Jste zde

Nové osciloskopy Keysight MXR – skutečná revoluce

Současná elektronická zařízení jsou čím dál tím komplikovanější a při jejich vývoji je potřeba měřit a analyzovat více komplexních signálů než kdykoliv předtím. Vidět složité interakce komplexních signálů vyžaduje nové způsoby jejich zachycení a zobrazení.

Společnost Keysight Technologies proto přichází se zcela novými osciloskopy Keysight MXR (obr. 1), které přinášejí skutečnou revoluci v tom, jaké funkce a parametry v sobě jeden osciloskop sdružuje:

  • první 8-mi kanálové osciloskopy s šířkou pásma 6 GHz na trhu
  • A/D převodníky s rozlišením 10 bitů na všech kanálech se vzorkování 16 GSa/s
  • první osciloskopy na světě s integrovaným Real-Time Spektrálním Analyzátorem (RTSA)
  • plně rozšiřitelná platforma umožňují dodatečně zvýšit šířku pásma i počet vstupních kanálů

Osciloskopy Keysight MXR jsou k dispozici se 4-mi nebo 8-mi vstupními analogovými kanály, které lze doplnit také o 16 digitálních vstupů integrovaného logického analyzátoru. Všechny analogové vstupy jsou osazeny 10 bitovými A/D převodníky se vzorkovací rychlostí 16 GSa/s. K dispozici je i high-resolution režim umožňující měřit s rozlišením až 16 bitů. Díky zcela nově navrženým nízko šumovým vstupním obvodům mají analogové vstupy vlastní šum pouze 43 µV a počet efektivních bitů (ENOB) dosahuje hodnoty až 9,0.

V dnešní době je důležité, aby měření bylo nejen přesné, ale i rychlé. Osciloskopy Keysight MXR proto obsahují stejné ASIC obvody pro zpracování signálu jako nejrychlejší osciloskopy světa Keysight UXR. Díky tomu došlo oproti předchozím generacím ke zrychlení měření až o několik řádů. Řada MXR zobrazuje měřený signál rychlostí větší než 200.000 stop/s, eye diagram je vykreslován rychlostí 750.000 průběhů/s a v režimu real time spektrální analýzy (RTSA) počítá osciloskop 400.000 FFT za jednu vteřinu.

Standardně jsou osciloskopy MXR vybaveny pamětí 200 Mbodů/kanál, kterou lze rozšířit až na 400 Mbodů. Aby se uživatel byl schopen v naměřených datech rychle orientovat, přibylo ve výbavě několik zajímavých pomocníků. Režim „history“ umožňuje zpětně zobrazit a analyzovat až 1.024 předchozích spouštěcích událostí. Aplikace Fault Hunter pak umožňuje automaticky vyhodnocovat měřený signál podle uživatelem definovaných kritérií a ukládat nalezené anomálie pro pozdější detailní analýzu, přičemž maximální doba měření může být až 48 hodin.

Jak již bylo zmíněno výše, osciloskopy Keysight MXR jsou prvními osciloskopy na světě, které obsahují i plně integrovaný vícekanálový real time spektrální analyzátor (RTSA). Všechna RTSA měření na jednotlivých kanálech jsou fázově koherentní a osciloskopy Keysight MXR jsou tak ideálním nástrojem pro měření RF MIMO zařízení. Maximální šířka pásma pro analýzu v režimu RTSA je až 320 MHz. Na obr. 2 můžete vidět vícekanálové měření pomocí režimu RTSA, kde jsou na jednotlivých kanálech měřeny: FM radiové vysílače, 2,4 GHz WiFi signál, 5 GHz WIFi signál a BlueTooth komunikace. Samozřejmostí je plná kompatibilita se softwarem Keysight Vector Signal Analyzer (VSA) 89600, který umožňuje provádět podrobnou analýzu nejen digitálně modulovaných signálů.

Již od začátku prodeje je k osciloskopům Keysight MXR dodávána kompletní sada aplikací pro zpracování měření – počínaje aplikacemi pro dekódování sériových sběrnic, přes testy shody (compliance test), analýzu fázového šumu a jitteru až po zcela nové aplikace pro měření signálové integrity a napájecích systémů moderních digitálních zařízení.

Pro zobrazení i těch nejmenších detailů jsou osciloskopy Keysight MXR vybaveny full HD dotykovou obrazovkou o úhlopříčce 15,6“ a rozlišením 1920 x 1080 pixelů a podporují připojení dvou externích monitorů. Přístroje jsou plně rozšiřitelné. Uživatel tak může dodatečně doplnit další 4 vstupní kanály, zvětšit šířku pásma, paměť či doplnit logické vstupy nebo integrovaný 50 MHz arbitrary generátor.

Další informace o revolučních osciloskopech Keysight MXR získáte u společnosti H TEST a.s., autorizovaného distributora Keysight Technologies pro Českou republiku nebo na www.keysight.com/find/mxr.

Hodnocení článku: