Jste zde

Návrh obvodů

Ultrazvukový dálkoměr s ATMega8515

Toto zařízení slouží k bezdotykovému měření vzdálenosti. Měří se pomocí ultrazvukového signálu, který je vyslaný z vysílače. Signál prochází prostředím až k překážce, jejíž vzdálenost chceme měřit. Část tohoto signálu se odrazí a putuje prostředím zpět a je přijato přijímačem. Z doby prodlevy mezi vysláním a příjmem signálu se určí poté vzdálenost překážky.

LPC-P2129 - Vývojová deska s ARM7 ve funkci měřícího a řídícího modulu s 2xCAN, 2xUART, 10bit. ADC, PWM, ... ( 2/2 )

Druhý díl článku se věnuje popisu vizualizace výrobního procesu z pohledu programování. Obsahuje dvě ukázkové aplikace pro vizualizaci technologie včetně kompletních zdrojových kódů. Popis modulu LPC-P2129 je v prvním díle tohoto článku .

Stránky