Jste zde

Pozvánka na seminář Elektronické součástky a aplikace @ AMPER 2019

Nejen nejnovější součástky, ale také řada užitečných informací o posuzování jejich autenticity nebo dopadu na řivotní prostředí. To slibuje program semináře, který se uskuteční v rámci doprovodného programu veletrhu Amper.

Seminář je určen pro zájemce o elektroniku, pracovníky z výzkumu, vývoje a výroby elektronického průmyslu, pro odborníky z technických univerzit, vývojových center a aplikační sféry v oblasti elektronických součástek, systémů. Přijďte si poslechnout zajímavé prezentace, setkat se a vyměnit si názory se svými kolegy a klienty 21. 3. 2019, od 9 do 13 hodin, BVV Brno – pavilon P – sál P4 c,d.

Program semináře:

Elektronické součástky a environmentální legislativa   
doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc., Fellow IMAPS
Na celém světě roste objem výroby a s tím i počet výrobků, a proto dochází k nárůstu spotřeby materiálů a energie. Ale současně vzniká i problém likvidace odpadů, jak v průběhu výrob, tak použitých a nefunkčních výrobků, což souvisí s toxickými vlivy. I elektronické součástky a zařízení jsou dnes vyráběny ve stále větším objemu, jejich struktura je stále více heterogenní, a proto je třeba věnovat určitou pozornost i jejich vlivu na životní prostředí v celém průběhu životního cyklu.

Polovodičové  součástky od STMicroelectronics pro průmyslové aplikace
Jaroslav Kmoch, STMicroelectronics
Společnost STMicroelectronics nabízí řadu senzorů, mikrokontrolérů a dalších polovodičových součástek vhodých především pro průmyslové aplikace. Jako například: pro prediktivní údržbu, detekce polohy, senzory přiblížení... Nový MEMS senzor vibrací má šířku pásma 5 kHz a výstupní datovou rychlostí 26 kHz, takto vynikající parametry byly až do teď doménou pouze piezoelektrických senzorů. Proto je možné snadno detekovat například poškození ložisek točivých strojů. Další oblastí jsou také výkonnové součástky pro použití v aktuátorech. Pro konektivitu senzorů nabízí STMicroelectronics řešení pro IO-link, RF a podobně. Důležitým aspektem pro průmyslové aplikace je i dlouhodobá dostupnost, kterou STMicroelectronics k vybraným součástkám zaručuje.

Novinky v portfoliu HT-Eurep – Moderní komunikace a napájení
Ing. Richard Pospíšil, HT-Eurep Electronic spol. s r.o.
Zajímavé novinky v sortimentu HT-Eurep Electronic – Nové moduly NB-IoT Neoway, Maxim Integrated obvody technologie SIMO (Single Inductor Multiple Output), moduly Wi-Fi a BT 5 LE, BT 5.1 Angle of Arrival (AoA) a Angle of Departure (AoD) Silabs, obvody DC/DC a ESD ochrany Silergy.

Novinky od Analog Devices včetně Power by Linear
Ing. Karel Dohnal, AMTEK spol. s r.o.
Nové obvody od měření a řízení přes napájení až k radiové komunikaci.

Posuzování původnosti elektronických součástek – možnosti a příklady
Ing. Petr Neumann, Ph.D., Ústav elektroniky a měření
Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Každá analýza elektronických součástek, především polovodičových, zaměřená na jejich autentičnost je zdrojem poučení a mnohdy i překvapení. Aspekty a kritéria posuzování je často potřeba přizpůsobit konkrétní sadě vzorků a absenci referenčního vzorku pro porovnání. Uváděné praktické příklady ilustrují možnosti stávajících analytických metod a zařízení i jejich rezervy pro rozšíření diagnostického potenciálu.

Doprovodný program na veletrhu AMPER
21. 3. 2019, od 9 do 13 hodin, BVV Brno – pavilon P – sál P4 c,d

Vstup na seminář pouze na základě předchozí registrace.
Každý registrovaný účastník semináře obdrží po ukončení semináře volnou vstupenku na veletrh.

Hodnocení článku: