Jste zde

Vyberte si z nabitého doprovodného programu MSV

Tak obsáhlým a současně mimořádně kvalitním odborným doprovodným programem se nemůže pochlubit žádný z tuzemských veletrhů. V prvních čtyřech dnech konání 47. mezinárodního strojírenského veletrhu MSV budou konferenční sály stejně vytížené jako všechny ostatní kryté plochy výstaviště.

Horká diskusní témata

Mezinárodní strojírenský veletrhStrojírenský veletrh je tradičním cílem prominentních osobností české politiky a ekonomiky, a tudíž ideálním místem k diskuzi aktuálních problémů. Příležitosti oslovit odpovědné činitele i nezávislé odborníky nabídne také doprovodný program.

V pondělí dopoledne jej v Rotundě pavilonu A zahájí tradiční Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR na téma „Podmínky vývoje hospodářství rok po vstupu na jednotný trh EU: bilance a perspektivy“.

Ministerstvo dopravy ČR chystá na středu 5. 10. diskusní fórum „Telematika – šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu“, kde jedním z témat bude nedávno schválený projekt Jednotného systému dopravních informací.  

Další diskusní fórum „Jahn a Singer o Česku v EU“ s účastí místopředsedy vlády pro ekonomiku Martina Jahna a viceguvernéra ČNB Miroslava Singera bude neméně zajímavé. Diskuse se bude točit okolo české hospodářské strategie, výhod a nevýhod přijetí eura, našeho postoje k dalšímu rozšiřování EU, růstu globální konkurence nejen ve strojírenství a dalších zajímavých témat.

Zahraniční kontakty snadno a rychle

Možnost navázání nových kontaktů se zahraničními partnery bez dlouhých cest a složitého vyhledávání – i to je jeden z přínosů Mezinárodního strojírenského veletrhu. Jestliže obvykle jezdíme hledat nové kontakty za hranice, v tomto případě přijíždějí k nám, a navíc jde o partnery s konkrétním zájmem o české subjekty.

Zájemci o obchodní i jinou spolupráci na veletrh cestují jak jednotlivě, tak v organizovaných obchodních misích. Již dnes jsou ohlášeny mise podnikatelů například z Anglie, Německa a mise novinářů z Kanady. Připravuje se Národní den Slovenské republiky s účastí slovenského ministra hospodářství a setkání českých a slovenských top manažerů. Tipy a rady pro podnikání a investice v Rakousku nabídne seminář Velvyslanectví ČR ve Vídni. Chybět nebudou ani tradiční konference orientované na atraktivní východní trhy - Ruský Business Den a Business Den Ukrajiny; obě  organizuje Komora pro hospodářské styky se SNS. Čtvrteční Kontaktní burza České agentury na podporu obchodu CzechTrade umožní konzultace s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade v Nizozemsku, Rusku – Jekatěrinburku, USA, Chorvatsku, Egyptě, Rakousku a Polsku.

U příležitosti letošních veletrhů MSV a Transport a Logistika se uskuteční také dvoudenní Česko-saské fórum, které naváže na setkání ekonomických představitelů a podnikatelů pořádaná v Brně již před několika lety. Ve středu 5. 10. se v jeho rámci uskuteční workshopy se zaměřením na strojírenství, Euroregion textil, trimodální dopravní infrastrukturu a přeshraniční přepravu zboží, ekologii, bytovou výstavbu a rekonstrukci panelových domů. Součástí fóra bude také bilaterální schůzka na úrovni náměstků ministrů průmyslu a obchodu, resp. hospodářství a práce. Následující den bude patřit přednáškám, diskuzím a neformálním rozhovorům.

Informace pro podnikatele z první ruky

Neodmyslitelnou součástí MSV se v posledních letech staly aktivity na podporu malého a středního podnikání. Také letos bude Business Center v pavilonu E hostit Středisko pro podporu podnikání zaštítěné Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Zúčastní se celkem šestnáct subjektů, mimo jiné Svaz průmyslu a dopravy ČR, agentury CzechInvest a CzechTrade, Hospodářská komora ČR, Institut svazu průmyslu ČR, Česká exportní banka nebo EGAP. Firmy zde získají na jediném místě komplexní informace o různých formách podpory malého a středního podnikání.

Podnikatelské veřejnosti vychází vstříc také Evropské konzultační centrum, které se ve třetím ročníku zaměří na některá problematická témata jako veřejné zakázky nebo ochrana hospodářské soutěže. Všem zájemcům o bezplatné individuální konzultace týkající se podnikání na rozšířeném evropském trhu bude centrum k dispozici v přízemí pavilonu Z. Informace k tomuto tématu poskytne také konference „České podnikání a současná politika ochrany hospodářské soutěže“, kterou v pondělí od 14 hodin pořádá sdružení Střední podnikatelský stav.

Problematiku spolupráce vysokých škol a průmyslu, zakládání klastrů, možností využití prostředků Evropské unie a alternativních zdrojů financování bude od úterý do čtvrtka řešit třídenní seminář Podpora podnikání v ČR Odborným garantem je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, která zde nabídne své bezplatné poradenské služby. Další informace na toto téma nabídnou například seminář Svazu průmyslu a dopravy ČR „Priority nastavené pro čerpání strukturální pomoci v letech 2007 – 2013“ a konference Asociace inovačního podnikání ČR „Evropský program průmyslového výzkumu a vývoje Eureka“.

Svaz průmyslu a dopravy ČR ve své stánku na volné ploše A2 pořádá konzultační dny pro podnikatelskou veřejnost. Úterý od 10 do 14 hodin bude věnováno problematice výzkumu, vývoje a inovací a k dispozici budou odborníci z oblasti programů i financování výzkumu a vývoje, využití informačních systémů pro šíření poznatků výzkumu a vývoje a specifických informačních systémů na podporu konkurenceschopnosti. V úterý odpoledne a ve středu budou pod záštitou CEBRE  - České podnikatelské reprezentace v Bruselu - následovat konzultace o možnostech poskytování informací a služeb v oblasti podnikání v EU.

Další aktivity budou věnovány například praktickým zkušenostem s aplikací norem ISO 9001:2000 a ISO 14001, aktuálním trendům b úvěrovém pojištěni EGAP nebo příležitostem pro české exportéry.

Křižovatka odborníků

MSV je komplexem specializovaných oborových celků zaměřených na různé oblasti průmyslové výroby. Novinkám konkrétních oborů v oblasti technologií, obchodu i legislativy se věnuje také doprovodný program. Počtem účastníků, který pravidelně přesahuje 500, drží mezi odbornými akcemi při MSV prim Celostátní setkání elektrotechniků. Tématem prvního dne letošního 7. ročníku budou elektrická zařízení ve vztahu k požárně bezpečnostním zařízením, druhý den se přednášky zaměří na elektrická zařízení v únikových cestách a v požárním úseku a třetí den budou na programu elektrická zařízení v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím.

Především podnikovému managementu střední i vrcholové úrovně je určena 6. mezinárodní konference Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků s podtitulem „Manažerské nástroje řízení podniku a jejich integrační role“. Garanty jsou Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky a Fakulta strojní ČVUT Praha.

Hlavnímu tématu letošního ročníku – plastikářskému průmyslu – bude věnována konference s mezinárodní účastí na téma Speciální technologie vstřikování plastů. Další aktivity se zaměří mimo jiné na zkušenosti s aplikací novelizace energetických zákonů a vyhlášek, využití obnovitelných zdrojů a úspory elektrické energie nebo technologický profil ČR.

Kompletní přehled doprovodných aktivit naleznete zde

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: