Jste zde

Co nového chystá Micronix na MSV 2007

Pražskou firmu Micronix, zabývající se prodejem měřící techniky, není asi třeba blíže představovat. Využili jsme proto příležitosti blížícího se Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který se uskuteční od 1.-5.10. 2007 a na které Micronix rovněž potkáme, abychom se vedoucího oboru měřící techniky pana Přemysla Hejduka zeptali, na co nového se můžeme těšit.

logo_micronix_yellow.gif

Tak jako každoročně představí i letos naše firma, přední distributor měřicí techniky v České a Slovenské republice, na Mezinárodním Strojírenském Veletrhu v Brně celou škálu měřicích a testovacích přístrojů. Jedná se nejen o měření související se strojírenskou tématikou (mikrometry, dálkoměry, teploměry tlakoměry a další měřiče fyzikálních veličin), ale hlavně testery elektrických veličin, používající se nejen pro slaboproudé, ale i silnoproudé aplikace.

wf1973.jpg

Úplnou novinkou jsou velmi technicky náročné a špičkové přístroje firmy NF corporation, kde jsme získali nově zastoupení. Jedná se o unikátní měřicí přístroje, které mohou nalézt uplatnění nejen ve vědeckých laboratořích a vývoji, ale i v průmyslu. Programovatelné generátory řady WF1900 vynikají čistotou spektra v celém svém frekvenčním rozsahu a stabilitou kmitočtu, amplitudy i fáze generovaného průběhu. VF předzesilovače řady HSA4000 převyšují své konkurenční protějšky jednak díky vysoké sledovací rychlosti a dále díky čtyřkvadrantové pracovní oblasti svých výstupů umožňující bezproblémové měření např. hysterezních smyček magnetických materiálů. Dalším členem této elitní skupiny je multifunkční, digitální, fázově zavěšený zesilovač LI5640, umožňující měření proudů v řádu femtoampér a napětí v oblasti nanovoltů. Díky dvoustupňovému, heterodynnímu směšování měřeného signálu dokáže tento přístroj detekovat i velmi zašuměné signály. Toho může být využito při měření biologických signálů, optických (spektrálních) měřeních a dalších. Všechny přístroje jsou naprosto samostatnými jednotkami na poli velmi přesných měření. Ještě větší možnosti ovšem umožňuje vzájemná spolupráce těchto přístrojů.

dpo7000.jpg

Jak jsem již v úvodu naznačil, pro většinu elektroniků je Micronix především synonymem distributora osciloskopů Tektronix. Váš sortiment ale výrazně přesahuje tohoto výrobce.
Je zajímavé, že ačkoliv tyto přístroje pro nás nejsou pilotním programem, osciloskopy Tektronix opravdu velmi úspěšně distribuujeme téměř do všech oblastí průmyslu v celé ČR.

Když totiž zákazník požaduje určité parametry osciloskopu a my nabídneme a předvedeme typy, jež by mohly těmto parametrům vyhovovat a pokud zařadíme mezi ně i některý z osciloskopů Tektronix, zákazník si většinou tento vytipuje. Takže lze i říci, že se tato značka prodává tak trochu sama.

Jinak my se soustředíme spíše na produkty jiné, dá se snad říci trochu konkurenční, zejména co se významu značky týká. Jedná se o americkou firmu Fluke, která je největším výrobcem měřicí techniky na světě. Fluke nabízí také osciloskopy, resp. scopeometry, což je de facto totéž, ale jsou určeny spíše do terénu, jsou tudíž bateriové a mají zabudovaný navíc mód, který umožní funkci přepnutí do klasického digitálního multimetru.

logo-fluke.gifNa rozdíl od Tektonixu má Fluke ale ještě širší sortiment měřicích přístrojů; mimo jiné určených i pro oblast celého elektrotechnického průmyslu a patří sem také i testování a analýza silnoproudých zařízení a 3 fázové rozvodné soustav, což je jeden z hlavních rozdílů oproti firmě Tektronix, která se zabývá vývojem a výrobou přístrojů téměř výlučně pro slaboproudé aplikace. Kromě toho se v nabídce společnosti Fluke objevují i měřiče neelektrických veličin, jako jsou teploměry, měřiče kvality prostředí (vzduch v budovách) a v poslední době i infrakamery apod.

Firmou Fluke, resp. jeho holandským zástupcem pro Evropu jsme byli cca před dvěma lety osloveni ohledně zastoupení v ČR a SR. Samozřejmě, že nás velice potěšilo a bylo pro nás i určitým zadostiučiněním, že tak významná firma se na nás obrátila z vlastní iniciativy a tak jsme tuto nabídku dlouho nezvažovali a stali se záhy přímým distributorem produktů Fluke.

fluke190c.jpgNáš sortiment ale zdaleka nejsou jen produkty dvou výše zmíněných, špičkových amerických značek. Naše těžiště tkví hlavně v přístrojích střední a vyšší střední třídy, neboť pro tuto skupinu je nejvíce potencionálních zákazníků. Je to logické, neboť ve většině případů jsou přístroje využívány k běžným aplikacím a pokud vyhovují kvalitou a přesností, tak výbava funkcí je pro takovéhoto zákazníka dostatečná a samozřejmě přináší podstatnou cenovou úsporu.

Do této třídy lze zařadit zejména německý Hameg a Tajwansský Goodwill ? Instek. U obou výrobců disponuje firma Micronix výhradním zastoupením pro Českou a Slovenskou republiku. Zajímavé je, že oba výrobci mají poměrně silné pozice i v USA a oba zde mají dokonce i výrobní pobočky.

Je také tak trochu paradoxem, že oba tito výrobci se soustřeďuji zejména na produkci osciloskopů. Obě firmy mají ve výrobním programu jak základní analogové, tak i Readout osciloskopy, což jsou klasické analogové osciloskopy s digitálním popisem nastavení parametrů a poloh kursorů. GW má pak ještě v sortimentu celou řadu typů čistě digitálních osciloskopů, Hameg pak kombiscopy, což je digitální i analogový osciloskop v jednom přístroji. Takovýto přístroj používá samozřejmě jednu obrazovku, v tomto případě analogovou kvůli analogovému módu. Tyto osciloskopy jsou pak o něco větší a těžší, než čistě digitální, které využívají LCD dispej. Kombinované osciloskopy Hameg jsou ale velmi oblíbené a dosahujeme v nich slušných obratů.

Abychom ale stále nemluvili jen o osciloskopech. Ostatně ani Hameg, ani Goodwill nevyrábí jen je. I nabídka společnosti Micronix v měřící technice je velice široká a zahrnuje celou škálu měřicích přístrojů. Soustřeďujeme se na tři základní skupiny.

  1. Combiscope Hameg HM1008Přístroje pro měření přímých elektrických veličin (což jsou zejména spektrální osciloskopy, multimetry, klešťové multimetry, čítače a generátory, RLC měřiče, laboratorní zdroje apod.)
  2. Přístroje pro revizní techniky a údržbu (sem patří zejména měřiče izolačních, přechodových a zemních odporů, dále sdružené přístroje pro instalace nn a sdružené přístroje pro revize spotřebičů a nářadí. Tento sortiment doplňujeme ještě různými typy zkoušek a vyhledávaček napětí a poruch obvodů.
  3. Měřiče a testery pro měření fyzikálních veličin (sem patří zejména přístroje na měření délek a tloušťěk, otáček, zrychlení, vibrací, tlaků, teplot, osvětlení, zvuku, pH, spalin, kyslíku apod.)

Poslední dobou se o vás také stále častěji mluví v souvislosti se zabezpečovací technikou. Znamená to, že segment měřící techniky opouštíte?
Já si myslím, že předchozí odpověď na Vaší otázku již dostatečně vyloučila takovouto úvahu. Slyším tento názor poprvé. Je ale dobře, že i divize monitorovací a zabezpečovací techniky se dostává do podvědomí zákazníků.

2006668575624450.jpg

Naše firma se totiž skládá ze třech nezávislých divizí. Kromě měřicí techniky je zde ještě divize baterií a záložních akumulátorů a právě divize monitorovací a zabezpečovací techniky. Ta v poslední době hodně inovovala svůj sortiment a zaměřila velké úsilí i na intenzivní propagaci. To je možná důvod, proč vzniká tento názor.

Načli jsme ale téma Tektronix. Ten již dlouha léta patří mezi tahouny vývoje měřící techniky. jaké novinky od něj můžeme letos čekat a co z toho uvidíme na MSV?
Vyloženě nové věci při příležitosti letošního MSV od Tektronixu nepředstavíme. Na letošním Ampéru se již novinky objevili a my tyto budeme i zde dále prezentovat. Jedná se zejména o náhradu řady TDS 1000 a 2000 za TDS 1000 a 2000 B. Tyto umožňují komunikaci s PC zejména přes USB už v základním vybavení bez nutnosti dokupování komunikačních modulů a to vše ještě za příznivější ceny. Cenově velmi zajímavá je i novinka TDS 1001B, což je nejmenší z rodiny osciloskopů Tektronix s měřitelnou šířkou pásma 40 MHz. Jeho cena je pouhých 25000,-Kč.

msv2006_micronix_stanek.jpg

Jaké další novinky a zajímavosti nám na MSV představíte?
Jak jsem se již zmínil v úvodu rozhovoru, máme velice široký sortiment a každý výrobce přináší nové a zajímavé produkty. Kromě špičkových a speciálních přístrojů řady nF, o které se zmiňuji již úvodem, bude značná část věnována i infrakamerám, což je v současně době velmi vyhledávaná komodita, jež díky dostupnějším cenám umožňuje široké použití v mnoha oborech. Infrakamery umožňují rychlou orientaci v tepelných poměrech snímaných zařízení a upozorní nejen na tepelně kritická místa v elektrozařízeních a zabraňují tak vzniku následných havárií a škod, ale naopak také upozorní na tepelné ztráty v izolacích, budovách apod.

Většinu novinek ale i osvědčených měřicích přístrojů představí firma Micronix na MSV v tzv. ?živém koutku?, kde se předvedou jejich možnosti a technické přednosti přímo při měření. Představeny při snímání budou i výše zmíněné infrakamery, zejména od firmy Wuhan, což je výrobce průmyslových a cenově dostupných infrakamer, u nichž pro ČR disponujeme také výhradním zastoupením.

Co od své účasti na Mezinárodním strojírenském veletrhu očekáváte?
Víte Mezinárodní strojírenský veletrh je stále velmi významná akce. Tím, že se pořádá na podzim, přiláká mnoho zájemců, kteří hodlají, na základě předběžných výsledků ročního hospodaření, investovat získané prostředky do dalšího rozvoje firmy. A to, že nákup moderní profesionální měřící techniky je dobrou investicí, si myslím, není pochyb. Navíc hospodářská situace v naší republice, se jak se zdá, úspěšně vyvíjí, takže očekáváme zvýšený zájem i o náš sortiment.

Na MSV jezdíte pravidelně již několik let. Domníváte se, že mezi návštěvníky strojírenského veletrhu stoupá zájem o takové oblasti elektroniky, jako je právě měření?
Bez měřicí techniky se neobejde žádný obor. Všechny technické oblasti odvíjí kvalitu svých produktů při realizaci právě z ní.

Navíc strojírenství bez elektroniky dnes prakticky neexistuje. Veškerá elektronika musí být seřizována, kontrolována. Je také vždy nějakým způsobem napájena a díky ní vznikají naopak často nežádoucí deformace v sítích apod. To vše vyžaduje kontrolní a testovací přístroje a další specielní analyzátory. Mimo jiné i z těchto důvodů nemáme pocit, že by náš obor měl mezi návštěvníky ztrácet zájem.

Děkuji za rozhovor

Download & odkazy

Hodnocení článku: