Jste zde

Co chystá Blue Panther na MSV

Rozhovor s manažerkou marketingu společnosti Blue Panther Marií Štěrbovou o jejich firmě, sortimentu, novinkách a účasti na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Začněme takovou tradičnější otázkou, čím se Vaše firma zabývá?

Firma Blue Panther vystupuje na našem trhu s mottem: "Řešení pro Vaše měření". Zabýváme se tedy řešením měření dle požadavků a potřeb našich zákazníků. V našem sortimentu naleznete měřicí přístroje pro servis, údržbu a monitorování v průmyslových aplikacích.

Naše 11leté zkušenosti na trhu přinášejí zákazníkovi nejen kvalitní zboží, ověřené uživateli v praxi, ale i kvalitní podporu. To znamená, že dodáváme za dohodnutých podmínek nejen přístroje, ale i odborně vyspělou technickou podporu. Chceme zákazníkovi ještě před tím, než se rozhodne pro nějaké zařízení, pomoci při volbě nejvhodnějšího řešení jak z technického, tak i z ekonomického hlediska. Staráme se o měřicí park zákazníka po celou dobu jeho životnosti, školíme také jeho personál, aby příslušné přístroje byly využity optimálně.

Jste především známi jako dodavatelé měřících přístrojů Fluke. Ale to přeci není Váš jediný partner nebo dodavatel.

Společnost FLUKE je bezesporu náš nejsilnější a nejvýznamnější partner. Za poslední dobu pohltila do své korporace i několik svých konkurentů a je to společnost, která v přenosných měřicích přístrojích a kalibrační technice udává ve světě směr. My jsme již 5. rokem jejím oficiálním výhradním partnerem pro Českou republiku, naši zaměstnanci mají za sebou desítky školení a konferencí v zahraničí, ze kterých načerpali velmi cenné zkušenosti a informace užitečné i pro naše zákazníky.

K dalším našim významným dlouholetým partnerům – dodavatelům patří bezesporu i francouzská společnost Chauvin Arnoux a japonská korporace Kyoritsu. Specializují se na přenosné měřicí přístroje pro revizní techniky a techniky elektroúdržby. Dále společnost Finest, se kterou jsme začínali v již roce 1993. Během naší spolupráce udělala velký pokrok ve vývoji digitálních multimetrů a klešťových multimetrů. Jejich parametry se blíží multimetrům FLUKE a v mnohém je napodobují. To vše navíc za příznivou cenu.

Patříte ke stálým vystavovatelům na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně a ani letos nebudete chybět.

Letos se stejně jako v minulých letech MSV účastníme. MSV se během let pro naši společnost stalo téměř tradicí. Většina našich hlavních zákazníků však patří spíše do vyprofilované skupiny lidí, která ocení především dobře, kvalitně a v termínu odvedenou práci. Pro odborníky musíme proto využívat i specializovanější akce, na kterých můžeme hlouběji prezentovat naše možnosti.

A co tedy pro letošní návštěvníky chystáte?

Na letošním strojírenském veletrhu MSV 2005 chceme představit své produkty v oblasti servisních a metrologických služeb. Již několik let provádíme opravy a kalibrace všech měřicích přístrojů, nejen námi dodávaných, ve vlastním servisním středisku. V budoucnu bude známé pod vlastním logem Blue Panther service a rozšíří poskytované služby. Naše metrologické služby zahrnují kalibrace přístrojů, komplexní správu a evidenci metrologie přístrojů zákazníků dle platných norem. Další rozšíření metrologických služeb vychází ze stále se rozšiřujících požadavků zákazníků na kalibraci přímo v jejich podniku, které díky svému technickému vybavení Blue Panther service také poskytuje.

Vaše firma se samozřejmě neúčastní jen MSV, ale lze vás potkat na veletrhu Ampér i jinde. Jak hodnotíte svoji účast na podobných akcích? Jaký je pro Vás jejich hlavní přínos?

Odborné veletrhy, kterých se konkrétně naše firma účastní, jsou každý zaměřený jinak, proto by nebylo úplně správné je srovnávat a míchat tedy „hrušky s jablky“. Dle našich výsledků z marketingových průzkumů, které si na veletrzích provádíme, dochází k postupnému úpadku zájmu našich zákazníků. Dnes je již pro ně příliš velkým luxusem trávit celý den na obřím veletrhu s širokým profilem, kde si jen pasivně prohlíží nějaké zboží nebo získávají informace, které je možné získat i jinými způsoby. Na veletrh si přicházejí osobně promluvit s již spolupracujícími firmami nebo jen zmapovat, kdo se na trhu pohybuje v oblasti, která ho zajímá. Nicméně na MSV přicházejí většinou naši významní zákazníci z Moravy, kterým nemůžeme věnovat tolik času jako zákazníkům v Čechách a je to příležitost k osobnímu setkání, které má pořád tu největší váhu nejen ve světe obchodu.


Na rozdíl od různých jiných firem se o Blue Panther rozhodně nedá říci, že by se zabývala jen prodejem měřicí techniky.

Moderní technologie a svět kolem nás si kladou vysoké nároky na výsledky činností nás dodavatelů i výrobců. Se vzrůstem komplexnosti a náročnosti nutných měření a složitostí používaných zařízení se Blue Panther snaží nabízet celou řadu aplikačních řešení v oblasti měření, školení a tréninků členěných podle kategorie a profilu uživatelů a problematiky tak, aby každý zákazník uživatel získal optimální znalosti a praktické dovednosti pro okruh měření, která provádí a pro přístroje, které používá.

Cílem našeho podnikání je pomoc našim zákazníkům dle profesionálních měřítek při dosahování jejich cílů a dobrých výsledků jejich činností, optimalizací nákladů na pořízení a provozování měřicí techniky.

Děkuji za rozhovor

Vít Olmr@ HW.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: