Jste zde

Návrh obvodů

ImageCraft - nástroj pro vývoj aplikací v C

ImageCraft nabízí překladače ANSI C a další podpůrné programy pro vývoj programů v jednočipových

aplikacích za příznivé ceny. Jedná se o integrovaná vývojová prostředí (IDE), obsahující mimo jiné kompresor

výsledného kódu, který dokáže zmenšit zdrojový kód až o 20%. ImageCraft je jediný komerční překladač, který je

podporován projektem Ethernut.

Jednoduché programovatelné logické obvody

Integrované obvody zle dělit podle mnoha kritérií. Například podle použiré technologie výroby

tranzistorů a diod ( bipolární, NMOS, CMOS, BiCMOS atd. ), podle použitých konvencí přenosu logických signálů, např

proudem ( ELC, IIL ) nebo napětím (TTL, CMOS, LVTTL, LVCMOS). Další důležité kritérium je oblast použití

obvodů.

Programování v jazyce C - 1. Úvod

Tento kurs si klade za cíl seznámit posluchače se základy programovacího jazyka C, o němž se autor

domnívá, že patří k základním znalostem informatika. Obsah textu však představuje jen základní pojmy jazyka. Teprve

ve cvičeních a zejména soustavným používáním jazyka se student dostane ze stadia pasivní znalosti syntaxe k

aktivnímu použití jazyka.

Převodníky z RS232 na RS422/485/Proudová smyčka/USB/Ethernet

RS232 patří bezesporu mezi nejčastěji používaná přenosová rozhraní na krátké vzdálenosti. V případě, že je zapotřebí delší datová cesta (nebo přenos po síti, USB vzduchem a podobně), nastává potřeba snížení přenosové rychlosti, nebo převedení na jiný typ komunikačního protokolu. Nemáme-li možnost jednoduše zaměnit typ rozhraní již při vývoji zařízení, přicházejí ke slovu převodníky…

Stránky