Jste zde

Návrh obvodů

Provozování aplikací na operačních systémech Windows NT/2000/XP

Z pohledu programátora mají operační systémy založené na jádře NT svá specifika neslučitelná s

předchozími verzemi Windows. Při pokusu o spuštění aplikace napsané právě pro Windows95/98/ME může docházet k

nepříjemným překvapením nejen při jejich spouštění, ale i při běhu.

Simulace elektronických obvodů - 2. část

Program Electronics Workbench je nejvhodnější pro rychlé ověření vlastností obvodu. To znamená, že bezhlavé cvakání myší s náhodnou obměnou zapojení a hodnot součástek pravděpodobně nepovede ke kýženému výsledku. Naopak orientační návrh provedený na základě teoretických znalostí lze mírnou obměnou součástek doladit a ušetřit tak čas při vlastní realizaci obvodu. Jako příklad uvedu návrh jednoduchého obvodu zesilovače s tranzistorem. 

Simulace elektronických obvodů - 4. část

Po dlouhé době jsem .zkontroloval adresu tina.com a zjistil jsem ke svému potěšení, že nová verze TINA5.50.008DT je konečně použitelná i pro simulaci složitějších obvodů. V readme.txt je psáno: "New circuits containing more than 10 external nodes cannot be analyzed", což znamená, že do simulovaného obvodu je nově možné zapojit i integrované obvody, protože jejich vnitřní uzly se nepočítají. Výjimku tvoří nové makrosoučástky Spice Macro Models popsané klasickým SPICE netlistem. Při použití těchto prvků lze simulovat pouze připravené obvody s možností jejich modifikace. Ostatní omezení zůstávají (the Save, Save As, Print, Export, Import, and Netlist Editor commands are disabled). Výjimku tvoří Alt PrintScrn (bitmapa do programu Malování) a Ctrl C (vektorový soubor typu wmf). Nově se nepodařilo programátorům úplně zablokovat export v demoverzi.

Simulace elektronických obvodů - 3. část

Minule jsme odvodili jednoduché vzorce pro návrh zesilovače Rb = 2 * h21 * Rc a Au = 18 * Un. V následující simulaci se mění postupně napětí, zatěžovací odpor a zesílení tranzistoru a kontroluje se platnost těchto vztahů. Horní voltmetr a ampérmetr jsou stejnosměrné a kontrolují nastavení pracovního bodu (zesilovač třídy A). Pravý voltmetr je střídavý a ukazuje přímo zesílení, protože vstupní střídavé napětí je rovno 1 mV. Osciloskop zobrazuje napětí na spotřebiči a to jak ve střídavém režimu (červeně), tak i výstup se stejnosměrnou složkou. Tím je dána i odpověď na otázku v závěru minulého dílu. Nevýhodou tohoto řešení zesilovače je nežádoucí stejnosměrný proud protékající sluchátkem.

Stránky