Jste zde

Inteligentní nabíječka Pb akumulátorů - konstrukce

 

Popis konstrukce

  Základem nabíječky je řídící obvod IO1 typu UC3906. Rezistory R10 – R15 byli vypočítány tak, aby charakteristické veličiny nabíječky (U1,U2, …,U6) měli správnou velikost. Požadované a skutečné dosažené hodnoty těchto veličin jsou uvedeny v tabulce Tab. 2. V tabulce Tab. 2. je také sloupec napětí pro 6V akumulátor. Použití těchto akumulátorů již není tak časté, tak popis neuvádím. V případě, že by byl zájem o konstrukci 6V nabíječky, tak nastavení obvodu provedeme změnou hodnoty odporů R10 a R11.

Tab. 2. - Úrovně napětí charakterizující změny režimu nabíječky

12V akumulátor

6V akumulátor

 
Jmenovité
Skutečné
 
Jmenovité
Skutečné
U1
12,00V
11,90V
U1
6,00V
5,97V
U2
14,25V
14,40V
U2
7,12V
7,05V
U3
15,00V
14,95V
U3
7,50V
7,42V
U4
13,80V
13,67V
U4
6,90V
6,90V
U5
13,80V
13,67V
U5
6,90V
6,90V
U6
12,42V
12,30V
U6
6,21V
6,21V

Pro 6V nabíječku nahradíme rezistor R10 drátovou propojkou a rezistor R11 změníme na hodnotu 2k2. Dále je nutné, aby nedocházelo k obrovským ztrátám na výkonových prvcích snížit napětí na sekundárním vinutí transformátoru TR1 z 18V na 9V. Proud procházející vinutím zůstane stejný podle nabíjecího proudu určeného odporem R2.


Obr 5. - Blokové schéma nabíječky

Napájecí zdroj je tvořen síťovým transformátorem TR1 do DPS v zalitém provedení, můstkovým usměrňovačem BR1 zapojeným jako Graetzův můstek a filtračním kondenzátorem C1. Pak je zařazen odrušovací keramický kondenzátor C2. Rezistor R1 vybíjí kondenzátor po vypnutí ze sítě. Následuje rezistor R2 výkonového typu pro zatížení 5W, který slouží jako snímač proudu pro IO1 a výkonový prvek T1 (TIP147), který zajišťuje veškerou regulaci napětí a proudu. Rezistory R10-R15 slouží jako snímač napětí jednotlivých fází nabíjení a akumulátoru. Dále jsou v obvodu připojeny 4 LED (Q1-Q4), jako indikátory stavu nabíječky (1/1; 1/2; Current, Power). Hlavní částí přístroje je řídící obvod UC3906 umístěný v precizní patici DIL16. Nabíječka je na výstupu chráněná rychlou tavnou pojistkou. V případě, že chceme ochránit nabíječku před špatně připojeným akumulátorem, je možno na výstup před pojistku F2 zapojit anti-paralelně rychlou diodu, která zajistí přepálení pojistky a odpojení akumulátoru.


Obr 6. - Schéma zapojení nabíječky

Maximální nabíjecí proud, který je závislý na jmenovité (ampérhodinové) kapacitě akumulátoru by bylo nejjednodušší přepínat změnou odporu bočníku R2. Z tohoto odporu se odebírá napětí pro zesilovač v IO1, který řídí nabíjecí proud (vývody 4 a 5 IO1). Pokud je rezistor R2 připojen přímo k těmto vývodů, byl by jeho odpor v závislosti na požadovaném maximálním nabíjecím proudu IMAX určen vztahem R2=0,25/IMAX. Pro IMAX volitelný v rozmezí 0,1A až 5,5A by vycházeli hodnoty R2 v rozmezí 2,5Ω až 0,05Ω. V následující tabulce Tab. 3. jsou uvedeny typické hodnoty odporu R2, nabíjecí proudy a jmenovitá kapacita akumulátoru.

Tab. 3. - Typické hodnoty odporu R2

Kapacita (Ah) Proud IMAX Hodnota R2 Ω Kapacita (Ah) Proud IMAX Hodnota R2 Ω
1
0,1
2,5

16

1,6

0,16

2
0,2
1,25
18
1,8
0,14
4
0,4
0,62
20
2,0
0,12
6
0,6
0,42
25
2,5
0,10
8
0,8
0,31
36
3,6
0,07
10
1,0
0,25
40
4,0
0,06
12
1,2
0,21
45
4,5
0,05
14
1,4
0,18
55
5,5
0,04


Hodnoty označené červeně jsou charakteristické pro tuto konstrukci nabíječky. Hodnota rezistoru R2 použitá v této konstrukci je 0,15Ω. To znamená, že výstupní proud je roven 1,67A. Proud se může lišit 5% tolerancí rezistoru R2.

Celá konstrukce je dimenzována pro maximální nabíjecí proud 5,5A. Na vyšší nabíjecí proudy je nutné změnit součástky BR1, C1, R2 a T3 za výkonnější typy. Pečlivě především musíme vybírat tranzistor T3. Dále se musíme vyvarovat příliš velkého vstupního střídavého napětí z transformátoru. Jako maximální napětí můžeme považovat 18VAC. Při tomto napětí vznikají na tranzistoru ztráty 20W při nabíjecích proudech 5A. Teplota chladičů vzroste na zhruba na 75°C. Pro vyšší nabíjecí proudy je nutná změna chladiče z nižším teplotním odporem. Desku plošných spojů není nutné obměňovat, díky zesíleným spojům, tloušťce měděné fólie 35μm a pocínování.

Sestavení nabíječky akumulátorů

Všechny součástky jsou umístěny na jedné desce. Kabely jsou k desce plošných spojů připojeny pomocí svorkovnic do DPS.  Výkonové obvody jsou vyvedeny na svorkovnice typu ARK500/2SV (10A), indikační obvody na konektor PFH02-08P. Pro kompaktnost konstrukce je nabíječka tvořena jedinou DPS, na které je umístěn i síťový transformátor a výkonné prvky (diody, tranzistory) na chladiči. Pro větší nabíjecí proudy je vhodné DPS pokovit v cínové lázni pro větší proudové zatížení. Také je možno desku postříbřit v stříbřící lázní (cca. 2x dražší).

Při sestavení nejprve osadíme patici DIL16 pro IO1, do které ovšem obvod UC3906 zasadíme až po kompletním osazení DPS, dále pak drobné součástky, jako jsou rezistory, kondenzátory, po té postupně osazujeme většími prvky. Jako poslední osadíme transformátor a chladiče výkonových prvků. Po osazení a zapájení součástek zkontrolujeme DPS na výskyt zkratů a cínových můstků. Po té ošetříme desku plošných spojů a zalakujeme ochranným lakem proti korozi. Jestliže je vše v pořádku umístíme desku do vhodné krabičky.

V mém případě jsem použil plastovou krabičku UK15 (235x92x218mm) z větracími otvory v horním a dolním dílu. Kdo by měl zájem o spolehlivější chlazení přístroje, tak může nabíječku doplnit o ventilátor, který bude ofukovat žebra chladičů a tím zlepší tepelnou výměnu, pro nižší nabíjecí proudy není nutné. Navíc ventilátor zanáší do přístroje spoustu prachu, kterému lze zamezit ovšem prachovými filtry.  

Chladiče a výkonové prvky byly navrženy tak, aby předcházeli zbytečnému tepelnému přetížení. Transformátor a chladiče je vhodné k DPS připevnit šrouby, aby nedocházelo k přetěžování vývodů součástek. Na DPS je na upevnění pamatováno a jsou označeny i vrtací otvory. Všechny výkonové prvky jsou umístěny k chladičům šrouby M4 x 10mm. Aby byl transformátor dostatečně fixován k DPS je také přišroubován šrouby M4 x 10mm. Pro upevnění DPS do krabičky je vhodné umístit DPS na distanční podložky.

Tab. 4. - Význam jednotlivých LED

Q1
1/1
Při poklesu I pod 10mA se rozsvítí LED Q1 a Q2 zhasne
Q2
1/2
Při dosažení U2 se rozsvítí
Q3
Current
Rozsvítí se při dosažení U1 a proud I vzroste na 100mA
Q4
Power
Svítí stále při zapnutí přístroje

  Při zapnutí se rozsvítí LED Q4 (Power) a svítí stále. Při dosažení napětí U1 se rozsvítí Q3 (Current) a I se zvětší na 100mA. Při dosažení U2 se rozsvítí další LED Q2 (1/2). Po dosažení U3 začne klesat proud. Při poklesu proudu na asi 10mA se proud I přeruší, zhasne LED Q2 a rozsvítí se Q1 (1/1).

Oživení přístroje (nabíječky)

  Nabíječku není potřeba nijak oživovat, všechny parametry obvodu jsou nastaveny napevno rezistory R10-R15. Pouze zkontrolujeme vizuálně při připojení akumulátoru LED (Q1-Q4).

Návrh desky plošných spojů

Osazení plošného spoje Inteligentní nabíječky olověných akumulátorů - Kliknutím zvětšíte
Obr. 7 - pohled ze strany součástek - Kliknutím na obrázek získáte náhled ve vyšší kvalitě
 
Obrazec plošných spojů intelůigentní nabíječky PB akumulátorů
Obr. 8 - pohled ze strany spojů - Kliknutím na obrázek získáte náhled ve vyšší kvalitě
 
 Vrzací šablona
 Obr. 9 - pohled ze strany spojů – vrtací otvory - Kliknutím na obrázek získáte náhled ve vyšší kvalitě
 

Aktualizováno 6.3.2009 - Nové obrázky 7 a 8

Pohled na osazený plošný spoj Na obr. 9. je pohled na desku plošných spojů ze strany spojů kde jsou vyznačeny vrtací otvory. Zeleně jsou otvory o průměru 0,85-1,00mm, červeně otvory o průměru min.1,20mm a oranžově otvory o průměru 1,50mm a více. Modře jsou označeny otvory pro uchycení chladičů, transformátoru a DPS do krabičky. Otvory dle použitých šroubů, v mém případě 3mm pro šrouby M3.

Závěr

Popisovaná nabíječka představuje kvalitativní skok v péči o olověný akumulátor. Nabíječka může být trvale připojena k akumulátoru, aniž by se poškodil, proto je vhodný i pro záložní zdroje z hermetickými akumulátory, stejně tak v zimním provozu pro oživení baterie.

Nabíječka je vhodná i pro nabíjení velkých automobilových akumulátorů s jmenovitou kapacitou větší jak 25Ah (testováno do 55Ah). Nabíjení sice trvá déle, je však šetrnější a akumulátor se vždy nabije na plný náboj. Nabíječka nás vždy informuje v jakém stavu je akumulátor pomocí LED. Díky kompaktní konstrukci je montáž jednoduchá.

Seznam součástek

Rezistory  
1x 2k2? R0207  
5x 1k? R0207  
1x 220k? R0207  
1x 330? R0207  
1x 270? R0207  
1x 5k6? R0207  
1x 220? R0207  
1x 10k? R0207  
1x 1k2? R0207  
1x 39? R0207  
1x 0,15? KR112 RR W5  
       
Kondenzátory  
1x 10000μF/50V ELRA  
1x 47 μF/50V ELRA  
1x 100nF/50V keramický  
1x 4,7nF/50V keramický  
       
Polovodiče  
1x KBU8J FB3F diodový můstek 8A (KBU806)
2x BC546B TO92 tranzistor NPN (65V; 0,2A)
1x TIP147 SOT93 darlington tranzistor PNP (100V; 10A; 125W)
1x UC3906N DIL16 obvod nabíjení DIL16
1x L53GT LED LED 5mmÆ, difusní (zelena)
1x L53ID LED LED 5mmÆ, difusní (červená)
2x L53YT LED LED 5mmÆ, difusní (žlutá)
Ostatní
2x DRAT 0,8 drátová propojka 65mm
4x DL5 1D držák pro LED jednodílný, plastový, černý
1x PSH02-08P vidlice přímá 8 pinů, pro PFH02-08P
1x PFH02-08P zásuvka 8 pinů, pro PSH02-08X
8x PFF02-01F kontakty pro PFH02
2x ARK500/2SV svorkovnice do plošných spojů
1x BTH BLK svorka přístrojová, černá, 10A
1x BTH RED svorka přístrojová, červená, 10A
1x BAN03 BLK banánek přístrojový, černý
1x BAN03 RED banánek přístrojový, červený
1x KR06 BLK krokosvorka na autobaterii, izolovaná, černá
1x KR06 RED krokosvorka na autobaterii, izolovaná, červená
1x UK15P krabička, 2 čela, 4 nožky, větrací otvory, 4 šrouby
2x CHL255Y/40BLK chladič 90x25x40, černěný
2x PP5 F250mA pojistka rychlá 5x20mm, 250mA
2x PP5 F2,5A pojistka rychlá 5x20mm. 2,5A
2x DP02P držák pojistky do DPS
2x DP02 KRYT kryt držáku pojistky
1x PAT 16 DIL PR precizní patice pro DIL16
1x EURO12 V J vidlice EURO vidlice na panel (230V, 10A)
1x ZTR 60/30 1x18V transformátor 1x18V/30VA, do DPS, plastový (zalitý)
1x PMLY 8 x 0,15 0,5m; plochý kabel, barevný pro PFH02-0…

Seznam a typy součástek vychází z katalogu firmy EZK 2005/2006 (Olomouc).

Popisem mechanické sestavy se budeme zabývat příště.

Aktualizováno 6.3.2009 - Nové obrázky 7 a 8

Michal Slánský
Michal.Slansky@ seznam.cz

Download & Odkazy

Hodnocení článku: 

Komentáře

V tabulce 2 se uvádí jako U1 (v originále Vt) napětí 6V (resp. 12V). Z přiloženého aplikačního listu lze však vyčíst, že se používá 5,1V (resp. 10,2V).

Bolo by veľmi dobré keby pán autor tejto nabíjačky opravil všetky chyby na svojom webe, ušetril by prípadným konštruktérom veľa času pri hľadaní chýb. Na DPS pre spínač ventilátoru je treba prerezať spoj medzi +Ucc a emitorom T1, a prepojiť +Ucc a kolektor T1.

Chlapi.ja uz tiez dlho uvazujem o nejakej nabijacke prave s tymto obvodom.vie niekto zarucit ze aspon schema zapojenia je naozaj v poriadku ? DPS si navrhnem.Autor uz zrusil origo stranky,pise tam ze ,citujem´Není v mých silách obsahově i časově stránky nadále udržovat a aktualizovat, proto byl jejich provoz dne 10. února 2010 ukončen. pekna robota. Vsetkym prajem vela uspechov pri konstrukcii.

zdravím .. koukam a v tom tištaku je asi chyba .. jeden vyvod vykonoveho prvku je jakoby nezapojen .. tak si to opravte podle schematu přerušenim a dratovou propojkou ..

Mam otazku ak mam dat R2 0,04Ohm nestaci ho vynechat a v plosaku len prepojit drotom?
Za skoru odpoved vopred dakujem pretoze by som ju chcel poskladat ale nieviem co s tym R2

Je možné upraviť tento zdroj pre nabíjanie 100-160Ah akumulátorov a výšiť nabíjací prúd na 10-16A, a akými úpravami?

No ja to idem skusat. Podla vypoctov je na 12A potrebny R2 0,02Ohm/5W ( t.j. 5x0,1/2W paralene ). Menší ako 0,1Ohmovy som nenašiel. Súčiastky mám napolovicu kúpené, DPS odosielam v pondelok do vyroby. Navrhnem si DPS na viac odporov aby som mohol prepinat prud prepinacom. T3 som vybral BDW84C je na 15A. No tak uvidime. Napíšem ako som dopadol

tak jsem se rozhodl postavit si tuto nabijecku a po testovani jsem zjistil,ze mi stale svitila dioda Q1 (1/1). Badal jsem a objevil ze T1 a T2 (BC546B), maji jine postaveni vyvodu,nez je deska navrzena.Bud prizpusobit tranzistory nebo koupit BC639,pro ktere je zrejme deska navrzena nebo se autor spletl.Pak dalsi chyba byla v doplnku spinace ventilatoru, spatne navrzena deska,ventilator stale bezel,po uprave to slapalo,ale predradny odpor ventilatoru celkem hodne topil.Psal jsem o tom i autorovi,ale bez odezvy.

Tak jsem postavil nabíječku a došel jsem k závěru,že jelikož autor vůbec nereaguje na jakýkoliv kontakt nebo dotaz,že mu to nemohlo vůbec fungovat. Za prvé je chyba v plošném spoji TIP 147 se nikdy neotevře signál z UC 3906 je přiveden na jinou nožičku. Tranzistory jak bylo už zmiňováno mají jinak vývody ale ani po přepojení mi ta dioda Q1/1 nezhasla svítí mi pořád ale nabíjí to. Jenže to přestane nabíjet jakmile napětí na akumulátoru dosáhne 13V pak už to nabíjí jen asi 5mA po čtyřech dnech nabíjení je napětí aku 13,3V tzn že na 14V to nikdy nenabiju..nevím proč. Přitom autor má na fotkách naměřeno na aku 13,49V. Jenže když sem se podíval pořádně tak má nabíječku vypnutou tzn že měří prostě jen napěti toho akumulátoru...docela mě mrzí,že sem se do toho vůbec pouštěl vyšlo mě to zhruba na 800kč,kdybych si jí koupil hotovou za ty prachy udělal bych líp:-(

Ja som tam dal BDW84C namiesto TIP147. Len to nemám čas dokončiť. Jednu baterku som už nabil, ale nemám to ešte v krabici. To trafo je trochu poddimezovane. Ja som tam mal na 18V/2A a trochu bolo teple. Pri výstupnom prúde cca 3,5A. Uvidime ked dám výstupný prúd 6A a bude tam už aj ventilátor.

Má nožičky BCE podle schématu jde 15 pin integráče na kolektor tranzistoru ale na plošném spoji jde na emitor TIPU tzn. že se nemůže nikdy otevřít taky když jsem to postavil neměl jsem žádné napětí na výstupu z nabíječky...tak by mě zajímalo jak ti to mohlo fungovat?

Má nožičky BCE podle schématu jde 15 pin integráče na kolektor tranzistoru ale na plošném spoji jde na emitor TIPU tzn. že se nemůže nikdy otevřít taky když jsem to postavil neměl jsem žádné napětí na výstupu z nabíječky...tak by mě zajímalo jak ti to mohlo fungovat?

Serus nemohol by si mi poslat tu origo opravenu dosku na tuto nabijacku lebo nikde ju neviem zohnat a web uz zrusili dik

Aha tak to je potom ta chyba nečekal jsem, že je ten plošňák jinej než na těch jeho stránkách. Každopádně to už mám stejně dávno opravené ale nemění to nic na tom,že jsem otočil nožičky těch dvou tranzistorů BC546 a stejně mi pořád svítí dioda Q1/1. Zatím se mi nikdy nerozsvítila dioda Q1/2 a to nabíjím baterku od 12,00V ale nabije mi jí to max. na 13,29V víc ani ťuk. Nevíte někdo kde by mohla být chyba?:-)

No vidiš, že to ide. Ja neviem ako mi svietia diody lebo ich nemam ešte zapojené. S týmy BC546 si mal pravdu. Vymenil som ich za BC639, ale ešte neodskúšal. Keď dorobím aj tie diody tak dám vedieť.

ja mam stavebnicu do firmy EZK, zapojenie mi funguje, ale nabija tiez len po nejakych 13,3 V a neviem co s tym. Tebe sa to podarilo opravit ?

tak at se divam jak se divam ten tranzistor je zapojenej dobre,spravne BCE a 15 vyvod jde doprostred kde je C. a taky me nabiji.

Už je zapojený dobre. Ale tu v príspevku boli dva obrázky zle ( 7 a 8 ). Už je to opravené. V origo pdf z Michalovej stránky to bolo dobre. Lancik to zrejme spravil podľa tohto článku so zlými obrázkami preto mu to nefungovalo. No poučenie je, že treba ked niečo spravím tak si treba DPS skontrolovať podla schémy. Ja to tak robím. Možno budem mať čas cez víkend a dorobím to. Nabíjať mi to nabíja len musím zapojiť ešte tie LED diody.

Jsem byl na webu Michala Slanského a v pdfku jsem koukal na celou tu jeho práci na konci má fotky jak stavěl...je tam i několik fotek plošňáku....když se podíváte tak i on má ten plošný spoj špatně má ho tam na jedné fotce tak pěkně vyfocený,že je vidět,že je to podle toho starého obrázku co byl tady na stránkách...takže pořád tvrdím,nemohlo mu to takhle fungovat:-)

Taky sem si postavil tuto nabíječku.A taky mám problém s tím, že mi pořád svítí led Q1 (1/1) ani povýměně tranzistorů t1 a t2 za typ bc 639 a ani Q2 se vůbec nerozsvítí.Autor by se měl snažit tyto problémy řešit a ne mlčet.

Omlouvám se za předešlý příspěvek.Nabíječka je funkční.Jde o to připojit napřed akumulátor k nabíječce a pak ji zapnout.

Jakej má vliv když prvně zapojíš baterku a pak zapneš nabíječku?? Jinak ty ledky ( zelená a Q1) mi svítí i když připojím jen baterku a nabíječka sama o sobě je vypnutá...Taky mě dost štve že autor na jakýkoliv dotaz neodpovídá a nijak nereaguje...Ledky se mi při nabíjení taky nepřepínají, ale nabíjí to tak max do tech 13,5V což je dosti divné...Jinak ještě nechápu proč tam autor vrazil trafo co má 18V a 30 VA (30W) když si to spočítáte tak vám vyjde výstupní proud tak 1,67A max ty 2A takže když chcete nabíjet baterii 55Ah tak potřebujete proud 5,5A takže takže schází tak 3,5A :D a i kdyby to to trafo dalo tak brzo odpochoduje - nelogický tohle...jinak zatím furt zkoumám co a jak dál s nabíječkou tak se uvídí, za jakýkoliv rady děkuji a když na něco příjdu tak dám všem vědět :))

Nějaký vliv to na to bude mít.Při připojení akumulátoru a vypnuté nabíječce mi zelená led taky svítí a pak zapnu nabíječku.Rozsvítí se červená Q3 a po chvíli žlutá, i když vlastně nerozsvítí protože sem si ještě udělal doplněk pro spínání ventilátoru a ten optočlen brání v rozsvícení té led.To se ještě bude muset vyřešit.Ještě se vrátím k tom připojení akumulátoru.Když sem první zapnul nabíječku a pak připojil akumulátor tak se mi rozsvítila ta zelená Q4 a žlutá Q1 po chvíli červená a po chvíli začala blikat takže nabíjení skoro vůbec nefungovalo.A s tím trafem to bude nějaká blbost.Já tam to trafo nedával dal sem tam jiné.Má 18 V ale 125 VA.To 30 VA by se během chvíle nejspíš spálilo.Zrovna nabíjím tak pak dám vědět jak dopadlo to napětí.nabíjím max proudem 4.5A a chladič se pořádně hřeje.Jinak sem našel stejnou nabíječku na http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/nbx3906.htm

Jo to trafo je blbost na ty baterie s větší kapacitou to nestačí to je i laikovi trochu jasný když umí počítat...tak já tam mám 300W trafo takže žádnej problém nemám max proud mám nějak 12A má to víc větví ale jsem napojen na větev s 8A takže pohoda...až nabiješ tak dej teda vědět výsledek, velice by mě to zajmalo, dík...

Neměl sem čas dříve napsat.Nabíjel sem akumulátor po nabití (rozsvícení Q1 1/1 ) Bylo napětí na akumulátorů 13.65 V.Což mi připadá pořád dost málo na plně nabitý akumulátor.Maximální nabíjecí napětí odpovídalo tabulce 2 "U3 14.95V".jen nechápu zda to takhle má nabíjet nebo ne.

Náhodou jsem natrefil na tento pokec.Myslím,že pan Slánský není tak úplně autorem nabíječky o které je tady řeč.Nenašel jsem datum pořízení,ale několik let před tím,než tato nabíječka vyšla v PE 02/2004 pod jeho jménem,jsem si koupil kompletní stavebnici pod názvem ELIOT 057. Tato nabíječka má navíc ještě přepínání pro 6 nebo 12 V a otočný 12-ti polohový přepínač pro volbu kapacity akumulátoru. Ze stavebnice ELIOT 057 byla tato nabíječka vypreparována.Pokud je pan Slánský také autorem stavebnice ELIOT 057 ,tak se tímto omlouvám. Nabíječka dodnes funguje bez problémů.

Prosím Vás,zda by jste mi nezdělil jestli stavebnice ELIOT 057 je identická co se týče plšného spoje a součástek z nabíječkou p.Slánského.Děkuji Amos

Jo taky bych to tak viděl že to nebude až tak pravda že je on autorem nabíječky, protože kdyby byl tak se aspoň bude snažit odpovídat na maily...Kdo ví jak to vlastně je že...

Jiank bych se chtěl zeptat jestli s tím už někdo nějak dál pokročil, já zatím uvízl na ničem a snažím se s tím dál pohnout že pročítám datasheety ohledně řídícího integráče a projíždím to s návrhem nabíječky jestli není někde něco špatne, ale zatím bez uspěchu :( ... nabíječka nabíjí, ale né tak jak je pro Pb Akumulátory potřeba.

Ještě moc nechápu za jakým učelěm je tam dioda D1 na výstupu nabíječky, když je s ní spojený + a -.

Dioda tam je kvůli ochraně proti přepólování AKU. Když zapojíš opačně AKU, tak to jde do zkratu a spálí se pojistka.

Stačí pozměnit hodnoty pár součástek a máte přesně STAVEBNICI od EZK! Je to profláknuté zapojení, o autorství bych se nepřel...

Mimochodem, taky mám s touto nabíječkou mnohé problémy.

K příspěvkům níže: Je nutno nejprve připojit baterii, pak nabíječku. Nebo oboje zároveň (2 polovy přepinač). Jakékoli - byť sebekratší - přerušení napájení nebo odpojení baterie (stačí lupnout přepínačem a připojit A-metr, nebo V-metr...) A už je jimo provoz. Zapojení NEMOHU DOPORUČIT.

Potřebuju nabíjet 24V AKU (2 AKU 12V v sérii), tak jsem se pustil do přepočtů napěťového děliče. Abych měl co nejpřesnější výsledky, tak jsem vypočtené hodnoty odporů nastavil pomocí trimrů. I přes tuto přesnost nastavení nabíječka přestane nabíjet už při 26,8V místo požadovaných 28,8V (14,4V na každém AKU). Stejně tak hodnota U2, při které nabíječka přejde z režimu konstantní proud na režim konstantní napětí je nižší než vypočtená. Ani udržovací napětí neodpovídá nastaveným hodnotám. Zkusím přepočítat dělič na vyšší hodnoty napětí a uvidím.. Každopádně jsem do série s odporem R8 a za tranzistor T3 musel zařadit diody, které zabránily zpětnému vracení napětí z AKU do nabíječky při vypnutém napájení ze sítě a tím pádem i svícení LED Q4.

Přesný výpočet na nepřesných číslech. Kdybyste se podíval do datasheetu, tak zjistíte, že každá hodnota toho brouka má nějaký rozptyl. Takže jste si vybral nějakou hodnotu toho rozhodovacího napětí a k tomu jste vypočítal dělič. Jenže váš brouk má tu skutečnou hodnotu jinou (než jste uvažoval) a tak to funguje jinak (ale přesně)...
Jo a to vás nenapadlo s některým z těch trimrů pootočit, když už je tam máte? Analogová technika je také i trochu o donastavování (prostě bastlení), spíše než o přesných výpočtech...
Nezapomeňte na Murphyho: "Pokud vše funguje správně při prvním zapojení - je nutno hledat chybu"

Soulasím s vámi, chyb je hodně :-( Já hledal kdysi nějakou dobrou konstrukci a skončil u téhle. Kontaktoval jsem autora a bez odpovědi. Výsledkem ale bylo, že jsem se seznámil s obvodem UC 3906 a prostudoval (i když nedobrovolně) datasheet. Můj závěr: vykašlat se na všechny ty LEDky - nestavíte přeci barevnou hudbu ;-). Pro výpočet odporů okolo existuje šikovný prográmek a těmi se určuje veškeré chování obvodu. Imax, neboli omezení max nabíjecího proudu se určuje velikostí R2 - tedy aku může mít teoreticky i 200Ah, ale poteče do něj jenom 1,6A. Já nakonec skončil u dvou přepínaných hodnot 2,5A a 5A a nabíjíme i aku 100Ah. Místo LED tam mám ampéretr na výstupu a vidím co se děje. Pravda ale je, že z původní konstrukce nezůstalo nic.

Koukam do datasheetu UC3906 a navrhuju vlastni verzi. Nicmene... Mate nekde link na zmineny programek? Diky Ilicz :)

Nechci se nikoho zastávat, ale taky pracuju na stavbě této nabíječky. Chtěl jsem upravit DPS a zjistil nesrovnalosti se součástkama. Po přečtení zdejších komentářů jsem to málem vzdal... Ale nedalo mi to a přečetl jsem si návod pana Slánského až dokonce. A na straně 24 (jeho pdf) jsou vyobrazené použité součástky i s popisem vývodů T1 až T3 a světe div se... ono je to správně! Nechci teď diskutovat o hodnotách rezistorů (resp. jejich výpočtu hodnot), ale musím uznat, že jsem se nechal pobláznit neúplnými katalogovými listy na GM, kde jsou vývody popsány jinak.
Přeji všem hezký den a úspěchy ve stavění a bastlení.

Několik variant nabíječek s obvodem UC3906 bylo popsáno v časopisu Konstrukční Elektronika 06/2005 a 06/2007. Zajímá mě jestli jste někdo zdárně tuto nabíječku dokončili?

ja ju momentalne dokončujem, ešte zopár sučiastok a môžem ju odskušať, ako navod som požil Konstrukční elektronika 6/2007 od Zdenka Zátopka

Tak dej určitě vědět o výsledku. Nabíječka mi funguje už přes 2 roky, ale jak jsem psal: bylo hodně změn.
Neměl byste někdo sken těch článků, prosím ? Ty jsem nějak prošvihl :-(

tak dnes som napojil všetko ako sa maa, prud som nastavil na 2A
len napätie na vystupe sa mi moc nepozdavalo bolo až15.5V, tiež som si všimol po pripojení baterie na nabijačku svieti slabo zelena dioda(konštantní prúd) a červena blika(zapnutie) po pripojený na siet, zelena zhasla a svietila žltá(koštantne napätie) ale kedže napätie bolo15.5v nepokračoval som v dlhšom nabijaný, skusim prepčítať napätovy delič, a ešte ráz napíšem ing,Zatopkovi o radu, už som jeden krát mu písal, odpísal mi že niekedy robí problem ak UC3906 je vyrobene v Čine

Dobra výmluva - za všechno mohou Číňani! Jestli jste si všimli, tak p. Zátopek publikuje schémata s nabíječkami s UC3906 každoročně již několik let a stále je "inovuje" - tím že odstraňuje předchozí chyby a naseká tam chyby další zřejmě aby měl asi čím zaplnit časopis, ale ani jedno schéma nemá v pořádku tak že by se konečně podařilo letos nebo napřesrok?
Pochybuji že by se v Číně dělali nějaké padělky - tak masově aby se to vyplatilo se UC3906 zase neprodávají a pokud to máte od alespoň trochu solidního distributora tak ten je kupuje přímo u výrobce a tím je Texas Instruments. Když si ho přinesete přímo z fabriky a dáte tam brouka od TI bude to stejné, jen by mne zajímalo co Vám p. Zátopek odpoví potom?

Nevim jestli se ptate na tuto nabijecku nebo na ty z KE od p. Zatopka - zadnou z tech nabijecek urcite nikdo zdarne dokoncit nemohl protoze uplne v kazdem zapojeni jsou takove chyby, ze to nemuze poradne chodit ani nahodou

Keďže som si už vyrobil plošák a kúpil niektore súčiastky chcem si tuto nabíjačku spraviť. Viacerý z vás ste spomínali, že treba urobiť zmeny aby nabíjačka išla tak ako má.
Na DPS pre spínač ventilátoru je treba prerezať spoj medzi +Ucc a emitorom T1, a prepojiť +Ucc a kolektor T1.
Vymeniť tranzistory BC546 za BC639.
Transformátor 18V 125W.
Na vývody LED (nvm či Q1, Q2, Q3, Q4) dať radšj ampérmeter, lebo tie LEDky aj tak nesvietia ako majú.

CHcem sa spýtať že či to mám prerobiť takto, alebo niečo vynechať. Píšťe sem, alebo na mail cerovsky.michal@gmail.com

Ďakujem za rýchlu odpoveď.

Od této nabíječky rychle uteč!!! Je dobrá tak na na vyrážení ořechů ze stromu.
Nabíječku jsem stavěl dokonce dvakrát a pokaždy nešla tak jak měla, plošňák jsem si navrhl i sám, ale výsledek stejnej. LEDky jsou tam nesmyslny, člověk nepozná jestli nabijí nebo co to vůbec dělá, zelená porád svítí i při odpojení ze sítě a připojenym aku. Jistě že, měřákem jde změřit napětí a proud, ale nabíječka má fungovat tak jak ji někdo navrhl a odzkoušel. Opravdu komu ta nabíječka funguje a nenamlouvá sám sobě že jo, tak tomu gratuluju. Já musel pokaždy zapojit nejdřív baterku a až pak nabíječku, nakonec jsem se na ňu vykašlal, chytl za konec drátu roztočil a letěla hodně hodně daleko ode mě a pak jsem ju pro jistotu ještě přejel kolem od traktoru, úleva přišla okamžitě. Pak jsem si objednal od čiňanu, je i s displayem, takže žádny LEDky http://www.dealextreme.com/p/mystery-lcd-digital-balance-charger-and-dis... , dodnes ji použivám a nemůžu si ju vynachválit, oživil jsem se s ňou i jednu PB 12V, která už byla vyfluslá. Nabijí všechny druhy aku a za tu cenu zlatá!!!!

Ahoj
Nabiječku jsem si postavil a funguje naprosto bez problemů.
Koupil jsem si stavebnici od ezk.
Jinak pozor musíte napřed zapojit nabijecku k baterce a pak ji zapnout nabijeni, jinak to nefunguje. tím že to uděláte, tak nabiječka vyhodnoti napětí baterky a zvolí nabíjecí réžim.
Když to uděláte opačne nefunguje nabiječka, protože si myslí že baterka je nabita a je přepne se do udržovacího réžimu.

Dobrý deň
Pozeral som schémy na internete a nic som nenašiel na tutu kapacitu ,vie niekto poradit?

Hlavním problémem způsobující nefunkčnost zapojení je velice pravděpodobně chybný výpočet hodnot řídících rezistorů.

Hlavním problémem způsobující nefunkčnost zapojení je velice pravděpodobně chybný výpočet hodnot řídících rezistorů.

Poradte prosím,jak předělat tuto nabíječku ve verzi od EZK na 24V....pls
Potřebuji nabíjet 2*12V 8Ah a nevím jak ty hodnoty vypočítat.
pls

Dobrý den, pročetl jsem celou diskusi a hodně webů o UC3906N. Počty mě nikdy moc nešly a nerad bych poškodil IO, raději se poradím. Stavím si nabíječku a pozastavil jsem se nad tím, že všechny dostupné schémata mají rezistory takové, aby nabíječky nabíjely max. do 15V. Podle mého názoru je to špatné, napětí u běžné by mělo být před ukončením nabíjecího cyklu min. 16V. V automobilu mám obyčejnou kyselinovou a v motocyklu gelovou, obě 12V, proto jsem se dal do stavby nabíječky a zmátly mě informace od neznalců co píší, že lze nabíječkou nabíjet obyčejná kyselinová aji gelová. Podle mého zjištění od výrobců baterií gelovou nabiji jen jednou do 15V a pak ji můžu zahodit. Chtěl bych Vás poprosit o radu, jaké rezistory zapojené k IO přes přepínač jsou pro gel a jaké pro obyčejnou. I max 1A, Vin 18V. Děkuji za radu.

Omlouvám se za dlouhý příspěvek, rád bych přispěl se svoji asi 6-letou zkušeností s UC3906N
Nabíječku s UC3906N jsem začal stavět před několika lety a už ji několikrát upgradoval a stála mě hodně nervů. Původně jsem zkusil několik různých schemat zapojení z internetu, ale nikdy nefungovala podle představ (jiné hodnoty napětí a proudů, než jsem potřeboval).
Už jsem ji chtěl vyhodit (pomalu lituju, že jsem to neudělal:) ), ale nedalo mi to a před rokem jsem nastudoval kompletní datašit integráče a rozhodl se celou nabíječku předělat. Pro výpočet existuje na netu i prográmek, ale byla v něm nějaká chyba a tak jsem si vytvořil vlastní tabulku pro výpočet v excelu (můžu nasdílet v případě zájmu).
Musím dodat, že nabíječka je vhodná pro běžné Pb i pro gelové články, musíte si ale přesně spočítat součástky, aby seděly výsledné hodnoty napětí. Pokud nastudujete problematiku nabíjení aku, bude vás to stát další fůru času, ale zjistíte, že pro gel je to max. 14,4V, pro běžnou baterii pak cca 16,3V. Téměř všechny schemata na netu dávají kolem 15V, což je prakticky k ničemu (pro gel moc, zničíte ji, pro klasiku je to málo, nenabije se doplna).
Letos jsem nabíječku snad už naposled předělával (a skoro ji ve vzteku rozšlapal), aby nabíjela gelové i Pb články, (přepínání relátkem). Ale povedlo se a musím říct, že tento obvod opravdu funguje!

Suma sumárum - pokud jste ji ještě nezačali stavět, tak to ani nedělejte, kupte si hotovou
Pokud ale jo a koupili jste drahej IO, spočítejte si sami hodnoty rezistorů v děliči pro baterii, jakou potřebujete. Ušetříte si fůru nervů a starostí.

Poznatky - chladič na tranzistor raději předimenzujte a galvanicky oddělte, doporučuju diodu mezi tranzistor a + pól baterie, taky diodu antiparalelně na svorky bat. V případě zkratu či přepólování máte aspoň maličkou šanci, že to IO přežije. Pokud budete jako já cvičit s chladičem a ulomíte nesprávnou nožku na výkonovém tr. tak jde IO taky do kytek. Pokud chcete různě velké nabíjecí proudy, použijte k tomu klasickej banánek a zdířku, přepínač by měl totiž na kontaktech při vyšších proudech už velký odpor a hodnota proudu by se snížila.
Bonus na závěr - nabíječka s tímto IO má i teplotní kompenzaci, při nižších teplotách zvýší nab. napětí a naopak, tedy přesně jak by správná nabíječka měla. Nevím jestli je to vlastnost IO, či rezistorů v děliči, ale to je celkem fuk

16,3V pro olověný akumulátor? To myslíte vážně? Všude se píše, že při napětí 2,4V / článek (tj. 14.4V na aku) začíná olověný akumulátor výrazně "vařit" (voda z elektrolytu se začne rozkládat na kyslík a vodík), aniž by se nějak zvětšoval náboj v aku.
Také v automobilech je udržováno max. nabíjecí napětí na hodnotě 14,4V. V UPS-kách (záložních zdrojích) jsou aku nabíjeny pouze na 13.6-13.8V.
16.3 - (tedy 2.72V / článek) to je sakra hodně - možná že současně provádíte regeneraci aku "probubláním".

Ano, 16,3V pro běžné olověné články se zaplavenými elektrodami.
Říkáte správně, že v UPSkách je napětí trvale udržováno na cca 13,8V, což je správně, v UPSkách jsou ale téměř výhradně gelové, případně AGM baterie. Pro ty gelové je hodnota napětí právě kolem 13,8V při trvalém dobíjení (udržování), při cyklickém nabíjení pak maximálně 14,4V (nesmí "vařit").
Oproti tomu běžný olověný akumulátor lze nabíjet i napětím vyšším (uvádí se 2,75V/článek), přičemž při Vámi uváděných cca 14,7V, které dávají obvykle alternátory v autech, je baterie téměř plně nabitá (hustota elektrolytu je 1,25g/cm3), při vyšším napětí pak ale dochází navíc k odstranění sulfatace (rozpouštění krystalků síranu olovnatého, které vznikají při vybití na deskách), hustota elektrolytu pak stoupne na 1,28g/cm3 a baterie je nabita na 100%.

Já nevím, ale od roku 2000 jsem neviděl jiný automobilový akumulátor, než v provedení "hermetizovaný, bezúdržbový". Nelze v něm měřit hustotu elektrolytu, nelze dolévat destilku. Některé měly zelené okénko, které časem zčernalo. Takové akumulátory nabíjíte až nad hranici "vaření"? Jak tedy doplňujete tu vyvařenou vodu? Nebo vám aku při 16V nevaří?
Myslím, že kdyby 16V "dělalo akumulátorům dobře", výrobci aut by určitě regulátory na tuto hodnotu nastavovali. Ale protože regulátory nastavují na 14.5V, tak je to určitěi proto, že je to pro akumulátory nejlepší řešení.

Opravdu? Možná se jen špatně díváte, klasické "údržbové" baterie se špunty na dolévání mají jak v každé prodejně autobaterií, tak už i v hypermarketech, kde je dnes hojně prodávají. Navíc "bezúdržbový" se liší hlavně tím, co se údržby týče, že nemá špunty na dolévání, ale uvnitř jakýsi systém kanálků, zamezující úniku elektrolytu (neplést bezúdržbový a gelový).
Ve vozidlech bývá nastaveno dobíjení na cca 14,7V z toho důvodu, že baterie je tam dobíjena trvale, při každé jízdě. Nabíječkou ji dobíjíte jak často? 2x za rok? Obvod UC3906 po nabití navíc přepíná do udržovacího režimu, kde je napětí také úměrně sníženo.
Nechci rozdávat moudra, tolik jen mé zkušenosti ke konstrukci nabíječky, které se už věnuji déle, než bych chtěl :)
Pokud má kdokoliv zájem, nechť si informace nastuduje sám, materiálů je na internetu dostatek, viz google třeba hned první odkaz:
http://www.google.cz/search?q=nabíjení+olověných+akumulátorů

Plosny spoj robeny fotocestou, suciastky kupene podla rozvpisu v Avelmak, (akurat kondik 10 000uF je na 63V...), osadene. IO piramo na doske, ziadna patica... Fungovala okamzite, bateria nabita v priebehu noci.... Chladic pre TIP vrely, ale tak normal :), chladic pre mostik troska teply a trafko tiez.

Chtěl bych se jen zeptat, diody vám ukazují co mají, nebo ne? jde mi o to, že nabíječka mi v rámci možností nabíjí, ale diody si dělají co chtějí. Děkuji za odpověď. :)

Zdravim. Ano LED ukazuju to, co maju. Mam na paneli este aj rucickovy ampermeter - pre istotu :)

 

Treba najskor pripojit bateriu. Po pripojeni baterie na svorky nabijacky sa mi rozsvietila zelena LED (power) a oranzova LED (1/2). Cize akku nemal napatie pod U2. (Viac vybytu akku som neskusal :)) Po zapnuti vypinaca sa rozsvietila cervena LED (prud). Na ampermetri ukazalo prud nieco nad 1,6A. Pri nabijani pomaly klesal (normalny stav pri nabijani akku). Rano bola   cervena LED (prud) a oranzova (1/2) zhasnuta a svietila zlta (1/1) a zelena (power).

 

Napatie na baterii po odpojeni svoriek bolo cca 14,3V.

zdravím, zajímalo by mě jak autor přišel na hodnoty řídících rezistorů u UC3906N, podle kataogového listu mi vychází úplně jiné čísla. třeba hned ten první rezistor mi vyšel 29K, když jsem si zvolil proud přes něj na 80uA. no a když už jsem tady tak se zeptám, jak se počítají ty dvě napětí V12 a V31, tak ty napětí  Voc a Vf se udávají na článek, takže pro 6ti článkový aku je to V31=0,95 * (2,4*6)=12,58V nebo jak to vlastně je? díky za radu

zdravím všechny, zajímalo by mě jak autor přišel na hodnoty řídících rezistorů u UC3906N, podle kataogového listu mi vychází úplně jiné čísla. třeba hned ten první rezistor mi vyšel 29K, když jsem si zvolil proud přes něj na 80uA. no a když už jsem tady tak se zeptám, jak se počítají ty dvě napětí V12 a V31, tak ty napětí  Voc a Vf se udávají na článek, takže pro 6ti článkový aku je to V31=0,95 * (2,4*6)=12,58V nebo jak to vlastně je? díky za radu

Vybral jsem si tuto nabíječku pro ročníkový projekt, vše funguje jak má, jsem s ní spokojen.

 

Dobrý den, také jsem si vybral tuhle autonabíječku jako maturitní práci. Jen jsem Vás chtěl poprosit, zda ještě nemáte schéma v eaglu. Dělá mi problém navrhování součástek, všechno už mám až na trafo. Děkuji za odpověď.