Jste zde

Kouř ani plamen nejsou zapotřebí. Termokameře stačí pohnout s teplotou

Chcete-li zachytit požár ve velmi rané fázi, nejlépe ještě před jeho vznikem, je v současné době možné použít termovizní systém, který dokáže zaznamenat i minimální rozdíly teplot a lokalizovat tím jeho ohnisko.
Základní výhodou takového řešení je totiž schopnost odhalit riziko požáru v té nejranější fázi, kdy ještě nedochází ke generování kouře či plamenů, ale zatím pouze k postupnému ohřívání místa, které se v budoucnu zdrojem požáru může stát.
 
Termovizní systém tedy, na rozdíl od kouřových detektorů či CCTV senzorů plamene, dokáže rozeznat riziko vzniku požáru ještě předtím, než ke vzniku plamenů či kouře dojde a to na základě nárůstu povrchové teploty, který vyvolá tzv. teplotní alarm. Sledovanou oblastí může být jeden objekt nebo rozsáhlejší plocha, např. skladu či skládky hořlavého materiálu. Velkou výhodou je dále skutečnost, že termokamery „vidí“ skrz kouř a mohou tak napomoci při identifikaci ložisek požáru a tedy i k efektivnější represi.
 
Požár na haldě hořlavého odpadu, zachycený čtyřmi termokamerami z různého úhlu
 
A jak vše vypadá v praxi? Pojďme se krátce seznámit s protipožárním řešením ThermoSafety společnosti Workswell s.r.o., určeným pro termovizní monitoring výrobních technologií, spaloven, skládek či skladů nebezpečného nebo vysoce hořlavého materiálu. Umožňuje připojení až padesáti termovizních kamer nebo klasických kamer a současné on-line zobrazení v rámci jednoho uživatelského operátorského rozhraní.
 
Každá oblast, která je monitorovaná libovolnou z připojených termokamer, bude rozdělena do mřížkové sítě, podobné šachovnici. V rámci této sítě pak lze jednotlivé čtverce spojit do pracovních oblastí a nastavit pro ně teplotní alarmy, tj. hodnoty teplot, při jejichž naměření dojde k vyvolání alarmu a následným akcím, které lze také nastavit (zaslání e-mailu, zvuková signalizace, sepnutí digitálního vstupu nadřazeného systému apod.). Nově lze alarm vyvolat také na základě dynamiky ohřevu, tj. časového průběhu naměřených teplot. Všechny události, ke kterým při běhu systému dojde, jsou ukládány do souboru pro jejich případné budoucí vyhodnocení.
 
Uživatelský software dále umožňuje tvorbu a správu uživatelských účtů s různými pravomocemi při konfiguraci systému, teplotních alarmů a připojených termokamer. Je také přizpůsoben pro více monitorové operátorské pracoviště a dovoluje flexibilní změnu pracovních panelů, oken i hlášení.
 
Požár na skládce zaznamenaný termokamerou. Červeně vyznačené čtverce jsou oblasti, kde byl operátorem nastaven alarm, který je nyní systémem signalizován a došlo současně k vyvolání příslušných událostí. Žlutě vyznačené čtverce vyznačují oblasti, kde došlo k překročení tzv. varovné hodnoty v důsledku šíření požáru.
 
S termovizním protipožárním systémem ThermoSafety se můžete blíže seznámit na pražském Výstavišti v Holešovicích. Ve dnech 23. až 25. října 2013 se zde uskuteční jubilejní 20. ročník mezinárodního veletrhu zabezpečení a požární ochrany PRAGOALARM (http://www.pragoalarm.cz/, zdroj) společně s 2. ročníkem veletrhu chytrého bydlení, šetrných budov a smart technologií PRAGOSMART (http://www.pragosmart.cz/).
 
Hodnocení článku: