Jste zde

Provozní změny a doprovodný program při MSV 2008

O chystaném ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu MSV2008, již na našem webu nějaké informace prosákli. Zde jsou uvedeny ty doplňující a to k chystaným provozním změnám a k doprovodnému programu.

MSV_2008_logo.png

Změny v areálu brněnského výstaviště:

Společnost Veletrhy Brno, a.s., zahájila přípravu výstavby nového pavilonu P, který nahradí v budoucnu stávající pavilon stejného označení, který se nachází v sousedství pavilonu Z. Zahájení výstavby nového velkokapacitního pavilonu P je plánováno již na letošní jaro.

„Pro vystavovatele MSV 2008 to bude znamenat mírný úbytek výstavní plochy a částečné omezení provozu v této oblasti výstaviště, proto pořadatelé důrazně doporučují neotálet s objednáváním plochy, neboť při standardním zájmu budou volné metry velice brzy vyprodány,“ upozorňuje Ing. Jiří Rousek, manažer veletrhu MSV. „Je to jen zdánlivá nevýhoda, protože již v dalším roce při MSV a Transport a logistika 2009, budou mít vystavovatelé i návštěvníci k dispozici zcela nový, moderní pavilon, který jim poskytne veškerý komfort.“

Koncepce doprovodných programů:

Doprovodný program letošního strojírenského veletrhu je sestavován ve spolupráci a za garance předních oborových sdružení v čele se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Svazem strojírenské technologie a Českomoravskou elektrotechnickou asociací. Do přípravy se aktivně zapojil také CzechInvest a CzechTrade, Asociace malých a středních podniků a Český svaz zaměstnavatelů v energetice.

Vzhledem k tomu, že se každoročně při strojírenském veletrhu koná v areálu výstaviště a přilehlých kongresových sálech nepřeberná řada doprovodných programů, dohodli se pořadatelé a odborní garanti na tematické dělení jednotlivých veletržních dnů. To by mělo účastníkům i firmám usnadnit orientaci a rozhodování, kdy se na veletrh vydat.

První den konání MSV 2008 bude věnováno zejména oslavám jubilea a oficiálním návštěvám VIP osobností a politických špiček. Součástí plánovaných oslav 50. výročí konání akce bude mimo jiné retrospektivní výstava a televizní dokument s námětem „Jak se vyvíjelo strojírenství v ČR z pohledu vývoje brněnského strojírenského veletrhu“, včetně ocenění firem, které jsou již 50 let věrné brněnskému výstavišti. Další z dnů konání MSV bude vyhrazen vědě a výzkumu ve strojírenství v ČR a Evropské unii, také se bude konat tradiční Den Slovenské republiky.

Podrobněji bude představen například projekt České hlavy (výroční ceny za nejlepší vědecké výkony), trendy v inovačních metodách, projekty vysokých škol či grantové programy. Plánována je rovněž debata na aktuální témata s vysokým představitelem EU i s reprezentanty vlády ČR, zejména o přístupu ČR v těchto otázkách a klíčových prioritách českého předsednictví. Nezapomene ani na problematku nedostatku pracovních příležitostí v průmyslu a souvisejících oborech, náborovým metodám, spolupráci škol s firmami a veletrhu pracovních příležitostí Kariéra MSV 2008.

Pro malé a střední firmy si pořadatelé ve spolupráci s partnery jako CzechTrade, CzechInvest a Asociace malých a středních podniků zaměří během veletrhu také. Chybět nebudou semináře, kontraktační setkání a poradenství různého druhu. Cílem je navázat na dobré zkušenosti programu pro malé a střední firmy z minulého ročníku. O dalších podrobnostech budeme informovat v průběhu dalších příprav veletrhu a doprovodných programů.

Odkazy:

Hodnocení článku: