Jste zde

Dálkový identifikační systém TELIDES

Systém TELIDES je určen pro bezkontaktní identifikaci předmětů, vozidel a osob až 10 m.

Identifikátory nepotřebují vlastní napájení, čtečka pracuje v mikrovlnném pásmu 5,8 GHz. Vysílací výkon (25 mW) a

použité pásmo spadá do bez licenčního použití.

Technické údaje

 • Frekvence: 5,8 GHz
 • Vyzářený výkon: < 25 mW
 • Čtecí vzdálenost: do 10 m
 • Teplotní rozsah: -25 až + 80 °C
 • Napájení čtečky: 230 V/ 50 Hz
 • Počet identifikátorů v paměti: 2 000
 • Počet uložených odečtů: 4 000 (ID číslo, datum, čas)
 • Rozhraní čtečky: RS-232 nebo RS-422
 • Výstupní ovládací relé: 230 V/ 5A trvale a 24 V/ 1A
 • Rozměr čtečky: 240 x 160 x 90 mm
 • Rozměr identifikátoru: 76 x 63 x 17 mm (bez držáku)
 • Životnost baterie identifikátoru: 7 let nezávisle na počtu odečtů


Systém TELIDES používá aktivní identifikátory, jejichž napájení je zajištěno vestavěnou lithiovou baterií. Garantovaná životnost identifikátoru je 7 let nezávisle na počtu identifikací, přičemž údaj o životnosti je stanoven s velkou rezervou. Identifikátor Telides se totiž liší od podobných systémů tím, že se identifikátor neuvádí do stand by stavu a je nepřetržitě aktivní. To umožňuje jednak velmi rychlé odečtení identifikačního čísla a dále nezávislost na počtu odečtení. Díly pouzdra jsou spojeny vysokofrekvenčním ohřevem, takže jsou vodotěsné. Identifikátory jsou robustní a ve spojení s přídavnými držáky mohou být bez problému přišroubovány šrouby na podložku, přichyceny klipem nebo přes přísavku např. na sklo. Pracovní dosah (vzdálenost mezi čtečkou a identifikátorem) je maximálně 10 m. Vyzařovací laloky čtečky jsou poměrně přesně definovány, takže lze nastavením směru vyzařování čtečky dosáhnout požadovaného pokrytí sledovaného prostoru. Ve vzdálenosti kolem 7 metrů od čtečky lze pokrýt prostor široký asi 4 metry a vysoký asi 6 metrů a nebo obráceně, pokud se čtečka otočí o 90 °, viz obrázky.

Řežimy činnosti

 1. ON-line mode: Systém je přímo propojen s PC. Data o odečtených identifikátorech jsou okamžitě předávána řídícímu PC.
   
 2. OFF-line mode: Systém se chová autonomně a údaje o identifikátorech jsou ukládány do paměti čtečky. Do paměti je možné uložit 4.000 údajů s datem a časem přečtení. Následně mohou být data zpracována na PC.
   
 3. Stand–alone mode: V „učícím“ režimu jsou načteny identifikátory s oprávněným přístupem. Aktuální odečtené identifikační číslo identifikátoru je porovnáno s databází povolených čísel a systém vyhodnotí, zda identifikační číslo zná.

Čtečka je vybavena ovládacím relé, které může např. otevřít závoru apod. Použití například jako automatizované parkoviště.
 

Komunikace s PC je zajištěna sériovým interfacem RS 232 nebo RS 422. Celý čtecí systém je vodotěsně uzavřen ve speciální skříni a zaručuje bezchybný provoz v teplotním rozsahu -25°C až +80°C. Systém TELIDES byl testován evropskými zkušeními ústavy a získal tyto certifikace: VDE 0805, EN60950, ETS 300440/300683, EN 55022.

Příklad použití jako autonomní systém

Princip použití systému Telides jako jednoduchý pro kontrolovaný vjezd je naznačen na obrázku vlevo.

Vjezd do objektu je uzavřen motorem ovládanou závorou, prostor před vjezdem je sledován čtečkou zavěšenou na konzoli nad vozovkou. Blížící se vozidlo je identifikováno čtečkou Telides, odečtené identifikační číslo je porovnáno s databází povolených čísel ve čtečce. V kladném případě se sepne relé ve čtečce a závora se zvedá, vozidlo bez zastavení projíždí a po projetí se závora opět uzavírá.

Do čtečky je možno naprogramovat prodlevy relé tak, aby chování závory vyhovovalo aplikaci. Vzhledem k tomu, že je vysíláno polarizované vlnění, závora se neotevře, pokud vozidlo jen projíždí po silnici kolem, ale až tehdy, když vozidlo zatočí ke vjezdu.
 

V případě, že se v poli čtečky vyskytne více identifikátorů současně, identifikátory se vzájemně neruší a čtečka odečte identifikátor, který je nejblíže. Správnou funkci lze doladit nastavením směru čtečky. Telides spolehlivě identifikuje pohybující se identifikátor až do rychlosti 200 km/h.
 

Systém TELIDES je nasazen v mnoha evropských zemích a s jeho pomocí se řeší problémy logistiky dopravy jako např. vjezdy do firem a na hlídaná parkoviště, pohyb kontejnerů v rozlehlých prostorách, pohyb vagónů na seřaďovacích nádraží, ale i speciální aplikace jako identifikace závodních strojů pro účely vyhodnocování průběžného pořadí v motokrosu apod.

Reference a aplikace

 • Audi , testovací dráha - sledování pohybu vozidel po testovacím komplexu a povolování příjezdu do jednotlivých testovacích zón, 34 čteček
 • Volkswagen – přístupový systém pro parkoviště vozidel
 • Letiště Mnichov – automatizovaný příjezd stálých dodavatelů (catering …)
 • Finské dráhy – identifikace kolejových vozidel
 • Siemens – přístupový systém osob a vozidel, několik aplikací v Evropě
 • Sport Security servis – automatické vyhodnocování průběžného pořadí při motokrosových závodech
 • Turecko – parkoviště členů vlády. Systém umožňuje rychlý automatický průjezd do chráněné zóny.
 • Půjčovna vozidel – systém řeší problém velkých půjčoven. Vozidla, která se vrací do půjčovny, není možno jednotlivě přebírat a kontrolovat jejich stav. Řidič projíždí před vrácením vozidla do půjčovny vymezeným prostorem, kde je díky systému Telides vozidlo identifikováno a automaticky z několika stran fotografováno. Fotografie jsou uloženy do počítače pro pozdější dohledání, který zákazník odpovídá za případné poškození vozu.


Systém Telides: příjezd do chráněné zóny členů vlády (Turecko)

 

Výrobcem je Elatec GmbH, Max-Planck-Str. 16, D-82223 Eichenau a do české republiky systém dováží a prodává firma Elatec s.r.o., kde Vám rádi poskytnou další informace na adrese: support@ elatec.cz.

 

ing. Libor Pavel
pavel@ elatec.cz

Elatec s.r.o.

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: