Jste zde

Nejlepší praxe při měření na motorech a pohonech v provozu a údržbě

Chcete se dozvědět více o měřicích postupech a přístrojích, zjistit jak postupovat při určování možných příčin poruchy, pochopit jak dané přístroje používat a jak měřit pro určení a vyhodnocení podmínek vedoucích k poruše a ještě k tomu minimalizovat čas výpadku a také opravy?
V tom případě přijměte pozvání na seminář, který pro Vás připravila společnost Blue Panther s.r.o. ve spolupráci s firmou Fluke. Akce se uskuteční v úterý 10. září 2013 v Praze a o den později pak ještě v Brně. V obou případech se začíná v 9:00 a za vstup se nic neplatí.
 
Přednášet bude Bert Van Bruchem, specialista firmy Fluke na měření na pohonech a motorech. Při rozhodování o účasti může pomoci i skutečnost, že seminář bude tlumočen do češtiny.
 
Program zahrnuje pět základních bodů. Jsou jimi
  • Principy pohonů
  • Bezpečnost při měření
  • Měření na vstupu pohonu
  • Měření uvnitř pohonu a na jeho výstupu a
  • Měření celého řetězce - motor – pohon – hnané zařízení
 
Další informace včetně registračního formuláře naleznete na stránkách společnosti Blue Panther (zdroj). Na HW serveru čtěte též Naslouchejte svým strojům aneb vibrace a jejich význam v průmyslu.
 
Hodnocení článku: