Jste zde

LABJACK U3 – KROK ZA KROKEM VI - LABVIEW

labjack-logo.JPG

V minulém díle jsme si ukázali, jak ovládat LabJack prostřednictvím skriptů psaných v prostředí MATLAB. Dalším vhodným prostředkem je oblíbené grafické prostředí LABVIEW. Výrobce LabJacku připravil pro svá zařízení několik ukázkových aplikací. V následujícím článku si pár příkladů ukážeme.

Úvodem

labjack.jpgSpolečnost LabJack Corporation na svém webu uveřejnila velké množství příkladů využití svých produktů. Příklady jsou vytvořeny pro různá vývojová prostředí a SW. S některými jsme již v průběhu našeho seriálu pracovali. S dalšími několika se teprve setkáme. Jedním z nich je také LabView, speciální grafický vývojový nástroj, sloužící k automatizaci měření a simulacím. O LabView máte možnost se dočíst v nové knize z vydavatelství BEN – technická literatura.

Na rozdíl od MATLABu, se kterým jsme pracovali minule, LabView je ryze graficky zaměřené prostředí. Úkolem tohoto článku však není popisovat práci v něm a tak se soustředíme na připravené příklady, které si můžete stáhnout na oficiálních stránkách společnosti LabJack Corporation.

Ze sekce Download stáhněte soubor LabVIEW_LJUD.zip. Jeho obsah rozbalte do instalačního adresáře LabView, konkrétně do doplňků. V mém případě je cesta následující:

C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.5\vi.lib\addons\

Obsah je možné rozbalit i do jiného adresáře, ale tato možnost nabízí výhody v přímém využívání komponent LabJacku v prostředí LabView, bez zbytečného listování adresáři, pouhým výběrem z palety Functions…

LJLV_1.png
Obrázek 1: Nástroje pro LabJack
 

Příklad první - měříme analogová napětí

Jedním z nejjednodušších příkladů je měření napětí na jednom z analogových kanálů. Jednorázovým měřením se zabývá příklad U3 eAIN Example.vi. Lze jej najít v adresáři \Examples\U3\Easy Functions\. Program měří jednorázově napětí na vstupu AIN0 (FIO0).

LJLV_2.png
Obrázek 2: eAIN example: FronPanel
 

Pro pochopení jak celý systém funguje nás postačí blokový diagram a znalosti z minulých dílů.

LJLV_3.png
Obrázek 3: eAIN example: Blokový diagram
 

Základem měření je blok LJUD_eAIN, kterému předáme handler, čísla kanálů a chybový stav při zakládání handleru. Výstupem je pak naměřená hodnota a chyba, kterou dále převádíme na řetězec a zobrazujeme v textovém poli.

Handler je získán v bloku LJUD_OpenLabJackS. Blok vyžaduje informace o rozhraní (zde USB), typu zařízení (zde LJ U3), adresu a logickou hodnotu zda má být využit první nalezený LabJack.

Příklad druhý – nastavujeme napětí

Na rozdíl od předchozího příklad kdy jsme měřili napětí prostřednictvím AD převodníku, tentokrát využijeme proces opačný. Budeme nastavovat napětí na výstupu DA převodníku. K tomuto úkolu slouží příklad U3 eDAC Example.vi.

LJLV_4.png
Obrázek 4: eDAC example – FronPanel
 

Blokový diagram vypadá podobně jako u předchozího příkladu, opět je třeba vytvořit handler na který se budeme odkazovat. Výkonným blokem ale tentokrát není eAIN, ale blok eDAC. Zde je výstupem pouze chyba, jejíž číslo, nebo chybový řetězec si můžeme zobrazit.

LJLV_5.png
Obrázek 5: eDAC example – Blokový diagram
 

Mimo tyto dva uvedené příklady můžeme nalézt mnoho dalších, obsahujících cyklické měření, zápis do souboru, komunikaci s periferiemi po rozhranní I2C, SPI, UART, USB. Jsou vytvořeny rovněž příklady umožňující generovat PWM, funkční generátory, řízení digitálních vstupů a výstupů, umožňují přístup k internímu piezoelementu, měření frekvence a mnoho dalších úloh.

Seznam příkladů ke stažení pro LJ_U3

 • U3 AIN CR Loop with Chart.vi
 • U3 DAC Function Generator.vi
 • U3 DAC0 and AIN2 Diff.vi
 • U3 I2C EEPROM.vi
 • U3 LJTDAC Example.vi
 • U3 Multiple EI-1050 Example.vi
 • U3 Multiple IO Example Loop.vi
 • U3 Multiple IO Example.vi
 • U3 Music.vi
 • U3 Pin Configuration Example.vi
 • U3 Single AIN Example.vi
 • U3 Single EI-1050 Example.vi
 • U3 Single IO Example.vi
 • U3 Single Pulse Output (no-timer).vi
 • U3 eAIN Example.vi
 • U3 eDAC Example.vi
 • U3 eDI Example.vi
 • U3 eDO Example.vi
 • U3 Efunction Loop Example.vi
 • U3 Stream AIN with Timers & Counters.vi
 • U3 Stream Example LJ_swALL_OR_NONE.vi
 • U3 Stream Example LJ_swNONE.vi
 • U3 Stream Example LJ_swSLEEP.vi
 • U3 Stream Simple Example.vi
 • U3 Thermocouple Example.vi
 • U3 2-PWM.vi
 • U3 4-Counter.vi
 • U3 Firmware Counter with Debounce.vi
 • U3 Frequency Measurement and Analog Input.vi
 • U3 ms Multiple Pulse Output.vi
 • U3 PWM16 and Duty Cycle.vi
 • U3 Quadrature.vi
 • U3 Two 32-bit Frequency Measurements.vi
 • LJ Clock.vi
 • LJcounter data file write.vi
 • LJcounter_U3_Debounce.vi
 • Quit LabVIEW if Executable.vi
 • Round a number.vi
 • U3 2-PWM.vi
 • U3 4-Counter.vi
 • U3 ms Multiple Pulse Output.vi
 • U3 PWM16 and Duty Cycle.vi
 • U3 Quadrature.vi
 • U3 Two 32-bit Frequency Measurements.vi
 • U3 Create Frequency Output Lists.vi
 • U3 Create PWM16 Lists.vi
 • U3 Read USB Descriptor Strings.vi
 • U3 Write USB Descriptor Strings.vi

Odkazy a Download

 

Hodnocení článku: