Jste zde

Elo+ na MSV 2003

Rozhovor se zástupcem firmy Elo+, dodavatelem převodníků sériových linek.

Vaše firma je veřejnosti známa především širokou paletou převodníků sériových linek, ale povězte nám, prosím, něco o její historii.

Firma byla založena v Písku v roce 1991, o rok později se transformovala na ELO+, s.r.o. Soustředila se na vývoj komunikačních komponent pro aplikace v průmyslové automatizaci, zabezpečovacích systémech a v energetice. Je dodavatelem komunikačních komponent pro železnici a pražské metro. Firma si vybudovala flexibilní technologii osazování plošných spojů a stala se významným subdodavatelem pro elektronické firmy zejména v České republice. Zpracovává zakázky na prototypy i na série v řádu tisíců kusů, osazuje všechny běžné typy SMD součástek včetně pouzder BGA.

Co očekáváte od své účasti na MSV?

Velká část návštěvníků MSV je zaměřena na obory automatizace, energetika a zabezpečovací systémy, a v naší expozici nacházejí komponenty k řešení svých problémů. Brněnský strojírenský veletrh umožňuje četnější setkání se zákazníky z regionů vzdálenějších od jižních Čech - Moravy, Slezska, Slovenska a v poslední době i Polska.

Co návštěvníkům na veletrhu nabídnete?

Tradičně budou tvořit velkou část naší expozice převodníky sériových rozhraní RS-232, RS-485, RS-422, nebo signálů TTL na mnohavidová nebo jednovidová optická vlákna, užívaná v například v energetice k překlenutí vysokých potenciálových rozdílů, ochraně před rušením a atmosférickými výboji. Zajímavé aplikace se nabízejí například i v ochraně přenosu dat před odposlechem.

Všem pak představíme kolekci konvertorů sériových rozhraní, převodníky mezi rozhraními RS-232 / RS-485, RS-232 / RS-422, RS-232 / TTY (proudová smyčka) a RS-232 / IrDA, opakovačů a oddělovačů rozhraní RS-232, RS-485 a RS-422. V případě opakovačů RS-485 lze s nimi sestavit linku až se 6 úseky, každý o délce až 1200 m a 30 účastníky.

Veletrhy jsou tradičně místem, kam firmy vozí své novinky. Co se chystá návštěvníkům MSV představit Vaše firma.

Novinkou v naší expozici bude subsystém sběru dat z výroby, ve kterém budou propojeny naše komunikační komponenty s nadřízeným počítačem. Další novinkou na veletrhu bude multiplexor, který soustřeďuje přenos několika sériových rozhraní a binárních signálů do jedné optické linky s jednovidovými vlákny a dosahem 15 a 40 km a mnohavidovými vlákny 2,5km.

Domníváte se, že pro Vás má účast na MSV větší význam než třeba na AMPERu?

Řadu let se zúčastňujeme veletrhu AMPER v Praze. V loňském roce jsme poprvé vyzkoušeli MSVB a hodnotili jsme jej velmi pozitivně. Profesní spektrum návštěvníků nám připadalo užší, přesněji zaměřené na obory, ve kterých se naše produkty uplatňují. Přitom počet kontaktů byl srovnatelný s AMPERem.

V čem tedy vidíte hlavní přínos veletrhů?

Veletrhy obecně nám umožňují lépe prezentovat naše výrobky, osobně se setkat s našimi zákazníky a v debatách získat informace z praxe, které následně pomohou při průběžné inovaci našeho sortimentu. Zaměření našich produktů je jednoznačně pro průmyslové aplikace a zákazníky z oborů automatizace, energetika, zabezpečovací systémy a liniové stavby (železnice, metro, plynovody,...).

Oldřich Mrázek
mrazek@ HW.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: