Jste zde

Jednoduché monitorování napětí, proudu a výkonu

V předchozím příspěvku byla nastíněna možnost, kterak jednoduše vyrobit high – side proudový monitor s přívlastkem precizní. Dnes postoupíme do dalšího „levelu“ a ukážeme si, jak s jedním 8pinovým čipem jednoduše měřit nejen proud, ale také napětí spolu s výkonem. A aby toho nebylo málo, výsledek budeme rovnou očekávat v číslicové podobě na rozhraní I2C.

INA 219 - Zerø-Drift, Bi-Directional CURRENT/POWER MONITOR with I2C™ Interface z obrovské rodiny obvodů Texas Instruments tvoří high – side monitor proudu tekoucího vnějším bočníkem, který navíc sleduje přítomný napěťový úbytek včetně velikosti působícího napětí a z naměřených hodnot ještě dopočítává výkon [W]. Výsledek si můžeme přečíst v digitálním formátu pomocí I2C, čímž odpadá potřeba přídavného A/D převodníku včetně násobičky. Vestavěné rozhraní s celkovým počtem šestnácti programovatelných adres dále umožňuje pohodlně nastavovat různé parametry v souvislosti se změnou zesílení, převodem, filtrací, kalibrací apod.

 

Blokový diagram INA219

 

Registry INA219

 

Napětí analogových vstupů může při jednoduchém napájecím napětí +3 až +5.5 V nabývat hodnot od nuly až do 26 V. Odběr přitom nepřekročí 1 mA, v módu power down pak 15 μA. Teplota okolí se smí pohybovat v rozšířeném rozsahu od -40 °C až k +125 °C.

 

Schéma zapojení

 

Základní vlastnosti INA219:

  • Vstupní napětí 0 až 26 V
  • Měření napětí a proudu, výpočet výkonu
  • I2C
    • 16 programovatelných adres
    • Možnost nastavení parametrů
  • Maximální chyba v celém teplotním rozsahu -25 °C až +85 °C: 1 % (typ. 0.2 %)
  • SOT23-8 a SO 8

 

Vývojový board INA219EVM

Hardware vývojového boardu

Software

 

Download a odkazy:

Hodnocení článku: