Jste zde

Energie pro budoucnost X: vyrábějte a využívejte efektivně

Zveme Vás na seminář Energie pro budoucnost - Efektivní výroba a využití energie, který uspořádá nakladatelství FCC Public společně s Českomoravskou elektrotechnickou asociací a Veletrhy Brno, a.s., jako součást doprovodného programu 55. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno 2013.
V pořadí již desátý seminář ze seriálu Energie pro budoucnost přinese přehledové informace o spotřebě energie v naší ekonomice, nastíní teoretické pozadí celé problematiky a především představí konkrétní možnosti, jak zlepšit energetickou bilanci podniku či budovy. Seminář je určen zejména těm zástupcům výrobních firem a subjektů poskytujících služby, kteří jsou zodpovědní za energetické aspekty jejich provozu.
 
Výdaje za energie stále více ovlivňují náklady firem na výrobu a provozování služeb. Protože však podnik ani budova bez energie nemohou fungovat, zůstává jediná možnost – optimalizovat výrobu a zefektivnit využití energie. Uvažovat o efektivním využití energií má význam v případech, kdy se energie podílejí na výrobních nákladech více než 3 %. Do této kategorie již patří i mnoho malých a středních firem. Ti, kdo toto vezmou při svém plánování v úvahu, sníží své provozní náklady obvykle do několika měsíců či let.
 
Podstatným přínosem k energetické bilanci podniků, bytových domů i menších staveb pro bydlení může být energie získaná z vlastních lokálních zdrojů – tepelných čerpadel, kogeneračních jednotek, bioplynových stanic, slunečních a větrných zařízení a dalších. Využití energie, která je pro daný účel k dispozici, lze pak technicky i organizačně zajistit tak, aby byla využita s maximální účinností. Příkladem může být elektronické řízení otáček pohonů, využití odpadního tepla ve ventilační soustavě apod.
 
Efektivním nakládáním s energiemi v průmyslu lze již v krátkém čase po zavedení vhodných opatření ušetřit asi 10 % energie, dalších 15 % je pak možné uspořit v dlouhodobějších komplexních projektech. Návratnost investice do energetické účinnosti a dalších procesů je velmi rychlá, opatření se často amortizují během prvních tří let. Spektrum opatření sahá od jednoduchých úprav s využitím interních zdrojů až po komplexní projekty energetické efektivnosti, jejichž realizace může vyžadovat pomocnou ruku společností, poskytujících energetické a poradenské služby.
 
Uvažujete-li tedy o tom, jak učinit nakládání s energií ve vaší firmě hospodárnějším, přijďte načerpat užitečné informace na seminář Energie pro budoucnost. Účast je bezplatná na základě předchozí registrace, registrovaní navíc obdrží volnou vstupenku na veletrh (http://www.bvv.cz/msv/) a budou zařazeni do slosování o hodnotné ceny od nakladatelství.
 
Hodnocení článku: