Jste zde

Damocles - SNMP vstupy/výstupy

Damocles SNMP eBox je jednotka binárních vstupů a výstupů, ovládaných pomocí protokolu SNMP,

případně z XML a přes WWW rozhraní. Po SNMP lze načítat stavy vstupů, nastavovat výstupy nebo přečíst teplotu z

RS-232 teploměru.

Damocles je určen pro hlídání a vzdálené ovládání binárních vstupů a výstupů pomocí SNMP nebo jiných rozhraní doplněný o podporou měření teploty z teplotního čidla Temp-232, které se připojuje na vestavěný sériový port. V případě překročení nastaveného rozsahu pošle operátorovi varování ve formě SNMP trapu (UDP paket). Binární vstupy lze použít na hlídání dveřních kontaktů v místnosti, koncových dorazů technologií nebo pro připojení PIR, případně kouřových čidel.


Typické aplikace

Typickou aplikací pro použití Damocles je vzdálená kontrola a případné ovládání technologií postavených na SNMP. Ideální jsou aplikace pro vyhodnocování binárních vstupů, ovládání výstupů ve spojení s čidlem teploty. Damocles nalezne své uplatnění zejména pro sledování vzdálených objektů, u nichž je třeba neustále sledovat fyzikální parametry či reagovat na změnu sledovaných stavů. Díky jeho rozhraním je možné univerzální použití s širokou paletou připojovaných zařízení. Vzdálená správa prostřednictvím rozhraní www sníží náklady na monitorování a podpora protokolu SNMP poskytne uživateli okamžitou informaci o změně sledovaných parametrů.

Příklady použití:

 • skladovací prostory;
 • technologická řešení a sběr dat do informačního systému;
 • akumulátorovny;
 • záložní zdroje napájení;
 • potravinářské provozy;
 • chemické provozy;
 • prodejny a další.

Základní vlastnosti

 • 8x galvanicky oddělený binární vstup.
 • 8x binární výstup (typ OC).
 • 1x teploměr Temp-232 (může být 25 metrů od Damocla).
 • Okamžitý přístup přes Ethernet ke vstupním hodnotám a měřené teplotě.
 • Zařízení lze vzdáleně konfigurovat, bezpečnost je chráněna rozsahem IP adres, hesly pro přístup atd.
 • Standardní SNMP zařízení, sofistikovaná MIB podporující sdružené dotazy.
 • Při změně stavu libovolného binárního vstupu, posílá UDP SNMP Trap.
 • Podporuje několik typů vstupů (kontakt, DC napětí atd.).
 • Lze přidělat na DIN lištu, nebo dodat přímo v DIN provedení.

Damocles SNMP eBOX poskytuje definovatelný počet vstupně/výstupních linek. V základní verzi to je až 16 binárních vstupů a 1 výstup, oblíbená je též kombinace 8 binárních vstupů a 8 výstupů. Ovládání se děje hlavně prostřednictvím protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol) s možností nastavení alarmů (SNMP Trap) pro změny stavu. K dispozici je rovněž možnost monitorování teploty prostřednictvím teploměru Temp-232 připojovaného k sériovému rozhraní RS-232. Pokud je překročen definovaný rozsah teploty nebo nastane kombinace vstupů platná pro stav Alarm, lze kromě SNMP trapu odeslat také informací o nastalých změnách e-mailem na definovatelné adresy. V těle e-mailu je kromě informace o aktuálním čase synchronizované NTP serverem (Network Time Protocol) podrobný výpis stavu vstupů a výstupů, který nastal ve chvíli odeslání e-mailu.

Pro každý sledovaný vstup či teploměr lze přiřadit až 3 podmínky vyvolání alarmu (odeslání SNMP trapu nebo e-mailu) a jednotlivé podmínky lze sdružovat pomocí logických funkcí AND a OR. Lze tak nastavit odesílání trapu nejen při prosté změně stavu vstupu, ale rovněž v případě, kdy byl „klidový“ stav vstupu změněn na dobu delší- než je nastavený čas. Výsledkem tak může být například periodické zasílání SNMP trapů v případě přetrvávajícího chybového stavu či překročeného teplotního limitu, nebo naopak odeslání jediného alarmu v případě, že chybový stav trvá déle- než je nastavený limit bez ohledu na časté změny stavu vstupu. Pro každý vstup, výstup či teploměr lze definovat název monitorované linky a popis jejich logických stavů (např. log. 1 = otevřeno, log. 0 =zavřeno).

Schéma topologie systému

 

Na obrázku jsou znázorněna všechna SW rozhraní, jimiž lze z Poseidonu vyčítat měřené hodnoty.

Přestože primárním komunikačním rozhraním je protokol SNMP, umožňující standardizované monitorování ethernetových zařízení s jednoduchou možností napojení na další zákaznické systémy, SNMP eBOX je schopen alarmy odesílat i e-mailem. Pro ten lze uživatelsky nastavit nejen adresáta, ale rovněž e-mail, na který lze zasílat kopii alarmu, předmět zprávy a pochopitelně i vlastní textovou zprávu. Ta se skládá z obecné textové informace a z volitelných textových maker, za něž se při odesílání dosazují proměnné s informacemi o stavech vstupů, výstupů, naměřené teplotě a času vyvolání alarmu. Obecná informace může být například zpráva o tom, které zařízení alarm odesílá (mále-li v síti více SNMP eBOXů). Veškeré nastavování činnosti včetně parametrů alarmů a rozsahů sledovaných parametrů a podmínek lze provádět přes vestavěné přehledné rozhraní vytvořené technologií FLASH a umožňující širokou paletu zákaznických úprav.

IP bezpečnost je zajištěna uživatelským jménem a heslem pro přístup do www rozhraní s možností definování rozsahu povolených IP adres a povolení ovládání SNMP pod heslem.

Nastavení zařízení

Pro nastavení a zjištění aktuálních stavů vstupů a výstupů obsahuje SNMP eBox webové rozhraní v podobě elegantního FLASHe. Samozřejmě nechybí ani podpora protokolu NVT pro možnost obsluhy SNMP eBoxu pomocí zákaznických aplikací a tímto protokolem lze rovněž propojit dva SNMP eBoxy proti sobě a tunelovat jimi binární vstupy a výstupy přes Ethernet.

Podporované síťové standardy

Naměřená data z Damocla lze získat různými způsoby, které odpovídají různým typům aplikací. Pro průmysl a v něm používanou vizualizaci je určen Modbus/TCP, pro telekomunikace a profesionální vzdálenou zprávu je určeno SNMP. Pro jednodušší aplikace obsluhy pomocí scriptů na straně serveru lze využít XML.

Závěr

Damocles SNMP eBOX je založen na vestavném ethernetovém modulu Charon2 a je přímo určený pro průmyslové použití. Tomu nasvědčuje i možnost provedení na DIN lištu, standardní verze je určena do telekomunikačního prostředí se svorkovnicemi a s upevňovacími úhelníky pro montáž na zeď. Zajímavá je také možnost dodat zařízení pouze jako vestavný modul Charon 2 s výše popsanou aplikací, případně široká podpora klientských úprav, jako je možnost nahrání firemních log, úprav nadpisů a názvů www stránek atd.

Více informací o Damocles SNMP eBOX získáte v popisu produktu na stránkách HW group.

Jan Řehák
rehak@ HWg.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: