Jste zde

rozhraní

TEST - hodně vybavený USB kit s MCU MC9S08LC6

Pro vývoj aplikací je nutné mít k dispozici univerzální kit s vývojovým softwarem. Pokud potřebujete vyvíjet a zkoušet různé aplikace pro MCU řady MC9S08xx, je vhodnou volbou kit DEMO9S08LC60. Ten mimo samotné MCU obsahuje LCD displej, LEDky, potenciometr, senzory, piezosirénku, RS-232 port a mnoho dalších. Komunikace s PC je přes USB rozhraní.

M52233DEMO - vývojový kit s mikroprocesorem Freescale ColdFire

M52233DEMO je určen pro bližší seznámení s mikroprocesory Freescale s jádrem V2 Coldfire. Bohatě vybavený kit obsahuje kromě integrovaného rozhraní USB/BDM sloužícího jako programátor/debugger také několik CD s vývojovým softwarem a ukázkovými programy včetně zdrojových kódů.

Technologie SMARTMOS pro výkonnější integrované obvody

Technologie SMARTMOS firmy Freescale umožňuje implantovat analogové, digitální i výkonové prvky a bloky (včetně MCU a DSP) společně na jeden chip aniž by se navzájem ovlivňovaly. Mohou tak vznikat kompletní chytré senzory, regulátory motorů či osvětlení, řídící a komunikační rozhraní v podobě jedné malé SMD součástky.

Moderní způsob správy na dálku: GPRS + Ethernet

Současnost ukazuje, že použití Ethernetu v průmyslu je skutečně prvořadým tématem. Toto rozhraní lze již nyní nalézt téměř u všech moderních PLC. Na využití v průmyslu přitom dosáhne jen málokterý z komunikačních standardů z oblasti spotřební elektroniky. Ethernet se uchytil pro svou spolehlivost, rychlost a také nízkou cenu, která je dána právě jeho masovým použitím ve výpočetní technice.

GangPro430 – Gang Flash Programátor a JTAG In-Circuit Debugger

Jde o další Flash programátor od firmy Elprotronic Inc., jenž je velmi podobný programátoru FlashPro430, tedy programátoru mikrokontrolérů rodiny MSP430. Programování může být realizováno skrze rozhraní JTAG, SBW nebo BSL a v případě JTAG rozhraní lze současně pracovat s až šesti mikrokontroléry.

Modem, směrovač i přepínač – 3 v 1

Současnost ukazuje, že v průmyslových aplikacích vyžadujících správu zařízení anebo dohled na ně na dálku hraje čím dál větší roli Ethernet. Nové typy řídicích systémů (programovatelných automatů ? PLC) často disponují Ethernetem již v základní verzi nebo je zpravidla možné automat o ethernetové rozhraní snadno rozšířit.

Stránky