Jste zde

Připravuje se konference o komunikaci M2M

V rámci 47. Mezinárodního strojírenského veletrhu se jako součást doprovodného programu uskuteční

též konference o M2M, která proběhne ve čtvrtek 6. října od 14 hodin v sále Morava na Brněnském výstavišti v

pavilonu A3.

Zatímco letos se Mezinárodní strojírenský veletrh uskuteční poněkud netradičně až počátkem října (konkrétně 3-7. 10. 2005), již z prvních náznaků se lze oprávněně domnívat, že pro příznivce elektroniky, elektrotechniky a průmyslové automatizace bude výrazně bohatší, nežli loňský ročník.

O tom svědčí například i to, že ve čtvrtek 6. října od 14 hodin v sále Morava na Brněnském výstavišti v pavilonu A3 proběhne odborná konference na téma Komunikace M2M, jejíž pořadateli jsou vydavatelství odborných časopisů FCC Public s. r. o. a Sdělovací technika s. r. o. a redakce jimi vydávaných odborných časopisů Automa a Sdělovací technika.

Komunikace M2M v průmyslu

Zkratku M2M lze vysvětlit několika způsoby: machine-to-machine, man-to-machine, mobile-to-machine. V každém případě však jde o komunikaci mezi technickými zařízeními navzájem nebo mezi technickými zařízeními a lidmi prostřednictvím nehlasových služeb v mobilních sítích GSM/GPRS. Jde o nový, velmi progresivně se rozvíjející obor s širokým rozsahem využití.

Konference Komunikace M2M v průmyslu, která se bude konat ve čtvrtek 6. října 2005 od 14 do 17 hodin v sále Morava na brněnském Výstavišti (pavilón A) jako součást doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu, bude věnována, jak název napovídá, uplatnění M2M v průmyslu a v dalších technických aplikacích (v inteligentních budovách, v dopravě atd.). Komunikace M2M se v průmyslové praxi používá především pro bezdrátový sběr dat, diagnostiku a servis vzdálených zařízení. Zvláště výhodná je pro řízení a správu rozlehlých soustav (distribučních, vodárenských apod.).

Program konference :

14:00-14:10 Zahájení RNDr. Petr Beneš, šéfredaktor Sdělovací techniky
14:10-14:30 Mobilní nehlasové služby pro průmyslové aplikace Ing. Milan Kačmář, projektový manažer systémových řešení, T-Mobile
14:30-14:50 Možnosti nové technologie ZigBee a její porovnání s ostatními metodami přenosu dat v průmyslu Pavel Škurek, obchodně - technický ředitel, Macro Weil
14:50-15:10 Přestávka na kávu  
15:10-15:30 Dálkový dohled a řízení procesů pomocí bezdrátových technologií GSM/GPRS Ing. Lubomír Kuchynka, obchodní ředitel, INSYS Microelectronics, s. r. o.
15:30-15:50 AGNES – GSM – GPRS komunikační systém pro průmyslové aplikace Otakar Müller, vedoucí obchodního oddělení, CONEL s. r. o.
15:50-16:10 Vzdálený monitoring radionavigačních systémů zařízení ŘLP ČR Jan Grossmann, ELCOM GROUP
16:10-16:30 GSM komunikace řídicích systémů Siemens Ing. Tomáš Halva, Siemens Automatizace a pohony

 

Bližší informace o konferenci (pro přednášející i posluchače) lze získat u pořadatelů konference, kterými jsou společně FCC Public, s. r. o., a Sdělovací technika, spol. s. r. o. Přihláška k účasti je na webové adrese http://www.fccpublic.cz/konference.htm a http://www.stech.cz

Akce se koná ve spolupráci s Veletrhy Brno, a. s., a Českomoravskou elektrotechnickou asociací.

Martin Vach
vach@ convergence.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: