Jste zde

Elektronický vývoj a výroba v ČR - Mezinárodní odborná konference

Časopis Sdělovací technika si Vás dovoluje pozvat na Mezinárodní odbornou konferenci

?Elektronický vývoj a výroba v ČR?, která se uskuteční 2. a 3. června 2004 v Kongresovém centru hotelu

Holiday Inn v Brně.

 

Konference o současném stavu elektronického průmyslu v ČR s doprovodnou výstavou navazuje na desetiletou tradici úspěšných odborných akcí pořádaných nakladatelstvím Sdělovací technika, které spolu se stejnojmenným časopisem vytvářelo smysluplnou komunikační platformu profesionálům z oblasti vývoje elektronických systémů, dodavatelů elektronických součástek i měřicí a testovací techniky nezbytných pro úspěšný vývoj a výrobu.

Na konferenci se poprvé po květnovém začlenění České republiky do EU sejdou zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, agentury CzechInvest, Českomoravské elektrotechnické asociace, technických univerzit a dalších subjektů s reprezentanty špičkových světových vývojových center a výrobních závodů pracujících v ČR.

Hlavní témata konference

  • předpisy a požadavky Evropské unie (likvidace elektronického šrotu, směrnice RoHS);
  • trendy v elektronické výrobě (kontraktační výroba elektroniky, Electronic Manufacturing Services, nové technologie a výzvy v oblasti montáže a osazování PCB);
  • logistika součástek (správa dodavatelských řetězců, podpora aplikací, aktuální trendy na trhu elektronických součástek);
  • zajištění kvality výroby (TQM, testování a měření ve vývoji i výrobě);
  • management lidských zdrojů (otázky rozvoje lidských zdrojů a cíleného zvyšování kvalifikace pracovní síly a její schopnosti vyrovnat se s novými technologiemi);
  • součástí konference bude i kulatý stůl k problematice hlavních trendů elektronické výroby ve světě i v ČR, kterého se zúčastní špičkoví zástupci státní správy, elektronického průmyslu a technických univerzit (Brno, Ostrava, Plzeň, Praha).

Navazující odborné akce

Konference Elektronický vývoj a výroba v ČR je součástí rozsáhlé propojené komunikační platformy, která dále zahrnuje diskuzní Elektronické fórum 2004 na 46. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (21. září 2004) i jubilejní 10. mezinárodní konferenci Moderní elektronické součástky (Brno 24. až 25. listopadu 2004).

Rozsáhlá mediální podpora

Mediální podporu zajišťuje nejen časopis Sdělovací technika, který odborníci z odboru označují za jediný existující český odborný měsíčník z oblasti profesionální elektroniky, ale i Mezinárodní unie novinářů píšících o elektronice UIPRE (Union Internationale de la Presse Electronique ), jejíž vrcholoví představitelé se uvedených akcí zúčastní a navštíví i některá vybraná výrobní a vývojová centra v České republice.

PROGRAM KONFERENCE

Středa 2. června 2004

Od 19.00 Zahajovací banket v hotelu Holiday Inn

Čtvrtek 3. června 2004

8.00   Registrace účastníků
9.00   Zahájení konference - RNDr. Petr Beneš, Sdělovací technika
9.10   Restrukturalizace českého elektrotechnického průmyslu - Ing. František Hýbner, Českomoravská elektrotechnická asociace
9.40   Rozvoj výroby elektronických součástek a zařízení v České republice - Ing. Pavel Říha, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
10.10 Formy podpory projektů v oblasti Elektrotechnického průmyslu poskytované agenturou CzechInvest - Mgr. Tomáš Hruda, CzechInvest
10.40 Přestávka na kávu
11.10 Vliv měření a testování na efektivitu vývoje a výroby elektronických zařízení - Ing. Václav Haasz, H TEST a.s.
11.40 Výrobní program feritů ze závodu EPCOS Šumperk - Ing. Petr Šimák, SIEMENS s.r.o., divize EPCOS
12.10 Prezentace firmy TR Instruments spol. s r.o.
12.40 Světový veletrh Electronica Mnichov 2004 – pozvánka pro vystavovatele a návštěvníky - Ing. Jaroslav Vondruška, EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.
13.00 Oběd
14.00 Situace v technické normalizaci v České republice - Ing. Zuzana Nejezchlebová, CSc., Český normalizační institut Praha
14.30 Požadavky evropských norem na montáž elektronických sestav, včetně ochrany proti elektrostatickému výboji - RNDr. Karel Jurák, CSc., TNK102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku
15.00 Přestávka na kávu
15.30 Prokazování shody výrobků a metrologické zabezpečení měření a zkoušek v ČR - Ing. František Jelínek, CSc., Český metrologický institutIng. Viktor Brach, Úřad pro technickou normalizaci a státní zkušebnictví
16.00 ELEKTROODPAD – Směrnice EU 2002/96/ES – co přináší a nařizuje? - Ing. David Beneš, DeWaRec, s.r.o.
16.30 Hlavní trendy elektronické výroby v ČR - Panelová diskuze za účasti zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, CzechInvest, Českomoravské elektrotechnické asociace a zástupců výrobních a vývojových center. Moderuje RNDr. Petr Beneš
17.00 Ukončení konference

Prezentující se firmy:

Hodnocení článku: