Jste zde

1,2 milionu pro autory vítězných projektů v šesti kategoriích

Šestnáctý ročník nejrozsáhlejší soutěže na podporu české vědy a vysokého školství odstartoval. Téměř 40 odborníků složených z vedoucích pracovníků technických a přírodovědeckých vysokých škol a Akademie věd ČR je připraveno hodnotit projekty z oblasti základního výzkumu a aplikovaného vývoje a současně diplomové a disertační práce.
Společnost Siemens v rámci své dlouhodobé podpory české vědy a školství a snahy o zintenzivnění dialogu mezi státním a soukromým sektorem v oblasti vědy, výzkumu, vývoje a vzdělávání vyhlašuje ve spolupráci s Akademií věd České republiky nový, již šestnáctý ročník Ceny Wernera von Siemense. Stejně jako v minulých letech této soutěži udělili záštitu ministr školství, mládeže a tělovýchovy a ministr průmyslu a obchodu.
 
V předchozích patnácti ročnících bylo oceněno již 233 studentů, pedagogů a vědců. Formou finančních odměn Siemens podpořil české školství a vědu celkovou částkou dosahující šest milionů korun. Cena je jediným projektem svého druhu, který soustavně podporuje českou vědu a školství nezávisle na škole, tématu či spolupráci s firemním sektorem.
 
Garanty jednotlivých kategorií budou i v letošním roce nejvyšší představitelé vysokých škol a Akademie věd. Ti budou současně i předsedy těchto porot, složených z rektorů pro vědu a výzkum, děkanů a proděkanů, ředitelů ústavů, vedoucích oddělení a kateder a vybraných předních vědeckých pracovníků.
 
Do soutěže lze přihlásit práce, které jsou zpracovávány v technických a vybraných přírodovědných oborech. Uzávěrka pro podání přihlášky do soutěže je stanovena na 30. září pro kategorie vědeckých prací a 31. října 2013 pro kategorie diplomových a disertačních prací. Slavnostní vyhlášení se uskuteční v Betlémské kapli v novém termínu – tradiční prosincový termín byl změněn na 6. února 2014. Více informací naleznete na www.siemens.cz/cenasiemens.
 
 
Zdroj: Siemens

 

Hodnocení článku: