Jste zde

DRAK 4 - laboratorní měřící přístroj

Měřicí přístroj DRAK 4 je určen pro měření napětí jednoho až čtyř signálů a přenos naměřených

hodnot po lince RS232 do nadřízeného systému (počítače). Původně byl navržen jako náhrada zapisovačů a registračních

zařízení pro zdravotnické, chemické a jiné laboratoře, ale jeho využití je univerzální. Svými vlastnostmi pokryje

požadavky na přesná a středně rychlá měření. Výrobcem je firma PaPouch elektronika.


DRAK 4 má čtyři analogové vstupy s nezávisle přepínatelnými rozsahy 0-1.2V, 0-2.5V, 0-5V a 0-10V. Napětí každého vstupu je měřeno samostaným A/D převodníkem, takže jednotlivé kanály se neovlivňují. Zem všech vstupů je společná, ale je oddělena od dalších částí. Synchronně pracující A/D převodníky typu SD obsahují digitální filtr, autokalibrací nuly a mají 16-ti bitové rozlišení. Aby výsledná hodnota byla přesná bez ohledu na toleranci vstupních děličů, jsou všechny výsledné hodnoty přepočteny podle kalibračních konstant do rozsahu 0 -10.000 dílků. Kalibrační konstanty pro přepočet jsou uloženy v paměti EEPROM v přístroji spolu s dalšími uživatelskými nastaveními.

Minimální perioda měření je 20 ms a je nezávislá na počtu měřených vstupů. Proto je i digitální filtr nastaven tak, aby měl první nulu přenosu v 50Hz a potlačoval síťové rušení. Všechna časování jsou zajištěna procesorem přístroje, takže nejsou závislá na nepřesnostech měření času v nadřízeném systému.

Pro pomocné funkce má DRAK4 ještě 2 číslicové vstupy (odděleny optočlenem) a 2 výstupy (kontakt relé), které je možno nezávisle ovládat.

Připojení k nadřízenému systému s ovládacím programem – nejčastěji k počítači PC – je zajištěno galvanicky oddělenou linkou RS232. DRAK 4 má i adresaci, takže je možné přes jednoduchý rozbočovač připojit více DRAKů na jednu sériovou linku. 

Provedení je přizpůsobeno laboratornímu prostředí. Měřené signály jsou připojeny konektory BNC na předním panelu. Zezadu je pak připojena linka RS232, digitání signály a napájení. Všechny činnosti jsou indikovány kontrolkami.


Ovládání přístroje DRAK4

DRAK 4 nemá žádné ovládací prvky, všechny funkce jsou řízeny softwarově. V dodávaném katalogovém listu jsou podrobně posány všechny instrukce, aby bylo možné DRAKA začlenit do rozsáhlejších systémů. To je výhoda oproti jiným přístrojům, kdy výrobce komunikační protokol tají. 

Instrukce je možné rozdělit do tří skupin :
 

 • uživatelské – jednorázové a opakované měření, nastavování četnosti a rozsahů, ovládání výstupů, (všechny naměřené hodnoty jsou přepočteny do stupnice 0-10.000 dílků bez ohledu na rozsah),
   
 • servisní – nastavování parametrů komunikace a adresy přístroje,
   
 • firemní – zadávání kalibračních konstatnt.


Servisní a firemní instrukce jsou chráněny, aby nemohlo dojí k změnám konfigurace např. chybou v komunikaci.

K přístroji DRAK4 je dodáván měřicí program pod Windows98 a Windows NT od firmy Vistaria, který je určen především pro sběr, analýzu a ukládání dat.

drak42.gif (51998 bytes)

Hlavní možnosti programu:

 • Zobrazování hodnot v reálném čase ve formě grafu, textu, čísla, tabulky a měřicího přístroje,
 • Přenos měřených hodnot v reálném čase do externí aplikace (MS Excel, MS Word) technologií DDE,
 • Analýza naměřených signálů – prohlížení, statistické funkce, 6 typů proložení regresní křivkou, histogram,
 • Výstup do textového a binárního souboru, tabulky MS Excel, export grafů do souborů BMP, WMF,
 • Čtení stavu digitálních vstupů a ovládání digitálních výstupů,
 • Nastavení všech parametrů přístroje DRAK 4

Shrnutí :
Přestože funkce programu jsou rozsáhlé a univerzální, nevyhoví všem aplikacím. Proto je samozřejmě možné doplnění měřicího software o potřebné moduly s novými funkcemi (analýza signálu, matematické funkce) i vytvoření uživatelských programů podle specifických požadavků

.
Hodnocení článku: