Jste zde

Co najdete na PRAGOREGULE 2000

Podrobný výčet zajímavých produktů, které můžete najít na výstavě PRAGOREGULA. HW server zde

najdete také.

Již od 7.3 do 10.3 proběhne v Praze na výstavišti v Holešovicích veletrh Pragoregula. V tomto článku najdete upozornění na některé zajímavé exponáty, které zde uvidíte. Informace jsou tříděny abecedně podle vystavujících firem.

AMiT spol. s r.o.


Společnost AMiT spol. s r.o., český výrobce řídicích systémů a elektroniky pro průmyslovou automatizaci, se letos zúčastní veletrhu ve společné expozici s obchodním partnerem firmou Microsys spol. s r.o., výrobcem vizualizačního a řídicího softwarového systému Promotic. 
Zájem návštěvníků vzbudí zajisté CPU modul modulárního řídicího systému ADiS a kompaktní řídicí systém AMAP99. AMAP99 je určen hlavně pro regulace tepelných soustav a menších technologických celků a navazuje na loňský úspěšný model AMAP98, který právě na Pragoregule 1999 získal ocenění GRAND PRIX. Nové CPU všech řídicích systémů firmy AMiT poskytuje další zvýšení výkonu (oproti dosud nejvýkonnějšímu systému až o dvojnásobek), zvětšení paměťové kapacity a především přístup na standardizovanou sběrnici CAN s komunikačním protokolem CANopen. Premiéru budou mít dvě nové modifikace průmyslových terminálů. Terminál APT1000 a  terminál APT2100. Velký prostor v expozici bude věnován komunikacím a přenosu dat na dispečerská pracoviště. I z tohoto důvodu se na letošní prezentaci na výstavě Pragoregula spojily společnosti AMiT a Microsys. Úplnou novinkou budou ActiveX ovladače zajišťující komunikaci v rámci průmyslového informačního systému DB-Net s dipečerskými pracovišti vybudovaných na vizualizačním systému Promotic. Pravděpodobně překvapením pro zákazníky bude skutečnost, že si z veletrhu mohou odnést kompletní vývojové prostředí určené pro tvorbu aplikací řídicích systémů firmy AMiT i komunikační ovladače pro tyto systémy a to zcela zdarma!

AURA a.s. 


Konstruktéři společnosti AURA a.s. připravili pro letošní rok několik novinek. V oblasti měření vibrací je to zejména monitor provozu leteckých motorů MLM 1.2 Pro laboratoře a kalibrační pracoviště  jsou určeny referenční řetězce vibrací s přesným nábojovým zesilovačem C 4.2 a referenčním snímačem SV 100. 
Novinkou v oblasti zpracování signálu je programový systém DATA Manager MV 4 určený pro připojení k ručnímu přístroji na měření vibrací MV 4. Program umožňuje připojení PC standardním kanálem RS 232 k ručnímu přístroji a obousměrný přenos dat. V oblasti průmyslových komunikací je letošní novinkou tzv. komunikační adaptér KOA 2.1.

ELA, spol. s r. o.


ELA, spol. s r. o. představí např. indukční průtokoměry – typy MQI/99/9500/SMART, Sikompakt, který slouží k měření okamžitého průtoku a proteklého množství vodivých kapalin v potrubí o světlosti DN 10 až DN 1000. Nadstandardními funkcemi jsou oboustranné měření, detekce prázdného potrubí a zanesení elektrod,čištění elektrod, komparace, statistika. 
Dalšími exponáty budou ultrazvukové průtokoměry – typy MQU/99/9500/SMARTpoužívané pro měření okamžitého průtoku a proteklého množství odpadních vod v otevřených průtočných profilech – žlabech. Měření okamžité úrovně hladiny, statistika, komparace. K bezkontaktní spojitému měření hladiny kapalin v nádržích slouží ultrazvukové hladinoměry – typy MHU/99/9500/SMART, SUO500 až 6000.

DATACON, s.r.o.


Na stánku firmy DATACON, s.r.o. si návštěvníci budou moci prohlédnout regulátor – kalibrátor tlaku DPI 515 – DRUCK. Přístroj slouží jako přesný kalibrátor tlaku a jako základ automatizovaných kalibračních systémů, řízených počítačem. Výrobcem je DRUCK – ANGLIE

ENDRESS+HAUSER CZECH s.r.o


Expozice společnosti ENDRESS+HAUSER CZECH S.R.O. bude částečně tematicky zaměřena na dnes prakticky nejčastěji používanou metodu pro měření hladiny, využívající principu měření doby průběhu ultrazvukového nebo mikrovlnného signálu. Pro tuto metodu je u Endress+Hauser používána zkratka TOF – Time Of Flight. Jako jedna z mála společností má Endress+Hauser ve výrobním programu všechny 3 principy měření: ultrazvukové, mikrovlnné a pomocí vedených mikrovlnných impulsů.
Měření pomocí ultrazvuku bude zastoupeno řadami ultrazvukových hladinoměrů Prosonic T a Prosonic,  představen bude i nový ultrazvukový senzor FDU 86 pro velké měřicí rozsahy a vysoké teploty v zásobnících. 
Pro mikrovlnné měření hladiny nabízí Endress+Hauser ucelenou řadu hladinoměrů s tyčovou nebo kónickou anténou Micropilot I a Micropilot II. Ve druhé polovině roku 2000 budou uvedeny na trh dvě nové řady mikrovlnných hladinoměrů - Micropilot S a Micropilot M. Měření pomocí vedených mikrovlnných impulzů je zastoupeno přístrojem Levelflex. 
Jako novinka v oblasti měření hladin bude představen kapacitní limitní spínač FTC 262.
Již v loňském roce byla zahájena výroba inovovaného vibračního spínače pro kapaliny Liquiphant M. Inovaci v měření tlaku představuje řada snímačů Cerabar M s keramickým nebo křemíkovým čidlem. 
Pro měřené veličiny v oblasti analýzy v téměř všech odvětvích průmyslu je určena nová řada převodníků Liquisys S, tvořících univerzální modulární systém. 
Pro měření vodivosti v potravinářském a farmaceutickém průmyslu je určen nový kompaktní induktivní měřicí přístroj Smartec S. Celé expozici bude jako v minulém roce dominovat funkční model části fiktivní technologie, osazený měřicími přístroji, komunikujícími s nadřazenou jednotkou po standardizované průmyslové sběrnici Profibus PA. 

LEVEL INSTRUMENTS


Přístroje společnosti  jsou určeny pro použití v chemickém průmyslu, v potravinářství, při výrobě skla, v papírenském průmyslu, ve vodním hospodářství, ve farmaceutickém průmyslu aj.  Spolehlivě měří hladiny kapalin i sypkých látek, průtoku v kanálech, žlabech, plně i částečně zaplněných potrubích. 
Např. hladinoměr IQ Radar 160 je určen pro měření kapalin, kalů a kašovitých hmot v extrémních fyzikálních a atmosférických podmínkách. Mezi hlavní přednosti kompaktního  přístroje IQ Radar 160 patří jednoduché nastavení a nenákladná instalace. Uvedení tohoto přístroje do provozu netrvá za běžných podmínek déle než 15 minut a při instalaci není nutno naplňovat nebo vyprazdňovat nádrž. 
Pointek ULS představuje průlom v oblasti bezdotykových limitních spínačů hladin. Tento ultrazvukový systém lze použít pro detekci až dvou nezávislých hladin kapalin včetně kalů nebo sypkých látek. 
Pointek CLS vytvářejí novou generaci frekvenčně kapacitních přístrojů. Jsou určeny ke spolehlivé detekci nejen mezních výšek hladiny kapalin, pěn, sypkých a kašovitých látek, ale i rozhraní mezi produkty. 
Novinkou v prodejním programu jsou rotační hladinoměry Rotonivo 3000 pro univerzální detekci hladin sypkých materiálů ve všech typech nádrží a sil. 
Novinkou mezi hladinoměry je také elektromechanický přístroj UWT-LOT SLS 3000 pro měření a regulaci výšky hladiny nebo objemu v nádržích a silech. Je vhodný pro detekci hladiny prášků, jemných i hrubších sypkých hmot nebo kapalin. 
Novinkou pro přesné sledování hladiny kalů v úpravnách vod a čistírnách odpadních vod v primárním i sekundárním stupni čištění je ultrazvukový systém InterRanger DPS 300. 
Mezi nejnovější přístroje pro měření průtoku patří stacionární měřicí přístroj PulsFlow, který  je určen pro měření průtoku a teploty vodivých i nevodivých médií v zaplněném potrubí. Instalaci lze provést snadno bez přerušení potrubí, údržba probíhá bez přerušení technologického procesu. 
Novinkou mezi průtokoměry je indukční měřič průtoku kapalin Flowset 2000, určený pro měření objemu kapaliny protékající  zaplněným potrubím. 
Společnost Level Instruments dále představuje na svém stánku výrobky firem Huba Control a Rüeger.

MICROSYS spol. s r.o.


Firma MICROSYS spol. s r.o. představí návštěvníkům programový SCADA systém - PROMOTIC 2000. Ve společné expozici se svým obchodním partnerem, firmou AMiT Praha, nabídne návštěvníkům veletrhu komplexní řešení dispečerských a řídících stanic pro nejrůznější oblasti průmyslové automatizace. Pomocí vizualizačního a řídícího softwarového systému PROMOTIC 2000 je možno realizovat distribuovaná dispečerská pracoviště pro monitorování a regulaci odběru energií, systémy řízení výměníkových stanic, telemetrické systémy, systémy pro řízení technologických linek, systémy pro automatizaci dopravy a další. 

Typickou a důležitou vlastností systému PROMOTIC je otevřenost; podporuje všechna nejznámější standardní softwarová rozhraní. Pro vazbu na průmyslové řídící automaty nabízí PROMOTIC rozsáhlou množinu komunikačních ovladačů: pro automaty SIMATIC S5 a S7, SAIA, MODBUS, MITSUBISHI, Direct KOYO, OMRON, AMIT, TECOMAT a další. Aplikace systému PROMOTIC je možno také provozovat v distribuovaných sítích Internet/Intranet. Distribuce systému PROMOTIC se řídí podle zásady „vše v jednom“: součástí vývojového prostředí PROMOTIC jsou proto například komunikační ovladače, objekty pro vytvoření Promotic WEB serveru, univerzální OPC, DDE nebo OLE rozhraní a mnoho dalších užitečných komponent. 
Návštěvníkům veletrhu PRAGOREGULA budou předvedeny parametrizovatelné aplikační systémy: 
- PROMOTIC-ENERG: systém sledování, řízení a bilancování odběrů energií 
- PROMOTIC-PATROL: monitorování a vyhodnocování pohybu vozidel.

NIVELCO CZ s.r.o.


Do výrobního sortimentu NIVELCO CZ s.r.o. patří např. plovákové spínače NIVOFLOAT určené k limitnímu snímání hladin kapalin, limitní magnetické plovákové spínače NIVOMAG. Měřit až 5 limitních hladin jednou sondou umožňují posuvné magnetické plováky NIVOPOINT. Vibrační tyčové spínače pro prášky a granuláty NIVOCONT se ve velké míře používají v průmyslu stavebních hmot. Novinkou v sortimentu jsou kapacitní limitní spínače hladiny NIVOCAP – CK. Ke kontinuálnímu měření výšky hladiny kapalin se užívá také magnetických plovákových vysílačů hladin NIVOTRACK a hydrostatický vysílač hladin NIVOPRESS. Vlajkovou lodí firmy jsou přístroje založené na ultrazvukovém principu, kterými lze měřit jak kapaliny, tak i prášky. Tato zařízení nesou společný název NIVOSONAR. Zvláštní skupinou přístrojů jsou zobrazovače, vyhodnocovače a regulátory UNICONT v různých variantách provedení, napájecí zdroje pro přístroje napájené proudovou smyčkou NIPOWER a teploměry THERMOCONT. 
Novinkou je řada ultrazvukových snímačů hladiny pod obchodním názvem EchoTREK. Jedná se o ucelenou řadu přístrojů pro měření hladin kapalin v rozsahu do 25m s místním vyhodnocováním a zobrazováním. Přístroje jsou založeny na zcela novém konceptu vyhodnocovací elektroniky SMART, ve které umožňuje mikroprocesorové řízení za pomoci procesně adaptabilního software QUEST plnou programovatelnost parametrů měření.

PŠIS Nymburk


PŠIS Nymburk představí velmi užitečné pomůcky pro pracovníky elektro.
Nejvýznamnější novinkou je Průvodce ČSN  33 1610", který je dodáván  na CD ROM. Pomocí tohoto "Průvodce" se dozvíte, jak správně  postupovat při revizích a kontrolách elektrických spotřebičů, které jsou běžně používány v každé organizaci. Provede vás  celým postupem revize, pomůže Vám vypsat protokol podá vám  řadu dalších užitečných informací. Firma bude  ve svém stánku předvádět každý  den praktické ukázky správného provádění revizí. To vše pomocí měřicích přístrojů české výroby.
Tento průvodce bude soutěžit o cenu GRAND PRIX. Dále bude předvedena nejnovější verze CD ROM ELEKTRO, na které najdete informace o 900 ks norem z oblasti  elektro, to vše vzájemně propojeno pomocí hypertextových vazeb. Kromě toho si můžete vybrat ze širokého sortimentu měřicích přístrojů a elektrotechnické literatury či využít nabídku školení a kurzů. 

PROFESS spol. s r. o.


PROFESS spol. s r. o. představí mimo jinémultifunkční regulátor KS 98 plus s volně programovatelnou strukturou a komunikací PROFIBUS DP, Interbus a CANbus umožňuje realizovat decentralizované a plně autonomní řídící a regulační stanice.Výrobcem je PROZESS-UND MASCHNINEN AUTOMATION GmbH.

ROI spol. s r.o


ROI spol. s r.o. představí vibrační regulační systém „JAGUÁR“ určený pro testování složitých struktur v automobilovém, leteckém a kosmetickém průmyslu. Až 500 regulačních a až 800 měřících kanálů. Výrobcem je SPECTRAL DYNAMICS Inc. (USA)

SPA Praha s.r.o.


SPA Praha s.r.o. bude vystavovat regulátory tlaku, pneumatické zesilovače, pneumatická relé a E/P převodníky značky FAIRCHILD (USA), které jsou doplnkem vlastního výrobního programu pro měření a regulaci. Vysoce kvalitní zařízení jsou použitelná především v průmyslu v systémech pneumatické regulace a jako součásti různých pneumatických zařízení.

SIEMENS s.r.o.


SIEMENS s.r.o. představí ve své expozici novinky divize Automatizace a pohony (A&D).
Subdivize A&D PA bude prezentovat řadu novinek z oblasti automatizace technologických procesů. Především to bude nový řídicí systém Simatic PCS7, plně začleněný do struktury TIA (Totally Integrated Automation), který v sobě integruje pomocí softwarových prostředků vlastnosti systémů Teleperm a Simatic. 
Z oblasti průmyslového měření teploty bude představen nový univerzální převodník teploty Sitrans-T s unifikovaným výstupním signálem 0/4 až 20 mA a 0 až 10 V a s moduly rozhraní Sitrans I, který je snadno programovatelný pomocí softwaru Transwin v prostředí Windows. Z dalších vystavovaných výrobků stojí za zmínku ultrazvukové přístroje pro měření průtoku kapalin Sitrans F, liniové registrační zapisovače Sirec L a LA, kontinuální a krokovací kompaktní regulátory Sipart DR a Profibus-DP nebo pneumatické regulátory Sipart PS pro pneumatické pohony. Pestrou nabídku uzavírají elektrické servopohony řady 2SA a přístroje pro provozní analýzu plynů a kapalin. 
Subdivize Instalační technika (A&D ET) představí odborné veřejnosti svůj tradiční sortiment elektroinstalačního materiálu (jističe, proudové chrániče, modulové přístroje a rozváděče) pro použití v domovních i průmyslových instalacích a také svoji bohatou nabídku domovních spínačů a zásuvek DELTA v různých designech.
Dále budou mít návštěvníci stánku Siemens možnost seznámit se s inteligentním elektroinstalačním systémem Instabus – EIB, který je určen především k ovládání osvětlení, žaluzií a vytápění i k zajištění mnoha dalších funkcí v účelových budovách i v rodinných domech.
Subdivize A&D CD bude prezentovat nízkonapěťovou spínací techniku pro průmyslové aplikace. Mimo jiné to budou také komplexní a systémová řešení podle požadavků zákazníků : Sirius Net - ovládání spotřebičových vývodů do 100 A s komunikací po sběrnici AS-Interface, Simocode - ovládání spotřebičových vývodů do 820 A s komunikací po sběrnici Profibus-DP a s možností vizualizace provozních parametrů, Siguard - optimální bezpečnost obsluhy na pracovních strojích. Do soutěže o Grand Prix přihlásil Siemens 4 exponáty.(viz příloha)

TECO, a.s.


Mezi výrobky TECO, a.s. patří např. kompaktní programovatelný automat TECOMAT TC400. Jedná se o poslední typ řady kompaktních PLC TECOMAT, navržený jako vestavné zařízení k montáži na G lištu ČSN EN 50035. Dva sériové komunikační kanály umožňují distribuované řízení, dálkové ovládání, vizualizaci a obsluhu řízené technologie z počítače PC, včetně přenosů telefonním a rádiovým modemem. Do výrobního programu TECO a.s. dále patří volně programovatelný kompaktní malý regulátor TECOREG TR600 . Mezi jeho výhody patří: volně programovatelná varianta, umožňující modifikaci programu v pamětech EPROM nebo EEPROM, možnost programovat přes prostředí MERKUR, možnost připojit k regulátoru externí ovládací panel, až 4/4 binární vstupy/výstupy a 2/2 analogové vstupy/výstupy, hodiny a parametry při výpadku napájení jsou zálohovány.
TECO, a.s. dále předvede vývojové prostředí RELIANCE verze 2. Jde o SCADA/HMI systém pro tvorbu aplikací pro monitorování, řízení a automatizaci technolog. procesů v reálném čase.
TECTRA a.s. představí přístrojovou techniku pro měření, kalibraci a záznam tlaku, teploty, síly a celé řady dalších fyzikálních veličin. 
Úplně poprvé bude představen s veškerým příslušenstvím kalibrátor řady Hathaway BetaFLEX?. 
Nový produkt měří nejen přetlak, absolutní a diferenční tlak, vakuum, DC proud a napětí, ale lze jej použít nově také pro měření a simulaci termočlánků, odporových teploměrů a frekvence.
Pro méně náročné aplikace měření a kalibrace tlaků budou  předvedeny snímače, kalibrátory a tlakové zdroje KELLER.  Tyto přístroje se vyznačují robustní konstrukcí, teplotní kompenzací tlakových snímačů  a širokým rozsahem od vakua až do 2000bar.
Z oblasti měření a kalibrace teplot uvádíme ultrachladnou pícku 9107 Hart-45?C.
Z ostatní široké nabídky jmenujme např. Analyzátor výkonu LMG 95 ZES, Testery el.  bezpečnosti Premier, VMIC průmyslové systémy měření, Siloměry Chatillon Turbo 10kHz, Vysokoteplotní pece až +1600?C ad.

ZPA Nová Paka


Expozice akciové společnosti ZPA Nová Paka představí nová řešení v oblasti měření a regulace teploty, tlaku, tepla a průtoku.
V nabídce odporových a termoelektrických snímačů teploty bude standardně předveden široký sortiment těchto snímačů pro nejrůznější aplikace. Předvedeny budou nové snímače s programovatelným převodníkem v hlavici, které jsou určeny pro dálkové měření teploty. Snímače mají vyšší mechanickou odolnost, vyrábějí se v provedení do jímky, s jímkou a v pevném závěru EExd, pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Jsou určeny i do prostředí s průmyslovým rušením, jsou ošetřeny z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC) a mají galvanické oddělení. Nabídku samozřejmě doplňují jímky, návarky a ostatní příslušenství pro odporové a termoelektrické snímače teploty.
 Další novinkou akciové společnosti ZPA Nová Paka je zavedení sériové výroby inteligentního a velmi přesného snímače relativního a absolutního tlaku INPRES 01 (t.č. 701), který se vyrábí ve velmi odolném mechanickém provedení a v nevýbušném provedení. Snímač je určen k přesnému měření absolutního nebo relativního tlaku neagresivních i agresivních kapalin, plynů a par. Pro své parametry se úspěšně využívá pro aplikace v náročných oborech, jako jsou výroba tepla a elektrické energie, plynárenství atd. Inteligentní snímač s číslicovou elektronikou INPRES 01 se vyznačuje přesností 0,15 %, krytím IP 65, možností přestavení nuly snímače za provozu bez porušení plombování, možností přesného nastavení nuly, rozpětí a posunutí rozsahu pomocí integrovaných tlačítek, možností přestavení rozsahu pracovních teplot a  možností ověření pro bilanční měření.
Nabídku celého sortimentu měřicí a regulační techniky společnosti ZPA Nová Paka, a.s. doplňují komplexní služby v podobě poradenství, metrologického a servisního zabezpečení, služby v podobě dodávek měřicí a regulační techniky na klíč, včetně projektů a montáže pro malé i velké investiční akce. Samozřejmostí je až 36 měsíců záruky a vysoká kvalita celého nabízeného sortimentu a služeb garantovaná systémem řízení jakosti podle norem ISO 9001 a splněním požadavků zákona č. 22/97 Sb. a nařízení vlády 168/97 (elektrická bezpečnost) a 169/97 (elektromagnetická kompatibilita).


Se zájmem návštěvníků se setkají zajisté výrobky, které budou soutěžit o cenu GRAND PRIX PRAGOREGULA – EL-EXPO 2000.   


Jan Řehák
Hodnocení článku: