Jste zde

Produkty

BUMERANG - Soubor SW knihoven GSM komunikace

Komponenta BUMERANG je knihovna k usnadnění vývoje software pro komunikaci s GSM modemy, zejména s

podporou SMS. Obsahuje podporu SW rozhrani RS 232 pro Delphi, Podpora BMG (Business Messaging Gateway) firmy Eurotel

atd.. BUMERANG je napsán jako soubor komponent pro Delphi 5, obsahuje několik součástí, z nichž některé jsou

zdrarma k dispozici..

Stránky