Jste zde

AMPER 2004 se blíží

Již za pár dnů, v týdnu od 30.3. do 2.4.2004, se v Pražském veletržním areálu v Letňanech uskuteční

již 12. ročník mezinárodního veletrhu elektroniky a elektrotechniky AMPER 2004. Zeptali jsme se manažerky veletrhu

Kateřiny Buchtové na podrobnosti okolo letošního ročníku.

  Jaká bude letošní otevírací doba pro návštěvníky a jak všeobecné zdražování ovlivní ceny vstupného, parkovného či katalogů?

  Otevírací doba pro návštěvníky bude stejně jako v minulých letech 9-17 hodin. Všeobecné zdražování, ani vzrůstající DPH se na cenách vstupného neodrazí. Cena jednodenní vstupenky zůstává 150,- Kč
   

  Jaká bude letošní organizace ve výstavních halách? Chystáte stejný model jako loni?

  Uspořádání jednotlivých nomenklatur (oborů) v halách se oproti minulému ročníku změní :
  • Hala 1 - Zařízení pro výrobu a rozvod elektrické energie, vodiče a kabely, osvětlovací technika;
  • Hala 2 - Elektroinstalační technika, elektrotepelná technika, pohony a výkonová elektronika, služby;
  • Hala 3 - Měřící a zkušební technika, automatizační řídící a regulační technika;
  • Hala 4 - Elektronické prvky a moduly, zabezpečovací technika, stroje a zařízení pro elektrotechniku a elektroniku;
  • Hala 7 - Telekomunikace a informatika.
    

  Během veletrhů se obvykle pořádají další doplňkové akce, jako jsou přednášky, semináře apod. Je již letošní doprovodný program znám?

  Součástí veletrhu je i doprovodný program sestávající z přednášek, konferencí, firemních prezentací a školení. Své novinky přímo v prostorách PVA Letňany představí při své firemní prezentaci v přednáškovém sále například firmy MACRO WEIL, ELV PRODUKT, EP COMPONENTS, LANÁ, ALSTOM CZECH a MICRODIS. Součástí doprovodného programu pořádaného při příležitosti konání veletrhu Amper budou odborné konference a semináře konané v prostorách areálu i mimo něj. Česká Energetická asociace pořádá přímo v prostorách PVA Letňany ve velkém přednáškovém sále několik konferencí:

  Dne 30.3.2004 od 9,00 do 16,00 hodin konferenci „NÁRODNÍ ENERGETIKA“ z pohledu výroby, přenosu, distribuce, obchodu a služeb – multiutilit.

  Pro zajímavost uvádíme několik bodů z programu :

  • hlavní energetické zdroje v ČR a EU;
  • propojenost a prostupnost energetických sítí států EU;
  • legislativa EU a její aplikace v ČR;
  • regulace energetického trhu;
  • obchod s energiemi uvnitř ČR a s okolními státy EU;
  • unbandling v životě energetických firem.

  Dne 31.3.2004 je připravena v čase od 9,00 do 16,00 hodin konference „ZELENÁ ENERGETIKA“ rozvoj , podnikání, obchodování, podpora a praktické využití OZE v ČR.

  Konference se bude zabývat např. následujícími body :

  • státní energetická koncepce;
  • zákon o podpoře OZE;
  • výkupní ceny z OZE;
  • ČEA a SZŽP program podpor v roce 2004;
  • dotace z EU;
  • přehled aktivních zdrojů OZE;
  • cesta k naplnění závazků ČR k EU v oblasti výroby z OZE;
  • zelené certifikáty v praxi.

  Následující den, tedy 1.4.2004, se od 9,00 do 15,00 hodin koná konference „PRŮMYSLOVÁ ENERGETIKA“, velcí a střední odběratelé energií, podnikový energetici a provozovatelé LDS na liberalizovaném trhu s energií.

  A zde je opět několik bodů z programu :

  • stav liberalizace energetiky v ČR;
  • oprávněný a chráněný zákazník;
  • tvorba ceny pro průmyslové odběratele energie;
  • energetický regulační úřad: udělování licencí s povinností držitelů licencí;
  • státní energetické inspekce;
  • provozování lokální distribuční soustavy – LDS;
  • energetické audity a jejich praktický význam.
  Firma Propagteam - informační a vzdělávací agentura pro Vás v rámci doprovodného programu veletrhu AMPER 2004 pořádá dne 2.4.2004 v přednáškovém sálu AGROPOL, a.s. Opletalova 4, Praha 1 od 8,30 do 14,00 hodin seminář: Jak vidí soudní znalci bezpečnost práce v elektrotechnice. Program a cíl semináře je zcela jasný – na konkrétních příkladech, vyplývajících ze znaleckých zkoumání a podaných znaleckých posudků, poukázat v čem a jak se chybuje při činnosti v oboru revizí, montáží, oprav, údržby a nebo i obsluhy elektrických zařízení z pohledu bezpečnosti práce.
   

  Jsou pro letošní návštěvníky, nebo třeba i vystavovatele nachystány nějaké novinky, které v minulých ročnících nebyly?

  Pro návštěvníky je připraven především opět větší veletrh se zahraniční účastí. Pro vystavovatele chystá změny především výstaviště PVA Letňany. Budou nově vybudované haly č. 3 a 4 s pevnými podlahami a novým opláštěním.
   

  Ještě loni to z důvodů výstavby přístupových cest vypadalo v okolí PVA jako na staveništi. Jaká je situace letos? Je již dostavěn mimoúrovňový příjezd k objektu?

  V loňském roce bylo dokončení stavby mimoúrovňové křižovatky v konečné fázi, ovšem kolaudace se konala zhruba týden po ukončení veletrhu, proto nemohla být křižovatka plně využita pro přímý nájezd do PVA. V letošním roce je křižovatka plně v provozu a přímý nájezd určitě přispěje k lepší obslužnosti areálu.
   

  Zatímco předloni se cizinci i mimopražští návštěvníci dostali k PVA celkem snadno, loni byl zoufalý nedostatek dopravních značek, které by řidiče naváděly. Bude letos situace lepší, nebo se tímto snažíte donutit řidiče, aby své vozy zanechali na odstavných parkovištích a použili MHD? Bude opět zajištěna bezplatná kyvadlová doprava od metra?

  Směrové tabule označující Letňany, případně Výstaviště PVA jsou trvalou součástí městského navigačního systému, který byl v letošním roce rozšířen o tabule v okolí mimoúrovňové křižovatky.

  Bezplatnou kyvadlovou dopravu od vzniku křižovatky nezajišťujeme. Autobusy MHD mají zastávku „Výstaviště Letňany“ v bezprostřední blízkosti areálu.
   

  Chystáte oproti loňskému roku nějaké výrazné posílení v některém z prezentovaných oborů?

  Posílen je celý veletrh, vzrůst vystavovatelů i výstavní plochy určitě zaznamená každý pravidelný návštěvník veletrhu. Jaký obor je posílen nejvíce bych asi přímo neurčovala.
   

  Budou se na veletrhu prezentovat též nějaké nové obory (specializace), které dříve byly zastoupeny jen okrajově či vůbec?

  Pro letošní ročník zůstala nomenklatura veletrhu stejná jako byla v loňském roce. Pro příští rok chystáme rozšíření nomenklatury v oblasti multimediální techniky.
   

  Jsou již všechny výstavní prostory obsazeny? Mají podnikatelé, kteří by přece jen ještě na poslední chvíli rádi vystavovali, nějakou možnost získat stánek? A když, za jakou cenu?

  Výstavní plocha je již více než měsíc kompletně obsazena, proto tato možnost není. Pro příští rok budeme určitě uvažovat o stavbě ještě jedné montované haly, abychom mohli vyhovět všem potencionálním vystavovateům a plochu jim i na poslední chvíli nabídnout.
   

  Děkuji za rozhovor

  Oldřich Mrázek
  Mrazek@ HW.cz

  DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: