Jste zde

MSV 2010 společně s technologickými veletrhy

logo-msv-2010-200.jpg

Souběžně s 52. mezinárodním strojírenským veletrhem a 7. mezinárodním veletrhem obráběcích a tvářecích strojů IMT na brněnském výstavišti proběhnou ještě další tři specializované technologické veletrhy: 13. mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX, 20. mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING a 3. mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH. Ve společném termínu 13. – 17. 9. 2010 se uskuteční také 10. mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC.

Spojením technologických veletrhů do společného termínu pořadatelé vycházejí vstříc zájmům vystavujících firem a partnerských asociací.„Tímto krokem reagujeme na aktuální vývoj v daných branžích a požadavky vystavovatelů. Firmy, které se v minulosti účastnily jak Mezinárodního strojírenského veletrhu, tak specializovaných projektů, v současné situaci chtějí vystavovat jen jednou v roce. A preferují MSV, kde mohou oslovit více nových potenciálních zákazníků,“ vysvětlil ředitel projektu Jiří Rousek.

Spojení zvýší počet komplexně prezentovaných oborů a přinese nové synergické efekty. Všechny společně konané veletrhy oslovují podobnou cílovou skupinu, ale rozšířená nabídka zasáhne ještě více branží a potenciálních klientů. Atraktivita MSV pro návštěvníky vzroste, takže lze očekávat zvýšení jejich počtu.

Veletrhy FOND-EX, WELDING a PROFINTECH se původně měly konat v květnovém termínu stejně jako v letech 2006 a 2008. Společně s nimi v minulosti probíhal také Mezinárodní veletrh plastů pryže a kompozitů PLASTEX, který se letos neuskuteční vůbec. Důvodem je říjnové konání největšího světového veletrhu plastikářského a gumárenského průmyslu K Düsseldorf, na který se soustřeďují všechny klíčové firmy oboru. Vystavovatelé z této branže se na brněnském výstavišti mohou prezentovat v rámci MSV a jeho oborového celku Plasty, gumárenství, chemie.

52. mezinárodní strojírenský veletrh
Důlní, hutní, keramická a sklářská technika

 • Stroje a zařízení pro geologický průzkum
 • Stroje a zařízení pro povrchové a hlubinné doly
 • Stroje pro těžbu a zpracování nerostných surovin
 • Zařízení hutí, oceláren, válcoven a pro výrobu železných a neželezných kovů
 • Stroje a zařízení pro keramický a sklářský průmysl

Materiály a komponenty pro strojírenství

 • Hutní polotovary, výkovky, výlisky, obrobky
 • Spojovací materiály, kování, výrobky z drátu
 • Ocelové a trubkové konstrukce
 • Aparatury, nádoby, nádrže
 • Výrobky z pryže, plastové polotovary a výrobky, kompozity
 • Výrobky ze skla a z technické keramiky, uhlíkové součástky
 • Těsnění, ložiska
 • Převody, spojky, brzdy, mazací technika
 • Rapid Prototyping

Pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí technika a klimatizace

 • Elektrické a mechanické pohony, lineární pohybové jednotky
 • Kompresory, vývěvy, pneumatické prvky, vzduchotechnická zařízení
 • Chladicí a mrazicí zařízení
 • Hydraulické prvky a systémy
 • Armatury, potrubí, čerpadla

Plasty, gumárenství a chemie

 • Stroje a příslušenství pro chemický průmysl
 • Stroje a zařízení pro zpracování plastů a pryže
 • Polotovary a výrobky anorganické a organické chemie
 • Maziva, oleje, tmely, lepidla, plyny
 • Chemické prostředky pro průmyslovou výrobu

Klasická a jaderná energetika, teplárny, alternativní zdroje

 • Primární zdroje pro energetiku
 • Průmyslové kotle a jejich příslušenství, topná zařízení
 • Motory, kogenerační jednotky
 • Turbíny
 • Jaderná technika
 • Elektrárny
 • Teplárny
 • Alternativní zdroje energie
 • Výrobci a distributoři elektřiny, plynu, tepla

Silnoproudá elektrotechnika

 • Kabely a vodiče
 • Elektrotechnické izolátory a izolanty
 • Výkonové kondenzátory, akumulátory
 • Elektrické zdroje světla
 • Měniče, usměrňovače a jiné elektrotechnické prvky
 • Zdroje nepřetržitého napájení
 • Rozváděče, transformátory
 • Elektrické přístroje VN a VVN
 • Elektromotory, rotační zdroje proudu
 • Elektrický průmyslový ohřev
 • Elektrické točivé pohony

Elektronika, automatizace a měřicí technika

 • Elektronické součástky, prvky a uzly
 • Řídicí, automatizační a regulační technika
 • Informační technologie, systémová integrace
 • Měřicí a laboratorní technika
 • Studiová a vysílací technika
 • Stroje a zařízení pro elektrotechnický průmysl

Ekotechnika

 • Zařízení pro čištění vzduchu a spalin
 • Úpravny vody, čerpací stanice
 • Čištění odpadních vod ze strojírenské výroby
 • Zařízení pro třídění a manipulaci s odpadem
 • Získávání surovin z odpadů, recyklace
 • Odstraňování starých ekologických zátěží a důsledků ekologických havárií
 • Stroje pro průmyslové čištění a mytí

Doprava, manipulace, průmyslové balení, skladování a logistika

 • Lodě, kolejová vozidla, letadla
 • Jeřáby, zvedací zařízení, výtahy
 • Dopravní vozíky, transportní zařízení
 • Manipulační zařízení, lešení
 • Obaly, stroje pro průmyslové balení
 • Skladovací technika
 • Telematika, komunikační, informační a řídicí systémy pro logistiku
 • Montážní stroje a zařízení
 • Služby speditérů a dopravců

Výzkum, služby, instituce

 • Věda a výzkum
 • Finanční služby
 • Normy, certifikace, zkoušky, design
 • Marketing, reklamní a propagační služby
 • Literatura, technické informace
 • Organizace, instituce

Více informací o veletrhu MSV zde.


7. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů

 • Kovoobráběcí stroje
 • Tvářecí stroje
 • Vybavení a příslušenství pro kovoobráběcí a tvářecí stroje
 • Pružné výrobní systémy
 • Přesné nástroje
 • Měřicí a zkušební přístroje pro oblast obrábění a tváření
 • Servis a opravy kovoobráběcích a tvářecích strojů, repasované stroje
 • Nabídka výrobních kapacit v oblasti obrábění a tváření
 • Ruční nářadí
 • Instituce, literatura a služby v oblasti kovoobrábění a tváření

Více informací o veletrhu IMT zde.


13. mezinárodní slévárenský veletrh

 • Slévárenská zařízení – projektování, konstrukce, výroba, engineering
 • Zařízení tavíren
 • Žáruvzdoroviny
 • Kovové vsázkové suroviny, slévárenské chemické produkty
 • Stroje a zařízení pro výrobu modelů
 • Modely, jaderníky, kokily, formy a jejich příslušenství
 • Pomůcky a materiály pro formovny a jaderny
 • Licí stroje a zařízení, příslušenství
 • Roboty, manipulátory a příslušenství pro slévárenství
 • Odlitky
 • Šrot a stroje na zpracování šrotu
 • Poradenství, literatura, služby, vzdělávání, instituce v oblasti slévárenství

Více informací o veletrhu FOND-EX zde.


20. mezinárodní veletrh svařovací techniky

 • Stroje a zařízení pro svařování a navařování plamenem a řezání kyslíkem
 • Stroje a zařízení pro svařování, navařování a řezání elektrickým obloukem
 • Stroje a zařízení pro odporové svařování
 • Stroje a zařízení pro svařování tlakem
 • Stroje a zařízení pro ostatní metody svařování, navařování, řezání a pájení
 • Stroje a zařízení pro žárové nástřiky
 • Přídavné a pomocné materiály
 • Roboty, manipulátory a příslušenství pro svařování
 • Ostatní prvky, stroje a zařízení pro svařování
 • Svařované konstrukce, subdodávky svařovaných dílů
 • Služby, literatura, instituce v oblasti svařování, pájení a řezání

Více informací o veletrhu WELDING zde.


Mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy

 • Stroje, zařízení a spotřební materiál na čištění a úpravu povrchů
 • Galvanotechnická zařízení a jejich příslušenství
 • Lakovací zařízení, zařízení pro smaltování a nanášení plastových povlaků
 • Nátěrové hmoty, tmely, ředidla, rozpouštědla
 • Zařízení pro chemicko-tepelné úpravy povrchů
 • Zařízení pro vytváření povlaků laserem a plazmovými technologiemi
 • Speciální zařízení pro úpravu povrchů
 • Roboty, manipulátory a příslušenství pro oblast povrchových úprav
 • Nabídka výrobních kapacit v oblasti povrchových úprav
 • Výzkum, literatura, služby, instituce v oblasti povrchových úprav

Více informací o veletrhu PRO-FINTECH zde.

Projekt Automatizace 2010

V rámci sudých ročníků MSV je tradičně zvýrazňována problematika automatizační, měřicí, řídicí a regulační techniky. Také letos se pod patronací Českomoravské elektrotechnické asociace koná průřezový projekt AUTOMATIZACE, ke kterému se hlásí přes 300 vystavujících firem. Jejich expozice jsou umístěny především v tradičních „elektrotechnických“ pavilonech C a Z, ale některé firmy vystavují také v pavilonech P a F společně s výrobci obráběcích strojů.

Hlavním smyslem projektu zůstává zviditelnění progresivních technologií a představení konkrétních výhod, které průmyslovým podnikům může přinést automatizace a robotizace. Tyto cíle naplňuje také odborný doprovodný program. Konference „Vize v automatizaci 2010 – Digitální továrna“ v úterý 14. září naváže na loňské prezentace virtuálních simulací výrobních procesů; tentokrát se bude řešit efektivní výroba s využitím informací z celého podniku, digitální modelování, virtuální konstrukční nástroje aj.

Obdobné problematice se věnuje také tradiční konference Machines Communicate 2010, která proběhne již v pondělí 13. září. K jejím hlavním tématům patří mj. komunikace M2M a její obchodní příležitosti, inteligentní etikety RFID, dálkové monitorování a správa zařízení, bezdrátová komunikace v oblasti měření a regulace nebo dálkové odečty a řízení spotřeby v sítích smart grid.

PřílohaVelikost
PDF icon Plánek veletrhu MSV1.36 MB
Hodnocení článku: