Jste zde

Digitalizujeme rádio. Ze Žižkova již září tři významní hráči

České Radiokomunikace koncem března zahájily pilotní vysílání rozhlasového programu ČRo 1 z DAB vysílače pro L pásmo na lokalitě Praha – město. K již vysílajícím stanicím v pilotu – Frekvence 1 a Rádio Impuls – se tak nově připojil i Radiožurnál.
Pilotní vysílání z vysílače Praha - Žižkov pokrývá 51,3 % obyvatel v regionu středních Čech a Prahy a 11,5 % obyvatel České republiky. Efektivně vyzářený výkon je 1 kW ERP, polarizace V, kmitočet LI v L-pásmu.
 
Technické pilotní vysílání ve standardu DAB probíhalo od 31. ledna 2013 a sloužilo k měření a nastavení parametrů použitých technologií a ověření celého vysílacího řetězce. Úspěšné zakončení technického pilotu bylo zároveň nezbytnou podmínkou pro přechod do další fáze, kterou je pilotní vysílání již s konkrétními rozhlasovými stanicemi.
 
Výpočet pokrytí dle metody ITU-R P.1546-2
 
„Strategií naší společnosti i nadále zůstává vysílat ve III. pásmu a maximálně podporovat nový vysílací standard,“ říká Martin Gebauer, výkonný generální ředitel Českých Radiokomunikací. Využití III. pásma je pro DAB přitom preferováno nejenom v Evropě, ale také na významných trzích Kanady, Ruska a Číny.
 

Jak naladit pilotní vysílání DAB v Praze a středních Čechách

  • Nutnou podmínkou pro poslech digitálního rozhlasu je T-DAB přijímač s podporou L-pásma
  • Na přijímači je třeba naladit kmitočet 1466,656 MHz (L-pásmo, kanál LI)
Pozemní příjem rozhlasového vysílání je v současné době, podobně jako je tomu u televizního vysílání, dominantním způsobem příjmu pro většinu posluchačů. Mezi jeho hlavní výhody patří vysoké pokrytí, mobilita, nezávislost na datových sítích a velmi vysoká penetrace rozhlasových přijímačů, které jsou integrovány i do spotřební elektroniky, jako jsou například mobilní telefony nebo MP3 přehrávače.
 
Digitální rozhlasové vysílání by pak mělo přenést k posluchači násobně více rozhlasových kanálů a v lepší kvalitě, než prostřednictvím analogových sítí. Vedle širší programové nabídky se pro posluchače rovněž zpřístupní celá řada nových služeb, jako například elektronický programový průvodce, radiotext, slideshow nebo přenos webových stránek na displej rozhlasového přijímače.
 
Mezi největší bariéry dalšího rozvoje pozemního rozhlasového FM vysílání podle slov provozovatele patří nedostatek frekvencí pro nový obsah, vedle „pouhého“ přenosu zvuku a s ohledem na analogovou technologii žádná možnost rozvoje nových služeb s přidanou hodnotou, kvalitativní limity přenosu audia, omezené možnosti pro provázání rozhlasového vysílání s internetem a integrace analogového přenosového systému do dnešních plně digitálních koncových zařízení jako jsou mobilní telefony, tablety, navigace nebo automobily.
 
 
Zdroj: České Radiokomunikace
 
Hodnocení článku: 

Komentáře

Nepovažuji zavedení digitálního rozhlasového vysílání za přínos pro obyvatele ČR. Budou nejspíše vystaveni stejnému fenoménu, jakého jsme svědky u digitální pozemní televize. Dříve jsme v podmínkách horšího příjmu TV měli nejhůře horší obraz, ale bez totálních výpadků, bez "kostiček" v obraze, bez zhoršené synchronizace obrazu se zvukem, bez "digitálního zabarvení zvuku", nikoli nepodobného zvuku přes mobilní telefon, apod. Digitální rozhlas nám v připravované podobě přinese horší zvuk, než jsme si dosud za rozhlasové poplatky mohli s kvalitními FM stereo přijímači dopřát. A to tvůrci digitalizace chtějí? Zcela vymýtit etalon zvukové, a tím často i dramaturgické, kvality? Mám si nechat namluvit, že datový tok 192 či 256 kbps je dostačující k soustředěnému zvukovému prožitku např. jazzového, world music, klasického, apod. zvukového pořadu? Mám si nechat namluvit, že "ocelová příchuť" zvuku rozhlasových pohádek v digitálu má stačit?

Nedokáži posoudit, nakolik je etické, podnikatelsky rovnopříležitostní, že uvolněné vysílací prostory původního eráru (tím myslím státem hrazeného vysílání především nekomerčních stanic, které až na výjimky dokázaly dodnes udržet kvalitu technickou i kulturně-hodnotovou) se uvolní pro soukromé či jiné subjekty, a budou zaplněny objemově setinovou digitální technikou pro datový přenos, jehož  zpoplatnění kdosi shrábne. Ani nedokáži analyzovat, zda si kdo vůbec zaslouží jaké rozhlasové poplatky (pro mě osobně leda ČRo 3, 2, 1 a ve chvílích bez reklamy snad i Country rádio). Ale já osobně digitální rozhlas nechci, a budu-li přesto donucen se podřizovat digitalizaci v aktuální degradované podobě, rádio ve mě ztratí příznivce, a všichni málo popularizovaní, jakož i mnou neprávem přehlížení autoři, interpreti, i šířitelé zvukové kvality cestu ke svým posluchačům. Leda se vše chystá tak zhoubně, že rádio bude jen nízkotučná ochutnávka, aby se opět mohli zmoci zlodějny hudebních monolupenů.

TV již ve mě příznivce ztratila. Jakmile se mí potomci osamostatní, televizi odhlašuji. Hloupostí je plný internet, kde si o "pořadech" rozhoduji sám. Tím nemyslím žádné on-demand vysílání, ale obyčejně dostupné pitominy, jež zaplavily náš informační svět. Pro příklady netřeba chodit daleko. Na slavném českém Seznamu se lze dočíst velmi úpadkovou rétoriku poměrně často, a blízko "hedlajny". Pro hovadiny o někoho prsou či klitorisu, nebo senzaci vyždímané z něčí ztráty či utrpení, abych se stal nedobrovolně tmářem roztřeseným z toho, co se, snad ani ne mé děti, nýbrž jejich kamarádi, dočtou, a co budou považovat za normál.

Děkuji, že jsem zde mohl vyjádřit svůj subjektivní názor.

Michal Souček, malý učitel fyziky, HK

Naprosto souhlasím s panem Součkem. Naprosto odmítám digitalizaci rozhlasu!.. Navíc si myslím, že analogových příjímačů je mezi lidmi dost a již za ně jednou zaplatili- nevidím důvod, proč by měl být jejich majetek znehodnocen a z jejich kapes vysáty    prostředky na nákup digitálních přijímačů. Pokud budeme stále jen přijímat zlodějnu krytou pláštíkem pokroku, jako civilizace ukončíme svou kariéru na této planetě. Zamyslel se někdo nad tím, jak ekologicky zatížíme okolí výrobou digi přijímačů?..jak zasviníme okolí dalším elektromagnetickým smogem, který je velmi škodlivý a to tím škodlivější čím vyšší kmitočet.? ..Takže naše budoucnost opravdu úžasná.- v ruce rádio, které se odmlčí při každém chybně přijatém paketu, ne ne nezašumí, ale signál vypadne a bude reprodukováno ticho...příjem vzdálenější stanice zhola nemožný..A přitom to bude sluch, který bude naším základním smyslem. O zrak totiž přijdeme , v šeru úsporek produkujících jen pár čar ve svém omezeném spektru.:-))..  Tedy - rozšlapeme vše co zde dobře fungovalo a budeme přecházet ke šmejdu??

Radek