Jste zde

Novinky v portfoliu NI

NI Connect je virtuální konference, kde dochází k představení novinek v portfoliu NI. I tento rok byly představeny produktové pokroky napříč výrobním procesem, od testování a validaci až po výzkum a vývoj. Pojďme si tyto novinky představit.

Rychlé tempo technologického pokroku vyžaduje stále komplexnější produkty a efektivnější vývoj produktů. K efektivnímu vývoji patří efektivní testování. To znamená důmyslné propojení hardware a software. Softwarové řešení NI urychluje digitální transformaci a umožňuje zákazníkům optimalizovat každý krok životního cyklu produktu.

Zjednodušené softwarové rozhraní SystemLink pro zvýšení efektivity

Propojení testovacích systémů a testovacích dat s podnikovými výsledky softwarem SystemLink podstatně zrychluje každou fázi životního cyklu produktu. SystemLink spravuje a efektivně plánuje testy, jelikož má k dispozici informace o zdrojích, stavu systému a údržbě. Vylepšení spočívá v nových možnostech uživatelského rozhraní, zjednodušené navigaci a nabízí rozšířené možnosti monitorování stavu aktiv. Výsledkem je zrychlení testů, efektivnější využití aktiv a snížení nákladů na testování.

Více informací na https://www.ni.com/en-us/shop/electronic-test-instrumentation/application-software-for-electronic-test-and-instrumentation-category/systemlink.html

LabVIEW 2021 – vylepšená podpora Python a MathWorks MATLAB

Open-source software je stále důležitější, protože se systémy stávají rozmanitějšími a komplexnějšími. Verze LabVIEW 2021 nabízí vylepšenou interoperabilitu s programovacími jazyky Python a MATLAB MathWorks. S tím souvisí také vylepšená podpora pro správu jednotlivých verzí kódu pomocí Gitu. Tyto aktualizace usnadňují připojení k různým systémům a hardware k urychlení vývoje a zlepšení testovacích procesů.

Více informací na https://www.ni.com/en-us/shop/labview.html

Nové hardwarové řešení PXI

Stejně jako software s otevřeným zdrojovým kódem je i modulární hardware stále důležitější pro flexibilní propojení se stávajícími systémy a pracovními postupy. Hardware PXI poskytuje zákazníkům, kteří chtějí vyvíjet adaptivní a škálovatelné systémy, otevřenost, široké softwarové možnosti, modularitu a nekonečnou nabídku I/O. První 2-slotové šasi PXI přináší výhody v menším a cenově výhodnějším balení. Modulární hardware PXI umožňuje dosáhnout flexibilního řešení, které je schopno pokrýt celou škálu aplikací.

Více informací na https://www.ni.com/en-us/shop/pxi.html

Spolupráce se Seagate – First of It In Vehicle Edge Storage Storage and Data Transfer Service 

Generace autonomních vozidel vyžaduje více skutečných silničních dat než kdykoli předtím. Těchto informací je mnoho a tak je základ jejich efektivní uložení. Společnosti NI a Seagate Technology Holdings začali spolupracovat na vylepšení systému pro ukládání dat, který nese název ADAS datalogger. Toto úložiště dat ve vozidle jako služba STaaS je založena na úložišti a přenosu dat Seave Lyve Mobile edge. To umožňuje výrobcům a dodavatelům modernizovat jejich strategii ukládání dat z vlastní správy na STaaS, a díky tomu dosáhnou snížení nákladů a efektivního ukládání.

 

Více informací na https://www.ni.com/en-us/solutions/transportation/adas-and-autonomous-driving-validation/adas-datalogger.html

Rádiová platforma NI Ettus USRP X410

Generace bezdrátových produktů s podporou 5G a 6G sítí si vyžaduje pokročilé systémy pro testování a vývoj. Nová rádiová platforma NI Ettus USRP X410 je vysoce výkonná a plně open source jednotka. Je schopna generovat a analyzovat signál s frekvencí od 1 MHz po 7,2 GHz se šířkou pásma 400 MHz. Ettus USRP X410 je navíc vybavena dvoustupňovou superheterodynovou architekturou se čtyřmi nezávislými kanály vysílače a přijímače. Je vybavena výkonným procesorem Xilinx Zynq Ultrascale+ RFSoC s programovatelným FPGA podporující nástroje Open Source UHD a LabVIEW FPGA. Díky těmto funkcím má Ettus USRP X410 dostatečný výkon pro rychlé prototypování bezdrátových systémů 5G i 6G sítí včetně monitorování spektra a následné analýzy. Ettus USRP X410 je vybavena referenčními hodinami krystalového oscilátoru OCXO řízenými 10 MHz GPS, které zlepšují přesnost frekvence a synchronizaci.

Více informací na https://www.ni.com/en-us/support/model.ettus-usrp-x410.html

 

Hodnocení článku: