Jste zde

Univerzitní lavice, skrytý zdroj energie, nápadů a potenciálu

Prestižní soutěž ACM SPY (Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year) o nejlepší diplomovou práci v oblasti informatiky a informačních technologií odstartovala svůj další ročník.
Podobně jako v uplynulých deseti ročnících mohou studenti předních českých a slovenských univerzit již tento měsíc přihlašovat svá díla, dokončená v akademickém roce 2012/2013. Cílem je podpora ve studiu s důrazem na vědecký a výzkumný dopad prací a zejména jejich uplatnění v praxi. Posledním dnem, kdy lze práci přihlásit, je 15. září 2013.
 
 
Hlavními organizátory jsou české a slovenské vysoké školy a společnost Profinit. Záštitu nad soutěží převzala odborná organizace ACM (Association for Computing Machinery), působící ve světě výpočetní techniky a informačních technologií, kde podporuje šíření znalostí z této oblasti se zvláštním důrazem na vývoj a vědu. Přihlášení do soutěže probíhá přes fakultu, která může přihlásit maximálně deset diplomových prací. Zároveň však nesmí přihlásit díla od více než 10 % absolventů v daném roce. Koncept spolupráce s vysokými školami přitom garantuje vysokou odbornost soutěže. V minulém roce projevilo zájem poměřit se s budoucími kolegy nebo konkurenty rekordních 1 513 studentů.
 

Důležité termíny

Červen 2013
  • zahájení přihlašování prací
15. září 2013
  • uzávěrka přihlášek
Říjen 2013
  • vyhlášení finalistů soutěže
Listopad 2013
  • finále, ČVUT Praha
Předsedou odborné poroty je doc. Ing. Jan Holub, Ph.D., který v současné době působí jako zástupce vedoucího katedry teoretické informatiky na Fakultě informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze. „Propojení studia s praxí považuji osobně za velmi důležité. Soutěž studenty motivuje k tomu, aby svůj čas věnovali výzkumu, který jim bude přínosem v jejich profesní či akademické dráze,“ říká.
 
Všechny práce nominované jednotlivými vysokými školami budou zveřejněné v Galerii nejlepších na webových stránkách soutěže. Z nich jsou na fakultní úrovni vybrány práce postupující do semifinále. Finalisty a v dalším kole i vítěze soutěže (listopad 2013) pak vybírá porota složená z odborníků z českých a slovenských univerzit. Všichni finalisté získají hodnotné ceny, celkový vítěz ACM SPY navíc i finanční odměnu 1 000 eur a vedoucí jeho diplomové práce pak 200 eur.
 
Soutěžící přitom v řadě případů nemotivují ani tak hodnotné ceny a finanční odměna, jako spíše dobré umístění v tomto prestižním klání. Podrobné podmínky soutěže a další informace najdete na www.acm-spy.cz nebo www.acm-spy.sk (zdroj).
 
Hodnocení článku: