Jste zde

Koncový zesilovač 2×40 W (60W)

Koncové zesilovací stupně jsou stále velmi oblíbené a velmi často se objevuje názor, že čím větší výkon, tím lépe. Výkon koncového stupně musí být ale vždy kompromisem mezi požadovaným výkonem, cenou a napájecím zdrojem. Zejména to platí pro domácí zařízení, která většinou stejně neumožňují optimální uspořádání poslechového prostoru. Již delší dobu se výkon těchto zařízení pohybuje mezi 20 W až 40  W na kanál. Tomu odpovídá i nabídka monolitických zesilovačů na trhu.

V dále popisovaném zesilovači jsou použity monolitické výkonové operační zesilovače firmy SGS Thomson typu TDA 2052 v doporučeném zapojení. Tyto obvody jsou vybaveny funkcí stand-by pro snížení spotřeby zesilovače a  funkcí MUTE (umlčovače) nabízející tzv. Tichý šum. Není-li na vstup přiveden aktivní signál, přejde zesilovač do tohoto režimu, při kterém odpojí koncové tranzistory. Obvod má dále ochranu proti zkratu na výstupu a tepelnou pojistku, Podle katalogových údajů výrobce je monolitický zesilovač schopen dodat trvalý sinusový výkon (výkon při konstantní výstupní úrovni) až 40 W do zátěže 4 Ω, špičkově až 60W po dobu 1 s, podle kvality zdroje. Povolené napájecí napětí je až ±25 V, doporučené ±22 V Jak už to tak bývá, i tady jsou různá ale – v tomto případě je to zkreslení které při tomto  výkonu dosahuje 10%. Posluchače snad může trochu uklidnit, že při 2 × 60 W v domácím prostředí už na nějakém tom procentu nezáleží. Držíme-li se trochu při zemi pak od výkonu 25 W se pohybuje harmonické zkreslení pod hranicí 0,1%, pro kmitočtové pásmo nad 1 khz dokonce 0,01% a to už je velice slušná hodnota. Pokud by někdo potřeboval jinou zatěžovací impedanci, lze počítat s maximálním výstupním napětím 16 V a trvalým proudem 3 A.

Protože oba kanály zesilovače jsou zapojeny shodně, bude popsán jen jedna polovina celého schématu. Přicházející signál je stejnosměrně oddělen elektrolytickým kondenzátorem C1 a dále přiváděn na odporový dělič R1, R2. Změnou hodnot tohoto děliče lze přizpůsobit koncový stupeň i pro jiná vstupní napětí Rezistory R3 a R5 tvoří zpětnou vazbu určující celkové zesílení IO1. S předepsanými hodnotami je vstupní citlivost 1 Vef a zesílení A = 25. Rezistory R1, R4 a R5 mají mít pro optimální šumové poměry stejnou hodnotu a to 22 kΩ. Rezistor R4 slouží k zamezení kmitání obvodu v režimu stand-by, který lze zapnout či vypnout přepínačem S1. Zapnutí se uskuteční přivedením –Ucc na vývod 3 ITDA2052, při normálním provozu musí mít tento vývod napětí minimálně o 5 V kladnější než je –Ucc. Dělič R14/R15 tuto podmínku splňuje. Napájecí napětí by se mělo pohybovat  v rozmezí od ±18 V do ±22 V.

Pro zesilovač byla použita oboustranná spojová deska bez prokovených otvorů. Ty jsou nahrazeny v několika průchodech kouskem drátu. Žádná součástka tak není pájena z obou stran. Šířka vodičů pro napájení je však na hranici proudové zatížitelnosti a tak by bylo vhodné jejich nasílení vrstvou cínu. Při volbě chladiče je třeba mít na paměti, že ztrátový výkon dosahuje maxima při zhruba polovičním (velice přibližně) vybuzení. Při Ucc ±18 V je to asi 18 W tepla při výkonu 13 ÷ 20 W do zátěže 4 W. Kovová část pouzdra je připojena na –Ucc.

Podkladem pro tento článek byl popis zesilovače uveřejněný časopisem Rádio plus KTE v čísle 9/99 na str. 15.

Seznam součástek

Reference Hodnota  
C1, C2, C4, C5 100 µF/10 V  
C3, C6, C8, C9, C10, C11, C17 100 nF/63V  
C12, C13 220 µF/25 V  
C14, , C15 2200 µF/ 25V  
IO1IO2 TDA2052  
R1, R2, R7, R8 27 kΩ  
R3 910 Ω  
R4, R5, R10, R11 22 kΩ  
R6, R12 4,7 Ω  
R9 910 Ω  
R13 18 kΩ  
R14 7,5 kΩ  
R15 1,2 kΩ  
Hodnocení článku: