Jste zde

Teplotní spínač s duálním výstupem

02_perex.png

S LM57 lze jednoduše definovat a následně také detekovat limitní teploty. Vedle hystereze a dvou digitálních výstupů obvod nabídne i analogové rozhraní s napěťovou informací o aktuální teplotě nebo referenční hodnotě meze pro případnou kalibraci. Nechybí ani užitečný testovací vstup. Počet pinů dosahuje čísla osm.

Příznivci tramvajového provozu se již budou muset smířit s tím, že pod označením nového vozu roku 1957 – LM57 se v roce 2009 vyrábí něco úplně jiného, navíc s poněkud menšími rozměry 2.5 x 2.5 mm a dokonce i hmotností. Za vše mohou v National Semiconductoru, kde takto označili svůj „programovatelný“ teplotní spínač s analogovým senzorem teploty a duálním výstupem (Resistor-Programmable Temperature Switch and Analog Temperature Sensor). Teplotní mez spínače Ttrip se nastavuje pomocí dvou vnějších 1 % rezistorů. Použijeme – li k tomuto účelu velmi malá odporová provedení s rozměry např. 0.5 x 1 mm, můžeme vedle definování libovolné z 256 velikostí limitní teploty navíc spotřebovat jen velmi málo místa na desce plošného spoje. Výstup Vtemp zase poskytuje nepřímo úměrný, analogový napěťový obraz měřené teploty.

 

 

Zabudovaná teplotní hystereze Thyst se stará o výstupní stabilitu, kterou oceníme zejména v prostředí s teplotními oscilacemi. Logické výstupy přecházejí do aktivního stavu, pokud bude vyhodnocena teplota čipu nad definovanou hranicí Ttrip. Opačná situace pak nastane v případě, že teplota klesne pod nastavenou mez Ttrip, sníženou ještě o hysterezi Thyst. Jeden z výstupů, Tover, je se svou strukturou push – pull aktivní v log. 1, zatímco jeho oponent /Tover s provedením typu open drain bude aktivní v log. 0.

 

Typické zapojení LM57

 

Přivedením vysoké logické úrovně na testovací vstup TRIP – TEST aktivujeme digitální výstupy. Procesor si tak může přečíst logickou úroveň výstupů teplotního spínače, potvrzující funkčnost komparátoru a příslušných výstupních obvodů, které právě změnily svůj stav na aktivní. Zmíněné ověření využijeme ve fázi oživování, případně také k průběžné kontrole. Bude – li TRIP – TEST = log. 1, nabídne pin Vtemp referenční napětí nastavené teplotní meze. Systém pak může použít toto napětí ke kalibraci pro dosažení ještě větší přesnosti.

 

Blokový diagram LM57

 

Protože odběr čipu z napájecího zdroje nepřesáhne 28 μA, vykazuje součástka v klidném ovzduší velmi malý vlastní ohřev o velikosti cca 0.02 °C.

 

Latch s využitím výstupu Tover

 

Základní vlastnosti LM57:

  • Napájecí napětí 2.4 V až 5.5 V
  • Proudový odběr 24 μA (typ.)
  • Přesnost teplotního spínače ±1.5 °C
  • Přesnost analogového výstupu Vtemp ± 0.7 °C
  • Teplotní rozsah −50 °C až + 150 °C
  • Hystereze 5 °C, 10 °C

 

Dostupnost a cena LM57:

Při odběru 1 000 ks lze obvod pořídit již za $0.89.

 

Download a odkazy:

 

 

Hodnocení článku: