Jste zde

Telides – identifikace na 10 metrů

Začátkem června jsme uveřejnili článek o bezkontaktní identifikaci na vzdálenost 10 m se systémem

Telides. Vzhledem k poměrně širokému zájmu o tuto techniku doplňujeme původní článek o porovnání s konkurenčními

systémy, popis dílů systému Telides a odpovědi na často kladené otázky.

Systém TELIDES je nasazen v mnoha evropských zemích a s jeho pomocí se řeší problémy logistiky dopravy jako např. vjezdy do firem a na hlídaná parkoviště, pohyb kontejnerů v rozlehlých prostorách, pohyb vagónů na seřaďovacích nádražích, ale i speciální aplikace jako identifikace závodních strojů pro účely vyhodnocování průběžného pořadí v motokrosu apod.

Vzhledem k poměrně širokému zájmu o tuto techniku doplňujeme původní článek o porovnání s konkurenčními systémy, popis dílů systému Telides a odpovědi na často kladené otázky.

Parametr
Telides
Podobné systémy
Dosah Typicky 10 m, v některých případech až 15 m Méně než nebo podstatně méně než 10 m
Max. rychlost objektu 200 km/h Méně než 160 km/h
Počet odečtení identifikátoru Identifikátor pracuje min. 7 let nezávisle na počtu odečtení (hodnota stanovena s velkou rezervou) Typicky 10.000
Vodotěsnost Všechny prvky vodotěsné Některé prvky vodotěsné

Ilustrační foto:

  • nahoře: čtečka Telides,
  • ve střední řadě: identifikátory
  • ve spodní řadě zleva: montážní rámeček, přísavka, klip

Označení pro objednání:

TLG232
Čtečka Telides RS 232 - čtecí jednotka s integrovanou anténou, napájecím zdrojem a výstupními ovládacími kontakty, interfejs RS 232
TLG422
Čtečka Telides RS 422 - čtecí jednotka s integrovanou anténou, napájecím zdrojem a výstupními ovládacími kontakty, interfejs RS 422
TLD800
Identifikátor (transponder) - životnost baterie 7 let bez omezení počtu odečtů
TLD807
Klip - pro přichycení identifikátoru
TLD808
Montážní rámeček pro identifikátor - pro přichycení identifikátoru šrouby rozměr cca 120 x 74 x 16 mm
TLD809
Přísavka pro identifikátor - vhodná především pro montáž na sklo

Telides - často kladené otázky

Existuje nějaký zkušební software pro demonstraci funkce Telides?

Ano, výrobce dodává jednoduchý .exe soubor, který po spuštění prověří všechny porty počítače. Zjistí, na který port je připojen Telides, a na obrazovce zobrazuje číslo identifikátoru, který se objeví v dosahu čtečky. Program není navržen pro demonstraci více Telides na jednom PC současně.

Otázka: Mohu na jedno vedení RS 422 připojit více čteček Telides a jak je mohu adresovat?

Na linku RS 422, která je specifikována jen pro připojení jednoho koncového zařízení, není možno připojit více systémů Telides. Výhodou linky RS 422 je možnost dlouhého připojení kabelem o délce až 1200 metrů. Jednotlivé čtečky Telides je tedy nutno připojit k jednotlivým portům PC. V případě skupinového nasazení by bylo řešením použít čtečky Telides s RS 232 s délkou kabelu do 5 metrů, které by se přes převodník RS 232/485 spojily jedním vedením do PC. Bylo by však třeba použít inteligentní převodník RS 232/485, případné zájemce je možno odkázat na specializované firmy, např. Duha systém, www.duhasys.cz a další.

Ruší se čtečky Telides mezi sebou?

Pokud zasahují dvě čtečky Telides svým vyzařovacím lalokem do stejného místa, nebo pokud jsou umístěny těsně vedle sebe, mohou se rušit. Řešením je buď čtečky vhodněji umístit a nasměrovat, nebo použít dvě čtečky s různými frekvencemi. Jmenovitá frekvence je 5,8 GHz, ale výrobce vyrábí čtečky s deseti různými frekvencemi, tzv. kanály. Tam, kde by mohlo dojít k ovlivňování, je vhodné použít čtečky pracující na různých kanálech. Číslo kanálu je vyznačeno pod štítkem výrobce (channel XX). Transpondéry se podle kmitočtu nerozlišují a fungují na všech kanálech současně. Označení kanálu není součástí označení výrobku. Pokud jsou např. pro sledování prostoru potřeba dvě čtečky Telides, které by se mohly rušit, je nutno objednávku slovně doplnit komentářem, např. 2 ks TLG 232 s různými frekvencemi.

Lze nějak programovat chování relé, které je integrováno ve čtečce?

V autonomním a off – line režimu lze reakci po identifikování transponderu upravit třemi časovými konstantami v úrovni nula až desítky sekund, které lze programově nastavit:

  • Doba T1 – prodleva po identifikaci transpondéru do sepnutí relé
  • Doba T2 – doba sepnutí relé
  • Doba T3 – prodleva po vypnutí relé do odečtu následujícího transpondéru

Situaci si lze demonstrovat na příkladu vjezdu do většího objektu. Vozidlo je identifikováno a dobu T1 trvá, než přijede od místa odečtení k závoře + doba na včasné otevření závory, po dobu T2 je závora otevřena a doba T3 může být počítána např. na odjetí z prostoru vjezdu. Teprve pak se odečte další transpondér a cyklus se opakuje.

Jak je to se záznamy o identifikovaných transponderech, když se naplní 4000 údajů?

Po naplnění paměti záznamů se další údaj zapíše na místo nejstaršího záznamu atd. Paměť se tedy postupně od konce přemazává.

Jak určit směr pohybu vozidla?

Problém lze řešit dvěma způsoby. Je možno připevnit dva identifikátory na začátek a na konec vozidla a podle pořadí odečtu identifikátorů lze určit, zda vozidlo vjíždí nebo vyjíždí. Další možností je umístění dvou čteček a směr se určí podle pořadí, v jakém čtečky hlásí příslušný identifikátor.

Je možno baterii v identifikátoru jednoduše vyměnit?

Pouzdro identifikátoru je mikrovlnně svařeno a bez použití násilí je nelze otevřít.

Je nutno připojovat nějakou externí anténu?

Ne, čtecí anténa je umístěna ve skříňce čtečky.

Je možno do identifikátoru zapisovat údaje?

Ne, identifikátor je čistě identifikační.

Jaká je nejvyšší snímatelná rychlost a kolik identifikátorů lze odečíst za sekundu?

Nejvyšší vyzkoušená rychlost předmětu identifikovatelného Telidesem je 200 km/h. Za sekundu lze odečíst 10 transpondérů, ale záleží na orientaci transpondéru a čtecí vzdálenosti.

 

Výrobcem systému TELIDES je Elatec GmbH, Max-Planck-Str. 16, D-82223 Eichenau a do České republiky systém dováží a prodává firma Elatec s.r.o., kde Vám rádi poskytnou další informace na adrese: support@ elatec.cz.

ing. Libor Pavel
pavel@ elatec.cz

Elatec s.r.o.

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: