Jste zde

Laboratorní napájecí zdroje AX 3003L-3 a AX-3005L-3

V nabídce AXIOMET nalezneme napájecí zdroje AX 3003L-3 a AX-3005L-3 s dobrým rozlišením napětím (100 mV) a proudu (10 mA) a dobrou opakovatelností zadaných parametrů, čímž splňují všechny vlastnosti pro použití v technických oblastech.

Konstrukce

Napájecí zdroje mají 3 kanály:

  • dva kanály s nastavitelným napětím 0...30 V,
  • nezávislý kanál s konstantním, velmi stabilním napětí 5 V a velmi nízkým šumem.

Vlastnosti toho naposledy uvedeného jsou důležité pro laboratorní aplikace a zapojení využívající operační zesilovače, A/D a D/A převodníky (stabilita referenčního napětí), obvody stabilizace pracovního bodu čidel (přesnost charakteristiky převodu neelektrických parametrů na napětí) s mikrokontroléry (napájení mikrokontrolérů a obvodů mikrokontrolérů), optoelektronické obvody (stabilní parametry obvodů stabilizace pracovního bodu +5 V) a náročné koncové řídicí obvody.   

Charakteristika

Dvě sekce mohou pracovat v režimu stabilizace napětí nebo stabilizace proudu. Sekce zdroje umožňují spojování do série nebo paralelně a spolupráci několika napájecích zdrojů najednou. Každá ze sekcí má svůj nezávislý oddělený napájecí obvod. Model AX 3003L-3 má regulaci proudu v sekci v rozsahu od 0 do 3 A a model AX-3005L-3 od 0 do 5 A. Praktickou vlastností je kontrola nastavení proudu a napětí na 4 displejích. Přístroj má obvod ochrany proti zkratu, sledující ztráty na tranzistoru a chránící zdroj před poškozením.

        

Dodatečnou předností popisovaných dílenských přístrojů je nový systém chlazení založený na ventilátoru s obvodem termoregulátoru. Obvod termoregulace řídí inteligentním způsobem spínání obvodu chlazení s ventilátorem vhodně pro zadané parametry a dosahovanou přesnost nastavení.   

Dosahovaná stabilita parametrů přístroje je na vysoké úrovni: stabilizace napětí a proudu a malé zvlnění a šumy ≤1 mVrms (pro nastavované napětí). Řízení regulace chlazení způsobuje dosažení velmi tichého provozu zařízení díly plynulému procesu řízení a časovému zapínání obvodu větrání v případě práce zařízení při horním stropu výkonu.

Použití

Možnosti tak přesných napájecích zdrojů je předurčují pro laboratorní obvody využívající projekty s vlastnostmi a parametry vytvářenými použitím přesné regulace proudu a napětí.

Příklady typických aplikací:

  • optoelektronika,
  • telekomunikace (např. experimentální obvody stabilizace pracovního bodu laserů a polovodičových detektorů, kde je vyžadováno ovládání napětí při současné změně proudu pro řízení výkonu zařízení),
  • automatizace a robotika (precizní laboratorní obvody stabilizace pracovního bodu můstkových čidel, piezoelektrických obvodů – precizní posuvné stoly),
  • elektronika (obvody pro zjišťování charakteristik diskrétních součástek – měření volt-ampérových charakteristik obvodů s velkou citlivostí na vliv teploty),
  • mechatronika a mechanika (obvody pro měření odolnostních parametrů – stabilizace pracovního bodu měřicích čidel).
  • Napájecí zdroje umožňují zvláště stavbu unikátních laboratorních didaktických a vědeckých adaptačních obvodů, spolupracujících s jinými měřicími obvody.

Více informací se nachází na internetových stránkách distributora - firmy Transfer Multisort Elektronik (www.tme.eu).

Hodnocení článku: