Jste zde

Praha hostí vynálezce a inovátory, až do soboty

Současné trendy v patentových strategiích, výsledky technologického vývoje, úspěšné investiční počiny a mnoho dalšího bude k vidění na veletrhu vynálezů a inovací Invento 2013. Své brány otevírá dnes v pravé poledne.
Ve dnech 6. až 8. června se do Prahy sjedou vystavovatelé ze 14 zemí Evropy, Asie a Afriky, aby porovnali svá inovativní řešení a utkali se v soutěži Award Invento Prague 2013. Jak v mezinárodní konkurenci obstojí čeští vynálezci, vědci a vývojáři?
 
Veletrhy inovací probíhají po celém světě a těší se vysoké návštěvnosti i účasti z řad vystavovatelů. V České republice tento koncept v posledních letech chyběl. Inovace přitom v současnosti můžeme považovat za horké téma, účinná ochrana duševního vlastnictví a jeho optimální využití je klíčem k prosperitě firem i států. Svět si tuto skutečnost postupně uvědomuje a zařazuje inovativní řešení do svých podnikatelských strategií.
 
Pro konkurenceschopnost českých firem v zahraničí je nezbytné, aby dokázaly ochránit svůj produkt a v případě jedinečné inovativní myšlenky ji byly také schopny náležitě zpeněžit, či z ní profitovat. Česká republika v tomto směru stále zaostává. Podle předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Josefa Kratochvíla je na vině především nízká patentová gramotnost, nedostatečná informovanost a obavy z administrativní a finanční náročnosti. „Již v minulosti se ale ukázalo, že někteří z nás zpeněžit výsledky výzkumu a vývoje umí a v konkurenci se neztratí,“ připomněl Kratochvíl. Například Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky dovede z nových řešení vytěžit značné finanční prostředky.
 
„Akce tohoto typu může být pro zástupce široké veřejnosti, i odborného publika ideální možností k načerpání inspirace pro vlastní podnikání, byznys, či podporou individuálních inovátorských ambicí,“ říká koordinátor projektu Jan Novotný „Mezinárodní účast umožní porovnat národní inovační scény a odstranit bariéry a stereotypy, které mohou návštěvníci neznalí patentových možností pociťovat,“ dodává Pavel Dlouhý, předseda Svazu vynálezců a zlepšovatelů.
 

Invento 2013

1. veletrh vynálezů, nových nápadů a inovativních produktů
  • Datum: 6. - 8. 6. 2013
  • Místo: Výstaviště Praha - Holešovice
  • Otevírací doba:
6.6. 12.00 - 18.00 hod.
7.6. 10.00 - 18.00 hod.
8.6. 10.00 - 15.00 hod.
Během veletrhu se představí domácí i zahraniční vystavovatelé a na návštěvníky čeká bohatý doprovodný program. Semináře a odborné přednášky budou věnovány zejména aktuálním tématům ochrany duševního vlastnictví. V rámci veletrhu se uskuteční přednáška prezidenta Mezinárodní federace vynálezeckých sdružení IFIA Andráse Vedrese s názvem „Vynález perspektivní – co musíme vymyslet a jak inovovat“. Vedle seminářů se odborného poradenství k patentové ochraně a procesu podávání patentových přihlášek návštěvníkům dostane na stánku Úřadu průmyslového vlastnictví. Veletrh vyvrcholí sobotním slavnostním vyhlášením nejlepších vynálezů, o kterých rozhodne odborná porota, složená se zástupců spoluorganizujících odborných institucí.
 
Veletrh pořádá Incheba Praha pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Spoluorganizátory jsou Český svaz vynálezců a zlepšovatelů, Asociace inovačního podnikání ČR a Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV, zdroj), který k podpoře patentové gramotnosti a zvýšení informovanosti o možnostech patentových strategií na konci dubna spustil kampaň Patentuj! (www.patentuj.cz). Veletrh rovněž podporuje Mezinárodní federace vynálezeckých sdružení IFIA.
 
Hodnocení článku: