Jste zde

Průmyslové právo v praxi II: od nápadu k patentu

Zveme Vás na seminář určený pracovníkům výzkumu a vývoje, ale také technickému managementu firem a jejich vedení. Jim všem poskytne ucelený přehled o významu nástrojů průmyslového práva a některých dalších typů duševního vlastnictví, způsobech, jak duševní vlastnictví firmy chránit, a možnostech, jak nakládání s ním začlenit do celkové strategie firmy.
Účastníci se dozvědí, jak efektivně a účelně čerpat potřebné poznatky z patentových a jiných průmyslově právních databází k definování vývojových zadání, ale také o možnostech jejich využití jako nástroje k obraně před konkurencí. Budou upozorněni na úskalí, která mohou proces doprovázet, a dostane se jim řady užitečných tipů, jak při ochraně průmyslových práv postupovat.
 
V rámci zvláštního panelu bude poskytnut rozsáhlý prostor také dotazům účastníků semináře. Ti mají možnost své otázky zaslat předem – přednášející pak svůj výklad přizpůsobí oblastem zájmu posluchačů. Seminář se přitom zaměří na
 
  • předměty průmyslového práva,
  • význam průmyslového práva v hospodářské soutěži,
  • průmyslové právo a řízení činnosti firmy (výzkum – vývoj – inovace – marketing),
  • obchodněprávní, pracovněprávní a trestněprávní účinky průmyslového práva,
  • licence na předměty průmyslového práva,
  • způsoby získávání průmyslověprávních informací a informací o stavu techniky a možnosti jak je dále využít a také
  • autorskoprávní ochranu v souvislosti s průmyslovým právem.
 
Celá akce se koná 9. října 2013 jako součást doprovodného programu 55. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně (http://www.bvv.cz/msv/). Účastníci obdrží volnou vstupenku na veletrh a ještě budou zařazeni do slosování o hodnotné ceny. Bližší informace včetně registračního formuláře naleznete na http://www.odbornecasopisy.cz/prumyslove-pravo-msv.html
 
 
Průmyslové právo v praxi II pořádá nakladatelství FCC Public ve spolupráci s Asociací rozvoje invencí a duševního vlastnictví ARID. Volně tak navazuje na seminář z letošního května (na HW serveru jste mohli číst Proběhla unikátní vzdělávací akce o duševním vlastnictví v Praze).
 
Hodnocení článku: