Jste zde

PRAGOREGULA a EL-EXPO vstupují do roku 2000

Oficiální pozvánka na veletrhy PRAGOREGULA a EL-EXPO které se konají v těchto dnech na prařském

výstavišti.

Ve dnech 7. – 10. března 2000 proběhne v Průmyslovém paláci pražského Výstaviště veletrh měřicí a regulační techniky PRAGOREGULA 2000 souběžně s veletrhem  elektronické automatizační techniky a elektrotechniky EL-EXPO 2000. Obě akce pořádá veletržní společnost INCHEBA PRAHA spolu se zahraničním partnerem IEG Solingen, rovněž  renomovaným organizátorem veletrhů.
Na veletrhu PRAGOREGULA firmy představí firmy především výrobky z oblasti měřicí a laboratorní techniky, regulace, řízení a průmyslové automatizace, diagnostiky strojů, zkušebnictví. V oboru měření a regulace je veletrh PRAGOREGULA bezesporu jedním z nejvýznamnějších tuzemských veletrhů, neboť své výrobky zde prezentovala v loňském roce většina významných firem v oboru měřicí a regulační techniky působících v ČR, např. SIEMENS, LEVEL INSTRUMENTS, JSP Nová Paka, YOKOGAWA, KROHNE, ENDRESS + HAUSER, ZPA Nová Paka, 

S nadcházejícím rokem 2000 připravila INCHEBA PRAHA některé změny v nomenklaturním členění a náplni veletrhu EL-EXPO (dříve Elektrotechnika). Při tvorbě nomenklatury organizátoři vycházeli z konzultací s odborníky v oboru a ze současných vývojových tendencí. K hlavním nomenklaturním okruhům veletrhu EL-EXPO patří programovatelné automaty, průmyslové počítače, technika pohonů a průmyslová komunikace, tedy témata, která v Západní Evropě zaznamenávají dynamický růst. Další část nomenklatury tvoří klasická témata – prvky elektroniky, vodiče, měření elektrických veličin, zdroje elektrické energie, elektroinstalační materiál a další. Vystavovatelé i návštěvníci zajisté ocení přehlednou tematickou strukturu.
Takto profilovaný veletrh má zajisté reálnou šanci stát se významnou událostí v oboru průmyslové automatizace v České republice. Spojení s oborově příbuznými odvětvími pak umožní získat odborné i široké veřejnosti komplexní informace o současných trendech vývoje v oblasti automatizační technologie, měřicí a  regulační a techniky a navazujících oborech.

Již v předcházejících letech se veletrh se těšil značnému zájmu odborných návštěvníků, z nichž většina ocenila spojení veletrhu s dalšími veletrhy technického zaměření. Jedná se o mezinárodní veletrh energetiky, vytápění, úspor energie, sanitární techniky, technického zabezpečení budov, izolací a ekologie PRAGOTHERM a mezinárodní veletrh chladící techniky, klimatizace a vzduchotechniky FRIGOTHERM, pořádané rovněž společností INCHEBA PRAHA.
V komplexu technických veletrhů se v letošním roce prezentuje 260 firem. V loňském roce si vystavované výrobky a služby prohlédlo 20 000 návštěvníků.
      Nedílnou součástí  veletrhů je každoročně i odborný doprovodný program pořádaný ve spolupráci s Ústavem přístrojové a řídící techniky fakulty strojní ČVUT Praha, časopisem Automatizace a Masarykovou akademií práce. Jedná se o odbornou konference s mezinárodní účastí, která zahrnuje plenární přednášky, firemní prezentace i odborné kursy. Náplň nadcházející konference zohlední zejména změny v nomenklatuře veletrhu EL-EXPO. Podrobný program www.automatizace.cz/pragoregula
  Bohatou paletu doprovodného programu doplňuje rovněž soutěž GRAND PRIX o nejlepší vystavený exponát. V loňském roce se soutěž těšila velké popularitě a zúčastnilo se jí 21 exponátů. Hlavní ocenění si odnesly společnosti AMIT s.r.o., Praha za kompaktní řídicí systém AMAP, dále společnost VTS Zlín, sdružení výrobců za dynamickou nápravová váha FORAX, U firmy KROHNE Messtechnik GmbH & Co. KG, SRN byl oceněn ultrazvukový průtokoměr KROHNE ALTOSONIC, u firmy ROI spol. s r.o. vibrační regulační systém PUMA. TECO a.s. Kolín si odnesla cenu Grand Prix za výrobek TECOMAX  TM550. 

 V letošním roce bude o ocenění soutěžit 22 exponátů.. 

Incheba Praha
Hodnocení článku: