Jste zde

Oheň nebo kravál? Pevný disk „nemusí“ ani jedno

Siemens vyvinul novou hasicí trysku s typovým označením Sinorix Silent Nozzle, která odstraňuje riziko možného poškození pevných disků při použití plynových hasicích systémů. Nová tryska zajistí rychlé a spolehlivé uhašení požáru v serverové místnosti nebo datovém centru aniž by vydávala nebezpečný hluk, jenž může poškodit disková pole.

Hasicí systémy využívající jako hasební médium plyn mohou za určitých okolností negativně ovlivnit činnost pevných disků v serverech a ve výjimečných případech dokonce způsobit jejich úplný výpadek. Výzkumy provedené společností Siemens a nezávislými organizacemi ukazují, že příčinou je poměrně velký akustický tlak, který při vypouštění plynového média do chráněného prostoru generují konvenční hasicí systémy. Tato rizika bezpečně eliminuje právě hasicí tryska Sinorix Silent Nozzle. 

Zvláštností nové hasicí trysky je její vnitřní uspořádání, které je předmětem podané patentové přihlášky. Plynové hasicí systémy s konvenčními tryskami často způsobují hluk až 130 dB, který odpovídá hlučnosti proudového stíhacího letounu při vzletu. Hluk generovaný vypouštěným plynem při použití trysky Sinorix Silent Nozzle však nepřekračuje úroveň 100 dB, která již není pro pevné disky nebezpečná. Rychlost a kvalita vytvořené hasební koncentrace přitom není principem fungování nové trysky nijak ovlivněna.
 
 
 
Hluk generovaný vypouštěným plynem při použití trysky Sinorix Silent Nozzle nepřekračuje úroveň 100 dB, která již není pro pevné disky nebezpečná.
 
 
Hasicí systémy značky Siemens vybavené tryskami Sinorix Silent Nozzle nabízejí stejnou hasební účinnost jako konvenční zařízení a jsou zatím jedinými systémy na trhu, jejichž konstrukce dokáže významně redukovat úroveň hluku při hašení. Systémy vybavené novou tryskou samozřejmě splňují veškeré normativní požadavky. Tryska s novou konstrukcí je použitelná pro přírodní i chemicky vytvořené hasební plyny a je zcela kompatibilní s hasicími systémy Sinorix 1230, Sinorix 227, Sinorix N2, Sinorix Ar, Sinorix CDT a Sinorix CO2 z produkce společnosti Siemens. Tryska Sinorix Silent Nozzle je vhodná pro použití v nových instalacích i při úpravách či modernizacích stávajících hasicích systémů.
 

Download a odkazy:

Hodnocení článku: