Jste zde

rozhraní

Pulzní generátor na cesty připojitelný přes USB - USBpulse100

USBpulse100 je miniaturní generátor impulzů až 100 MHz od firmy Elan Digital Systems pro rozhraní USB. Je vhodným nástrojem pro oživování a vývoj digitálních obvodů všude tam, kde je potřeba rychlého ověření daného zařízení různými kmitočty či pulzy. Výstup je galvanicky oddělen od sběrnice USB.

Mikrokontroléry EZ80F90 Acclaim

Osmibitové mikrořadiče eZ80 Acclaim, nabízené firmou ZiLOG od počátku roku 2003, jsou založeny na modernizovaném procesoru eZ80, na čipu mají až 256KB paměti Flash, všechny obvyklé periferie (čítače, sériové komunikační obvody, paralelní vstupně / výstupní porty), oscilátor, časovač Watch-Dog. Pro snadný vývoj aplikací jsou vybaveny sériovým rozhraním ZDI (ZiLOG Developer Interface).

Stránky