov  @R0,A
 dec  R0
 djnz R2,DelRol2

        DJNZ R3,Del1

        RET
;****************************************
; uprava pro spravny zbytek pri deleni
;****************************************
Zbytek:
 mov  R0,adrZ
 mov  R2,SizeX
        CLR  C
ZbyRol:
        mov  A,@R0
 rrc  A
 mov  @R0,A
 dec  R0
 djnz R2,ZbyRol

 RET

 

;****************************************
;
; Porovnani dvou cisel se znamenkem (integer)
;
; Vstup : R0,R1 .... adresy cisel 
;         SizeX .... velikost cisel v Bytech
;
; Pouziva: R2,A,B
;
; Vystup:
;         R2<>0     =>  @R0 <> @R1
;         C  = 1    =>  @R0 <  @R1
;****************************************
CmpInt:
      MOV   R2,SizeX

      MOV   A,@R0          ; byte se znamenkem
      CPL   Acc.7
      MOV   B,A
      MOV   A,@R1
      CPL   Acc.7
      CJNE  A,B,CmpIntRet

      DEC   R2

CmpIntCykl: 
      INC   R0             ; dalsi byty
      INC   R1
      MOV   A,@R0
      MOV   B,A
      MOV   A,@R1
      CJNE  A,B,CmpIntRet
      DJNZ  R2,CmpIntCykl

CmpIntRet:
      RET
 

;**************************************************************************
;
; Vypocet odmocniny
;
;****************************************
; zadani   adrX .... adresa cisla
;          SizeX.... velikost cisla v bytech
;          SizeY.... velikost vysledku  (SizeX /2 + 1)
;          adrY .... adresa vysledku
;          adrZ .... adresa pomocneho cisla 1
;          adrP .... adresa pomocneho cisla 2
;                &nbs p;   velikost Z,P = SizeY
;**************************************************************************
odmocni:

         MOV   R0,adrY
         MOV   R1,SizeY
oYmaz:
         MOV   @R0,#0
         DEC   R0
         DJNZ  R1,oYmaz

         MOV   R0,adrZ
         MOV   R1,SizeY
oZmaz:
         MOV   @R0,#0
         DEC   R0
         DJNZ  R1,oZmaz

         MOV   A,SizeX
         MOV   B,#4
         MUL   AB
         MOV   R3,A

oCykl:

         CLR   C
         MOV   R0,adrX
         MOV   R1,SizeX
oXrl1:
         MOV   A,@R0
         RLC   A
         MOV   @R0,A
         DEC   R0
         DJNZ  R1,oXrl1

         MOV   R0,adrZ
         MOV   R1,SizeY
oZrl1:
         MOV   A,@R0
         RLC   A
         MOV   @R0,A
         DEC   R0
         DJNZ  R1,oZrl1

         MOV   R0,adrX
         MOV   R1,SizeX
oXrl2:
         MOV   A,@R0
         RLC   A
         MOV   @R0,A
         DEC   R0
         DJNZ  R1,oXrl2

         MOV   R0,adrZ
         MOV   R1,SizeY
oZrl2:
         MOV   A,@R0
         RLC   A
         MOV   @R0,A
         DEC   R0
         DJNZ  R1,oZrl2

         MOV   R0,adrY
         MOV   R1,SizeY
oYrl1:
         MOV   A,@R0
         RLC   A
         MOV   @R0,A
         DEC   R0
         DJNZ  R1,oYrl1

         SETB  C
         MOV   R0,adrY
         MOV   R1,SizeY
oYrl2:
         MOV   A,@R0
         RLC   A
         MOV   @R0,A
         DEC   R0
         DJNZ  R1,oYrl2

         MOV   R0,adrZ
         MOV   R1,adrP
         MOV   R2,SizeY
oZdoP:
         MOV   A,@R0
         MOV   @R1,A
         DEC   R0
         DEC   R1
         DJNZ  R2,oZdoP

         MOV   R0,adrZ
         MOV   R1,adrY
         MOV   R2,SizeY
         CLR   C
oZbezY:
         MOV   A,@R0
         SUBB  A,@R1
         MOV   @R0,A
         DEC   R0
         DEC   R1
         DJNZ  R2,oZbezY

         JNC   oAdd1

         MOV   R0,adrP
         MOV   R1,adrZ
         MOV   R2,SizeY
oPdoZ:
         MOV   A,@R0
         MOV   @R1,A
         DEC   R0
         DEC   R1
         DJNZ  R2,oPdoZ

         CLR   C
         MOV   A,adrY
         SUBB  A,SizeY
         MOV   R0,A
         MOV   R1,SizeY
oYrr0:
         INC   R0
         MOV   A,@R0
         RRC   A
         MOV   @R0,A
         DJNZ  R1,oYrr0

         JMP   oCend

oAdd1:
         CLR   C
         MOV   A,adrY
         SUBB  A,SizeY
         MOV   R0,A
         MOV   R1,SizeY
oYrr1:
         INC   R0
         MOV   A,@R0
         RRC   A
         MOV   @R0,A
         DJNZ  R1,oYrr1

         SETB  Acc.0
         MOV   @R0,A

oCend:
         DJNZ  R3,oCyklz
         JMP   odmret

oCyklz:
         JMP   oCykl

odmret:
 Ret

 

;*****************************************************
;*        prevod Grayova kodu na Binarni kod         *
;*        vstup ... acc                    ;           *
;*        (  v  R2  lze   omezit pocet  bitu (2..8)) *
;*        (  a potom volat gr2binx                 ) *
;*        vysledek ... acc                    ;        *
;*****************************************************
;
gr2bin:
        MOV     R2,#8
gr2binX:
        MOV     B,A
grcyk:
 CLR C
        XCH A,B             ; rot B ->
 RRC A
        XCH A,B
        XRL A,B             ; XOR A,B
        DJNZ R2,grcyk

 RET

;*****************************************************
;*        prevod Binarniho kodu na GRAYuv kod        *
;*        vstup ... acc                    ;           *
;*        vysledek ... acc                    ;        *
;*****************************************************
;
bin2gr:
        MOV     B,A
        CLR     C
        RRC     A
        XRL     A,B
        RET

;******************************
end

; konec souboru matika.asm
 

Rutinu napsal : Pavel Gazda

Hodnocení článku: