Jste zde

Součástky

Termotiskárna s řadičem jako vestavný modul pBox

Pro tisk daňových dokladů a údajů v prodejních a parkovacích automatech, registračních pokladnách, měřících a medicínských přístrojích apod. se často používají termotiskárny. Jejich výhodou v porovnání s jehličkovými tiskárnami je podstatně vyšší tisková rychlost, menší zástavbová velikost a minimální počet mechanických pohyblivých dílů, které jsou potenciálním zdrojem provozních problémů.

Průmyslové barevné LCD displeje z nabídky Koala Elektronik

Firma Koala Elektronik je velkoobchodním distributorem součástek pro elektroniku a elektrotechniku. Vedle řady jiných produktů však nabízí také širokou paletu LCD displejů jak pro komerční použití, tak i displejů vyrobených dle požadavků zákazníka pro speciální účely. Podívejme se nyní na některé z nich.

Překladače jazyka C pro mikroprocesory řady x51

K vývoji aplikací pro jednočipové mikropočítače lze použít celou řadu programovacích jazyků (jazyk

symbolických instrukcí, C, Pascal, java, Basic, atd.). Dominantní postavení si stále udržuje jazyk symbolických

instrukcí s více než 50 %. Současný trend však stále více směřuje, k použití vyšších programovacích jazyků,

jmenovitě jazyka C.

Nestandardní, rychlé rutiny 16bitové aritmetiky pro procesory rodiny 8051

Rutiny pro násobení, dělení, převod bin->BCD a BCD->bin bezesporu patří k běžné výbavě knihoven matematických programů, které používají všichni programátoři. Nabízená řešení vycházejí z analýzy požadovaného matematického úkonu s přihlédnutím na plné využití instrukční sady procesoru. Myslím si že jsou docela nestandardní a navíc velmi rychlá.

Stránky