Jste zde

Návrh obvodů

Simulace elektronických obvodů - 3. část

Minule jsme odvodili jednoduché vzorce pro návrh zesilovače Rb = 2 * h21 * Rc a Au = 18 * Un. V následující simulaci se mění postupně napětí, zatěžovací odpor a zesílení tranzistoru a kontroluje se platnost těchto vztahů. Horní voltmetr a ampérmetr jsou stejnosměrné a kontrolují nastavení pracovního bodu (zesilovač třídy A). Pravý voltmetr je střídavý a ukazuje přímo zesílení, protože vstupní střídavé napětí je rovno 1 mV. Osciloskop zobrazuje napětí na spotřebiči a to jak ve střídavém režimu (červeně), tak i výstup se stejnosměrnou složkou. Tím je dána i odpověď na otázku v závěru minulého dílu. Nevýhodou tohoto řešení zesilovače je nežádoucí stejnosměrný proud protékající sluchátkem.

HW Virtual Serial Port

Virtuální driver sériového portu pro Windows je softwarový prostředek, který přidá do operačního systému zdánlivý sériový port, například COM 5 a data z tohoto portu přesměruje na jiné hardwarové rozhraní. Dále popsaný virtuální driver je určen pro Windows 2000, NT a XP. Driver je k dispozici i jako demoverze pro obecná TCP/IP zařízení.

Virtuální sériový port zdarma

Virtuální driver sériového portu pro Windows je softwarový prostředek, který přidá do operačního

systému zdánlivý sériový port, například COM 5 a data z tohoto portu přesměruje na jiné hardwarové rozhraní. V

dnešní době se virtuální port využívá hlavně pro připojení sériového rozhraní RS-232 přes USB, nebo po síti

Ethernet.

Stránky