Jste zde

1 mm vysoký mikrofon s digitálním výstupem

10_per.jpg

Pokračující miniaturizace se nevyhýbá ani mikrofonům, ze kterých pak prostřednictvím jednoduchého rozhraní rovnou odebíráme číslicové údaje.

V Analog Devices vyrábí miniaturní mikrofon, označený

 • ADMP421,
 • Omnidirectional Microphone with Bottom Port and Digital Output.

Jedná se o levné, nízkopříkonové řešení všesměrového mikrofonu typu MEMS s digitálním výstupem a vývody, situovanými na své spodní straně (Bottom). Struktura ADMP421 nepatrných rozměrů 3 mm x 4 mm x 1 mm se skládá ze

 • samotného mikrofonního prvku MEMS,
 • impedančního přizpůsobení – zesilovače a také
 • modulátoru Σ-Δ čtvrtého řádu.

Použité digitální rozhraní zase podporuje PDM výstup (Pulse Density Modulated) ze dvou mikrofonů a jeho multiplexování na jediné datové lince, to vše za přispění jednoduchého taktu. Díky vysokému odstupu SNR a také citlivosti dostáváme do rukou silný nástroj pro snímání vzdálených cílů – polí. Plochá kmitočtová charakteristika zase v rámci širokého pásma umocňuje přirozený přednes spolu s vysokou mírou srozumitelnosti.

Přenosné systémy bývají docela citlivé na vlastnosti bateriového zdroje. Náš mikrofon na to proto reaguje malou proudovou spotřebou a také režimem spánku. Vestavěný filtr malých částic pak už jen podporuje vysokou spolehlivost celého řešení. ADMP421 vyhovuje standardu TIA-920 (Telecommunications Telephone Terminal Equipment Transmission Requirements for Wideband Digital Wireline Telephones). Miniaturní pouzdro, prosto halogenidů, bylo předurčeno k povrchové montáži, přičemž kompatibilita s reflow postupy prakticky vylučuje ztrátu citlivosti z titulu osazení pájením (viz dokumentace).

Základní vlastnosti ADMP421:

 • Malé a také tenké pouzdro o rozměrech 3 mm x 4 mm x 1 mm, určené pro povrchovou montáž
 • Vysoké SNR (61 dBA)
 • Vysoká citlivost (−26 dBFS)
 • Plochá frekvenční odezva v pásmu od 100 Hz až do 15 kHz

 • Malá proudová spotřeba <650 μA
 • Vysoký činitel PSRR (80 dBFS)
 • Modulátor Σ-Δ čtvrtého řádu
 • Číslicový výstup PDM
 • Kompatibilita s pájecími procesy Sn/Pb a Pb-free (bez olova)
 • Vyhovuje RoHS/WEEE

Pohled zespod; vývod č. 2 (L/R SELECT) slouží k výběru levého či pravého kanálu – v souvislosti s vývodem č. 5 (DATA) pak máme na mysli buď DATA1 nebo DATA2.

Časování výstupu (PDM)

Dostupnost a cena:

Obvod ADMP421 lze při odběru 1 000 ks pořídit již za $2.04. K dispozici je rovněž odpovídající eval. board.

Download a odkazy:

Hodnocení článku: 

Komentáře

Škoda že tam nezabudovali možnost automatického vyrovnávání hlasitosti!